Energimyndigheten informerar om elavbrott

Elavbrott – vad gör jag nu? Är du beredd på ett längre elavbrott under vintern? Det vi tar för givet som
värme, vatten från kranen och mat blir plötsligt en utmaning.

Illustration: Energimyndigheten

Du ansvarar själv för att klara ett längre elavbrott hemma

Energimyndigheten ger dig tips och råd på hur du kan förbereda dig innan ett längre el- och värmeavbrott så att du slipper drabbas onödigt mycket om det händer.

Var förberedd

Längre el- och värmeavbrott är ovanliga i Sverige men de kan ändå inträffa när
som helst. Det blir extra besvärligt på vintern när det är kallt och mörkt ute. Alla måste vara förberedda på att kunna hantera konsekvenser av ett elavbrott, oavsett hur och var du bor.
– När du har en plan för hur du ska agera vid ett längre el- och värmeavbrott blir situationen enklare att hantera om det sker säger Royne Malmström, handläggare på Energimyndigheten.

Vilken förberedelsenivå du lägger dig på bestämmer du själv, du bör dock
planera för att avbrottet kan pågå i flera dygn. När du kartlagt vilka behov du har kan du påverka vilka lösningar som passar dig.
– Vi har sammanställt flera enkla tips, råd och en checklista på saker som är bra att ha hemma. Mycket handlar om också mental förberedelse, har du tillräcklig kunskap tar du också bättre beslut i pressade situationer, säger Royne Malmström.

Tips och fakta på Energimyndigheten.se

www.energimyndigheten.se/elavbrottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa om:

Ladda ner broschyrer från Energimyndigheten.se

Elavbrott – vad gör jag nu?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Värme i villan vid längre elavbrottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Värme i lägenheten vid elavbrottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför informerar Energimyndigheten om elavbrott?

Energimyndigheten har i uppdrag att verka för försörjningstrygghet och ett
energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Vi ska även utveckla och samordna samhällets krisberedskap inom energiområdet, bedriva omvärldsbevakning och analys samt stödja andra myndigheter med expertkunskap inom området.

Uppdaterad: 2020-11-10