Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Grums kommuns officiella anslagstavla blir digital

Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag. Den innebär bland annat att alla kommuner, landsting och regioner ska ha en digital officiell anslagstavla på sin webbplats.

Denna ersätter den fysiska anslagstavlan som i dag finns i varje kommunhus. Den digitala anslagstavlan ska innehålla:

  • Tillkännagivande (kungörelse) av kommunfullmäktiges sammanträden, såsom tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas.
  • Information om justerade protokoll som anslås.
  • Hur man går till väga om man vill överklaga ett beslut.

I samband med att den officiella anslagstavlan digitaliseras och publiceras på grums.se, kommer den fysiska anslagstavlan i kundtjänst att tas bort. Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden kommer dock även i fortsättningen att publiceras i GV-nytt. Du som inte har tillgång till internet kan läsa den digitala anslagstavlan på en dator i Grums bibliotek.

Grums kommuns officiella anslagstavla

Uppdaterad: 2017-12-22