Dags att lämna in Grumsinitiativ

Har du kloka tankar, idéer eller förslag kring något som kan komma oss alla i Grums kommun till nytta? Från och med 1 juni till och med sista augusti kan du lämna in Grumsinitiativ.

Vem kan lämna in ett Grumsinitiativ?

Medborgare, det vill säga folkbokförda i Grums kommun, kan genom att lämna in ett Grumsinitiativ själva ta initiativ till saker som kommunen bör göra. Grumsinitiativ är vårt alternativ till medborgarförslag. Att lyfta tankar, idéer eller förslag genom ett Grumsinitiativ är ett sätt att göra sin röst hörd och påverka vad som händer i kommunen.

Lämna in ditt initiativ via formuläret på webben

Det är politikerna i kommunen som tar ställning till de Grumsinitiativ som kommer in och vilka initiativ som ska genomföras. Grumsinitiativ kan lämnas in från och med 1 juni till och med sista augusti varje år. Resterande tid av året är formuläret stängt. Kan du inte fylla i vårt formulär här på webben finns det en blankett att hämta i kontaktcenter.

Formulär för Grumsinitiativ hittar du på följande sida:

Grumsinitiativ

Uppdaterad: 2024-06-17