God psykisk hälsa, av unga för unga

I två veckor har vi feriearbetare i Team 1 på Tillitsbyrån arbetat med ungdomars psykiska hälsa.

Tillitsagenterna i Team 1 på Tillitsbyrån

Foto: Grums kommun

"Hur engagerar vi ungdomar i att identifiera och påverka sin egen hälsa, med hjälp av digitala verktyg?". Utifrån denna frågeställning undersökte vi hur ungdomars hälsa är i Grums. Vi har intervjuat över 30 olika ungdomar om just deras psykiska hälsa och hur de uppfattar livet i Grums. Med dessa resultat har vi kommit fram att det finns tre viktiga delar för att Grums ungdomar ska kunna ha en god psykisk hälsa. De tre delarna är tillit, social omgivning och aktiviteter/mötesplatser. Detta blir tre nyckelinsikter, dessa nyckelinsikter kom oftast på tal under intervjuerna när vi diskuterade vad man behövde för att må bra.

På måndag vecka 26 börjar Team 2, och de ska jobba vidare på de insikter vi har kommit fram till. Parallellt med att Team 2 tar över arbetet har vi även skickat in tre Grumsinitiativ med förslag på hur vi ska förbättra ungdomars hälsa i Grums.

Uppdaterad: 2022-07-12