Individ och familj genomför kundundersökningar

Under september och oktober deltar Grums kommun i undersökningar via Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Foto: Grums kommun

Så gör du för att svara

Undersökningarna genomförs i form av enkäter som kan skickas digitalt eller fås på papper. Dina svar är anonyma. Du får enkäten via din handläggare.

Vi genomför enkätundersökningar bland våra placerade barn och ungdomar, kunder på ekonomiskt bistånd och kunder på daglig verksamhet. Syftet med undersökningarna är att få kunskap om våra kunders upplevelse av kvalitet inom våra verksamheter. Resultatet kommer användas för att förbättra kommunens verksamheter och det publiceras i databasen Kolada.

Det är frivilligt att delta men vi hoppas att så många som möjligt vill delta och ge sin syn på våra verksamheter!

Uppdaterad: 2022-09-16