Skärpta allmänna råd för att minska smittspridning i Värmland

Från den 12 november gäller lokala skärpta allmänna råd i Värmlands län.

VIKTIG INFORMATION! Från den 12 november gäller lokala skärpta allmänna råd i Värmlands län.

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och Länsstyrelsen i Värmlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Beslutet gäller till och med den 10 december 2020, men kan förlängas.

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Värmland har ökat kraftigt, med bland annat en ökad belastning på hälso- och sjukvården som följd. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Mer information

Uppdaterad: 2020-11-12