Grums kommun vill underlätta för företagen och uppmanar alla att stödja företagen lokalt!

Grums kommun inför åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset. Vi uppmanar till att stödja handeln och företagen lokalt och samtidigt följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Foto: Øyvind Lund

Grums kommun inför åtgärder

Grums kommun inför följande åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset. Kommunen följer utvecklingen och fler stödjande åtgärder kan komma.

  • Företagen i Grums kommun kan få anstånd med betalning av fakturor. Detta är ingen generell åtgärd – varje enskilt fall bedöms.
  • Myndighetsutövning, som exempelvis bygglov eller tillsyn inom miljöområdet, genomförs med stor förståelse för den mycket ansträngda situation många företag befinner sig i. Syftet är också att minimera smittspridning till riskgrupper. Myndighetsutövningen planeras utifrån rådande omständigheter. Kommunen kan bevilja anstånd med betalningen efter ansökan.
  • Vi prioriterar utbetalningarna till våra leverantörer så att de får sina pengar så fort som möjlig.
  • Våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer har gått ut med information till berörda företag.
  • Företagen i Grums kommun kan alltid vända sig till tillväxtfunktionen med specifika frågor om företagandet. Vi har även samlat viktiga länkar:
    Här informerar vi dig som är företagare om länkar till sidor med aktuell information om covid-19

Det är viktigt att det lokala näringslivet får stöd av både invånare, andra företagare, regeringen och kommunen i det här läget. Vi uppmanar till att stödja handeln och företagen lokalt och samtidigt följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Uppdaterad: 2021-10-20
  • Ingen giltig användare vald.

Kontakt

Maria Röhr
Näringslivschef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se