Ansökan om lokalt aktivitetsstöd

Nu är det dags att lämna in ansökan om LOK-stöd för perioden 1 januari - 30 juni 2019.

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 25 augusti.

Skicka eller maila ansökan till:
Grums kommun
Kultur & fritid
664 80 Grums
kommunstyrelse@grums.se

Uppdaterad: 2019-08-12