Grums kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. I år deltar Grums kommun, sist vi var med var 2015.

Hand som håller i telefon

Foto: SCB

Värdefull vägledning

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande de upplever att de har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

– Tre kommuner är med för första gången: Dorotea, Mullsjö och Malmö. Det innebär att 278 kommuner deltagit i SCB:s medborgarundersökning minst en gång sedan starten 2005, säger Sofia Holsendahl, statistiker på SCB.

– Kalmar kommun har deltagit flest gånger i undersökningen, totalt 18 gånger. Därefter följer Luleå med 17. Båda deltar även i år, säger Sofia Holsendahl.

Årets urval består av drygt 178 000 personer som får möjligheten att svara på enkäten. I Grums kommun kommer 1 000 personer att få hem undersökningen.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Källa: Pressmeddelande från SCB

Uppdaterad: 2022-09-20