Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Har du en fritidsbåt?

Ska din båt bli fin i sommar? Ska du ta bort båtbottenfärgen och kanske måla om den i någon fin färg? Tänk då på att det finns vissa rekommendationer du ska följa för att skydda miljön och din egen hälsa.

Många båtbottenfärger innehåller ämnen som är mycket farliga för både din egen hälsa och för miljön runt omkring. När du ska ta bort gammal båtbottenfärg eller måla om skrovet är det därför viktigt att du gör detta på rätt sätt.

Skrapas färgen bort ska skrapresterna samlas upp och lämnas till en återvinningscentral. Det krävs väldigt små mängder av gifterna i båtbottenfärg för att ha stor påverkan på vattenlivet. Därför är det viktigt att du är noga med att samla upp och lämna avfallet till en återvinningscentral.

Välj alltid en biocidfri (giftfri) färg när du ska måla om skrovet på din båt.

Läs mer om båtbottenfärger och vad som gäller på miljökontorets sida.


Uppdaterad: 2019-06-12