Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Grums kommun tvåa i Värmland!

Även i år är Grums kommun högt upp i den värmländska toppen gällande företagsklimatet. Grums kommun har nu för tredje året i rad placerat sig topp-tre i Värmland.

Maria Röhr, näringslivschef och Leif Haraldsson, kommunalråd (S), framför en av affärslängorna i Grums centrum.

Maria Röhr, näringslivschef och Leif Haraldsson, kommunalråd (S), framför en av affärslängorna i Grums centrum.

Maria Röhr, näringslivschef på Grums kommun är både stolt och glad. Sedan politikerna i Grums kommun valde att satsa på en Tillväxtfunktion har vi haft möjlighet att arbeta mer aktivt mot företagarna.

-Vi vågar testa nya saker och fungerar inte det provar vi en annan väg. Vi har sedan 2015 då Tillväxtenheten startade, numer Tillväxtfunktionen, arbetat mycket aktivt för att ha en bra dialog med företagen. Vi tycker det är viktigt att genomföra så många företagsbesök som vi bara kan. Den kontakt vi skapar genom att anordna gemensamma träffar för politiker, företag och tjänstemän är mycket viktig för att skapa förståelse och förtroende. Utan alla duktiga kollegor inom upphandling, miljö- och bygg och turism med flera skulle inte detta vara möjligt.

-Vi vill även passa på att berömma företagen och företagföreningarna för att de är så duktiga på att samverka med oss på kommunen. De visar ett stort intresse. De event och träffar som vi anordnar är mycket välbesökta.

-Just nu driver vi via Karlstads Business Region (där vi är en av fem medlemskommuner) tillsammans med Business Värmland, projektet Synergietableringar. Projektets syfte är att med hjälp av de stora etableringar som Stora Enso och BillerudKorsnäs gör vid Gruvön i Grums kommun även locka nya etablerare till regionen, berättar Maria.

Leif Haraldsson (S) kommunalråd i Grums kommun, som var med och beslutade om skapandet av en Tillväxtenhet 2015 är också jättenöjd över topplaceringen! Att vi under flera år i rad skulle ha så fina placeringar i Värmland och även stadigt fortsätta att klättra i Sverige är ett tydligt bevis på att det mål vi hade och den vision vi har satt upp leder oss i rätt riktning.

-Vi märker en nybyggaranda i kommunen och vi märker ett stort intresse för att flytta hit men även för att flytta sitt företag till kommunen. Just nu bygger vi en familjecentral och snart sätter vi även spaden i marken för en ny skolbyggnad vid Södra skolan, säger Leif.

Grums kommun vision
”Med en skola i framkant, framgångsrika företagare och nya bostäder bygger vi hållbara broar för framtiden”

Företagsklimatet i siffrorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2018-10-03