Bygg- och avloppslördag 17 februari

Har du ett eget avlopp? Ta chansen att träffa entreprenörer av avloppsanläggningar och handläggare från bygg och miljö samt område gata och UTAB. Här kan du lära dig mer om olika avloppslösningar, få hjälp med avloppsansökan eller bygglov.

Grums småbåtshamn

Foto: Grums kommun

Varmt välkommen på Avloppslördag!

Tid: Lördag 17 februari 2024, klockan 9.00-13.00
Plats: Gruvan, Sveagatan 118 i Grums
Avloppslördagen är finansierad med LOVA-bidrag.

Avloppsinventering av enskilda avlopp

Sedan 2017 bedriver kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer avloppsinventering. Alla enskilda avlopp i kommunen kommer att kontrolleras.

En avloppsanläggning som inte har tillräckligt god reningsförmåga behöver åtgärdas av både hygieniska och miljömässiga skäl. Dåligt renat avloppsvatten riskerar att förorena din egen och dina grannars dricksvattenbrunnar samt närliggande badplatser. Det orsakar även övergödningsproblem i närliggande vattendrag.

 

Foto: Grums kommun

Är ditt avlopp rött, grönt eller gult?

Vet du redan nu att du har ett bristfälligt avlopp och vill slippa betala tillsynsavgiften, kan du lämna in en ansökan om inrättande av ny avloppsanläggning innan vi besöker din fastighet.

Är du osäker på om ditt avlopp är godkänt eller inte, finns en checklista från avloppsguiden som ger dig möjlighet att göra en egen bedömning.

Gäller ej fastigheter som är kopplat till kommunalt avlopp.

Avloppguidens checklista - Är ditt avlopp rött, gult eller grönt? Pdf, 537.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Foto: Grums kommun

Uppdaterad: 2024-02-16

Se även

Kontakt

Kontakta gärna våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Kom ihåg att boka tid inför ett besök för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats.

Rebecka Rust
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Avloppsinventering, hälsoskydd, bostadsklagomål
0555-421 29
rebecka.rust@grums.se

Emelie Meijer
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljötillsyn, enskilda avlopp
0555-420 25
emelie.meijer@grums.se