Delta i medborgarundersökning

Vad tycker du om att bo och leva i Grums kommun? Vad är du nöjd med och vad kan förbättras? 1 000 invånare har blivit slumpmässigt utvalda att ta del av SCB:s medborgarundersökning. Är du en av dem som blivit tillfrågade? Ta då chansen att tycka till.

Hand som håller i telefon

Foto: SCB

Värdefull vägledning

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. I år deltar Grums kommun, sist vi var med var 2015.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande de upplever att de har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Fakta SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Vad för typ av frågor är det?

Enkäten består av 128 frågor och är uppdelad i områdena nedan:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Allmänna frågor om kommunen

När ska enkäten lämnas in?

Enkäten kan antingen besvaras via post eller webb.

 • Pappersenkäten ska postas innan 31 oktober.
 • Webbenkäten ska besvaras innan 3 november kl. 13.00.

Önskar du att besvara enkäten på ett annat språk än svenska?

 • Pappersenkäten går att besvara på arabiska.
 • Webbenkäten går att besvara på engelska.

Tack för att du är med och bidrar till att Grums kommun blir bättre!

Källa: Pressmeddelande från SCB

Uppdaterad: 2022-10-24