Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Det här innehåller din soppåse

I sopkärlet ska egentligen bara brännbara sopor och matavfall slängas. Under 2018 gjordes en plockanalys för att se vad som egentligen slängs i soppåsen.

I sopkärlet vid din fastighet slänger du brännbara hushållssopor så som matavfall, dammsugarpåsar, kuvert, blöjor, bindor, tops och så vidare. Textilier, kläder och skor kan också slängas i hushållssoporna men det vore bra om dessa lämnas till återvinning.

I sopkärlet ska egentligen bara brännbara sopor och matavfall slängas. Under 2018 gjordes en plockanalys för att se vad som egentligen slängs i soppåsen. Plockanalysen genomfördes enligt vår branschorganisation Avfall Sveriges manual och på så sätt att innehållet i påsarna inte kan kopplas till hämtstället.

I diagrammet nedan kan du se vad den genomsnittlige ”Grumsbon” slänger.

Diagram resultat plockanalys

Av 100% sopor är det alltså bara 55% som ska slängas i sopkärlet, allt annat ska lämnas till återvinning eller deponi.

Inga förpackningar och tidningar ska läggas i soporna, dessa ska lämnas på återvinningsstationen! Här kan du läsa mer om återvinningsstationerna i Grums.öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-04-08