All skolskjuts med buss - inställd tisdag 12 januari (morgonturen)

Utifrån allmän kontroll av vägnätet inom Grums kommun på måndagskvällen, bedöms inte snöröjning och halkbekämpning att kunna hinna skapa säkra vägar för våra skolbussar på morgonen den 12 januari.

Samtliga turer med buss ställs in på morgonen

Information om hemturerna kommer under dagen (12 januari) på grums.se, sociala medier och på ”Bussklubben”.

Alla taxiturer kommer att gå som vanligt.

Detta innebär att föräldrar/vårdnadshavare om möjligt ska transportera elever till skolan. Är detta inte möjligt kan eleven utifrån föräldrars ansvar stanna kvar i hemmet under skoldagen. Frånvaro kommer inte att registreras.

Föräldrarna svarar för elevernas säkerhet vid utebliven hämtning till skolan (hänvisning till p.12 i kommunens skolskjutsreglemente).

Skolskjuts

Uppdaterad: 2021-01-11

Kontakt

Trafikupplysning
Värmlandstrafik
0771-32 32 00

Störningsinformation om aktuella större störningar som kraftigt påverkar skoltrafiken gällande den separata skoltrafiken som företaget Nobina har visas på förstasidan på Värmlandstrafiks webbplats, www.varmlandstrafik.se Länk till annan webbplats.

Per-Ove Johansson
Samordnare inom
Grums kommun
0555-421 15
per-ove.johansson@grums.se