Grums kommun har bästa företagsklimatet i Värmland!

För femte året i rad ligger Grums kommun bland topp tre när det gäller företagsklimatet. Näringslivschef Maria Röhr poängterar vikten av en nära dialog med de lokala företagarna.

Foto: Øyvind Lund

– Så roligt att Grums kommun hamnade på första plats och att vi lyckats vara topp tre för femte året i rad. Vi gläds också över att avancera från plats 39 i riket till en hedrande tjugondeplats. Det är och har varit speciella omständigheter det här året och många företag har ställts inför nya utmaningar. Det känns därför extra viktigt att dialogen mellan företagare, tjänstepersoner och politiker fungerar på ett bra sätt. Vi arbetar aktivt med att ha en nära dialog med företagen i Grums kommun och är lyhörda för de utmaningar som företagen har, säger Maria Röhr.

Hon vill också tacka de andra kommunerna i länet för det kontinuerliga utbytet och goda samarbetsklimatet.

– Vi gratulerar Munkfors kommun till andraplatsen och Kils kommun till att de lyckats försvara tredjeplatsen från förra året. Från Grums kommuns sida är vi otroligt glada över att i ett så starkt startfält kunna placera oss i toppen för femte året i rad!

Leif Haraldsson, kommunalråd (S), kan inte nog poängtera vikten av ett gott samarbete med de lokala företagen och företagarna.

– Det är oerhört viktigt att vi har ett fungerande näringsliv i Grums. Det är inte kommunen som skapar jobben, det är företagen som gör det. Men det är av yttersta vikt att vi har ett bra samarbete mellan kommunen och företagen för att skapa goda förutsättningar för att bedriva en bra verksamhet i kommunen.

Grumsföretagaren Susanne Nyberg Sundqvist, som också sitter med i Näringslivsrådet, bidrar med sina tankar kring framgångsfaktorerna.

– Jag tror att samarbetet som vi under flera år har jobbat fram tillsammans med tillväxtfunktionen på kommunen ger frukt nu. Kortare kommunikationsvägar, lättare att få prata med rätt person och regelbunden information från kommunen till företagarna gör det lättare att driva och starta företag i vår kommun.

Avslutningsvis vill näringslivschef Maria Röhr på nytt hylla företagarna och deras goda ambassadörskap som viktiga nycklar till det goda företagsklimatet.

– Vi har cirka 600 företag som alla är goda ambassadörer för vår kommun. Vi jobbar aktivt för att ha en nära dialog med företagarna och det är en förutsättning för att vi ska kunna ha ett gott företagsklimat i kommunen.

Tabell Grums 2020
Uppdaterad: 2021-10-20
  • Ingen giltig användare vald.

Kontakt

Maria Röhr
Näringslivschef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se