Alla inlämnade Grumsinitiativ för 2021 finns nu redovisade på grums.se

Grumsinitiativ 2021

Nu finns årets initivativ att läsa på grums.se. Du kan enkelt se vilka olika beslut som hittils har tagits för varje initiativ. Totalt lämnades 33 initiativ in och ett initiativ som lämnades in 2020 togs upp igen. 14 initiativ skickades vidare för utredning. Utredningarna ska presenteras på beredningsgruppens sammanträde i september.

Grumsinitiativ 2021

Vad är ett Grumsinitiativ?

Ett Grumsinitiativ är initiativ från medborgare i Grums kommun om något som bör göras i kommunen och ska uppfylla följande krav:

  • ha en namngiven avsändare som är folkbokförd i Grums kommun, samt personens kontaktuppgifter
  • vara tydligt definierat i vad kommunen förväntas att göra/vilken roll kommunen har
  • ha ett allmänintresse för kommunens medborgare och ska inte avgränsas till ett egenintresse för den som skickat in initiativet
  • ligga inom kommunens ansvarsområde/vara möjligt för kommunen att verkställa, vara förenligt med likabehandlingsprincipen och demokratiska
    principer och får inte vara diskriminerande, exkluderande eller liknande.

Initiativ som inte uppfyller kraven eller som uppenbart bör hanteras som en synpunkt, en fråga eller ett klagomål, gallras ut och hanteras enligt sedvanlig synpunktshantering. Detsamma kan komma att gälla för initiativ som varit med tidigare och initiativ där ett arbete redan pågår.

Uppdaterad: 2021-06-10

Kontakt

Cornelia Eisenhart
Utredare
0555-421 11
cornelia.eisenhart@grums.se