För arbetsgivare – identifiering av samhällsviktig verksamhet

Vi vill nu informera om att alla arbetsgivare inom Grums kommuns geografiska område ska identifiera om man bedriver samhällsviktig verksamhet.

Foto: Øyvind Lund

Identifiering av samhällsviktig verksamhet

För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller huvudman komma att fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavare som ska erbjudas barnomsorg om ett sådant beslut fattas.

Alla arbetsgivare ska identifiera samhällsviktig verksamhet

Som arbetsgivare inom Grums kommuns geografiska område behöver du nu identifiera om du har någon samhällsviktig verksamhet och hur många medarbetare som berörs. Följ den vägledning som MSB har gjort och som vi har sammanställt i nedanstående dokument:
Identifiering av samhällsviktig verksamhet Pdf, 170.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 170.5 kB)

Checklista

  1. Om du bedriver verksamhet inom någon av sektorerna i tabellen ovan ska du identifiera samhällsviktig verksamhet. Gör detta genom att följa MSB:s vägledning. Fyll i dokumentationsmallen för samhällsviktig verksamhet som finns på MSB:s webbplats. Här hittar du MSB:s
    ”Vägledning för hur man identifierar samhällsviktig Länk till annan webbplats. verksamhet”. Länk till annan webbplats.
    Samlad information om samhällsviktig verksamhet hittar du på: msb.se/samhallsviktigverksamhet Länk till annan webbplats.

  2. Informera berörda medarbetare om att de innehar ett samhällsviktigt uppdrag och vad det innebär.

  3. Lämna inte in uppgifterna till oss på Grums kommun. Uppgifterna om samhällsviktig verksamhet har hög säkerhetsklassning och ska inte samlas in digitalt. Huvudsaken är att ni vet om att ni har samhällsviktig verksamhet och vilka medarbetare hos er som har den typen av uppdrag eller tjänster.
Uppdaterad: 2021-10-20
  • Ingen giltig användare vald.