Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd

Senast 25 februari ska ansökan för perioden 1 juli - 31 december 2017 vara kommunen tillhanda.

För att ha rätt till aktivitetsstöd ska sedan tidigare begärda uppgifter som basuppgift, bokslut, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan ha lämnats in.

Ansökan skickas till:
Grums kommun
Kultur&fritid
664 80 Grums
E-post: kommunstyrelse@grums.se

Uppdaterad: 2018-02-13