Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Fyrhjulingar och motorcyklar oftast förbjudna i terrängen

Terrängkörning med fyrhjuling eller annat fordon leder ofta till skador på mark och växter. Motordrivna fordon i naturen kan även störa djur och människor.

Information från Naturvårdsverket

Att köra i terräng leder ofta till skador på mark och växter. Djupa körspår i våtmarker kan bli till diken som leder undan vattnet. Marken blir torrare och växter och djur som tidigare trivts där blir färre. På kalfjället och lavklädda marker syns skador länge eftersom det tar lång tid för växterna att komma tillbaka. I vattendrag kan sönderkörda bottnar och grumling i vattnet skada vattenlevande växter och djur.

Terrängkörning stör både människor och djur

Bullret från fyrhjulingen stör djuren. Det är extra känsligt när djuren har nyfödda ungar. Den människa som söker lugn och ro i naturen kan också känna sig störd när tystnaden bryts.

Terrängkörning på barmark är förbjudet

Det har skett en ökning av markskador, bland annat kring stugor och fiskevatten som inte ligger vid väg. Denna körning är förbjuden såvida man inte har sökt och beviljats dispens. Att inte enkelt kunna ta sig till sin stuga eller sitt fiskevatten kan kännas besvärligt men förbudet finns där för att vi inte ska skada naturen. 

Förbudet mot terrängkörning på barmark gäller även den som äger marken eftersom lagstiftningen har kommit till för att skydda naturen.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats:
www.naturvårdsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2018-06-12