Information med anledning av coronaviruset

Uppdaterad 20201027: Informationen på den här sidan uppdateras löpande och när förändringar sker. Nyheter från Grums kommun publiceras i datumordning under rubriken "Nyheter gällande coronaviruset".

Foto: Mostphotos

Tillsammans är vi rädda om oss själva och andra och tillsammans kan vi bromsa smittan!

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:

 • Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall. Från och med måndag 26 oktober införs särskilda förhållningsregler i Region Värmland för personer som bor tillsammans med någon som testats positivt för covid-19.
  Regionvärmland.se - Nya förhållningsregler covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.
 • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Grums kommun följer händelseutvecklingen och kommer att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt

Vi samverkar varje vecka med Region Värmland Smittskydd, Länsstyrelsen Värmland och Räddningstjänsten i Karlstadsregionen. Vi tar inte fram egna rekommendationer utan följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december 2020.
Folkhälsomyndigheten.se - senaste allmänna rådlänk till annan webbplats

Nyheter gällande coronaviruset

Nya förhållningsregler kring covid-19

20201027

Från och med måndag 26 oktober införs särskilda förhållningsregler i Region Värmland för personer som bor tillsammans med någon som testats positivt för covid-19.
Regionvärmland.se - Nya förhållningsregler covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Jättestenskolan har fått ytterligare ett konstaterat fall av covid‑19

20201026

Informationslappar har satts upp på Jättestenskolan. För att förhindra fortsatt smittspridning är det mycket viktigt att alla nu hjälps åt och håller avstånd och följer övriga rekommendationer.


Nu öppnar vi upp omvårdnadsboendet på Hotellgatan igen

20201021

De kunder som har bekräftad smitta flyttas till vårt omvårdnadsboende för covid-19 på Hotellgatan. Boendet kan även komma att fungera som ett omvårdnadsboende för personer som skrivs ut från centralsjukhuset och som har vårdats för covid-19 men som fortfarande bedöms ha behov av omvårdnad.
Omvårdnadsboende covid-19


Bekräftad smitta på en avdelning på Edsholms äldrebostäder

20201020

Efter provtagning har det nu konstaterats ett par fall av smitta på Edsholms äldrebostäder. Smittan är avgränsad till en avdelning och närstående har kontaktats.

Personalen som arbetar på Edsholms äldrebostäder arbetar enligt de riktlinjer som kommunen har fått från Smittskydd Värmland. De har skyddsutrustning, som de har tränats i att använda.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna. Därför håller vi noga utkik efter symtom hos både kunder och personal. Vi vill även be er att inte besöka era närstående just nu eftersom vi har fått bekräftad smitta.


Korttidsboendet Linden öppnar upp för besök inomhus

20201015

Korttidsboendet Linden tar nu emot förbokade besök inomhus.


Jättestenskolan har fått konstaterat fall av covid-19

20201015

Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer. Tänk på att fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd!

Grums kommun fortsätter att arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och Region Värmlands riktlinjer i våra verksamheter. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och var smittan uppstår.

Nu gäller det enstaka spridda fall inom sektor barn och utbildning och då följer vi riktlinjerna från Smittskydd Värmland i hur vi ska bemöta, åtgärda och informera om just detta.

Informationslappar har satts upp på Jättestenskolan och vårdnadshavare har informerats via e-post.

För att förhindra fortsatt smittspridning är det mycket viktigt att alla nu
hjälps åt och håller avstånd och följer övriga rekommendationer.


Redovisning av antalet smittade i Värmland och Grums

20201009

Grums kommun fortsätter att arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och Region Värmlands riktlinjer i våra verksamheter. Siffrorna från Smittskydd Värmland är en sammanställning som baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av
covid-19 per kommun till och med vecka 40 (alltså förra veckan).
Regionvarmland.se – Aktuellt läge i Värmland covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Stanna hemma om någon i ditt boende är smittad

20201002

Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Har någon i ditt boende bekräftats med covid-19 bör du stanna hemma en vecka även om du är frisk, och helst testas efter fem dagar. Barn ska fortsätta gå till skolan. Läs mer:
Folkhälsomyndigheten.se - Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga falllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Grums kommun har fått några konstaterade fall av covid-19 bland anställda inom sektor barn och utbildning

20200930

Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer. Tänk på att fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd!

Smittskydd Värmland lämnar inte ut information till Grums kommun om enskilda invånare på grund av patientsekretessen, utan redovisar enbart på länsnivå. Provtagning av patienter och personal ordineras alltid av läkare i samråd med Smittskydd Värmland och kan därför inte be­svaras av kommunen.

Grums kommun fortsätter att arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och Region Värmlands riktlinjer i våra verksamheter. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och var smittan uppstår. Nu gäller det enstaka spridda fall inom sektor barn och utbildning och då följer vi riktlinjerna från Smittskydd Värmland i hur vi ska bemöta, åtgärda och informera om just detta. Men för att förhindra fortsatt smittspridning är det mycket viktigt att alla nu hjälps åt och håller avstånd och följer övriga rekommendationer. Senaste siffrorna från Smittskydd Värmland visar på totalt sju personer med konstaterad smitta runtom i vår kommun. Är du intresserad av läget i Värmland hittar du mer information via denna länk:
Regionvarmland.se – Aktuellt läge i Värmland covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi vill fortsätta att understryka att detta är en väntad händelseutveckling. Vi är trygga i att fortsätta arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och Region Värmlands riktlinjer i våra verksamheter. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och vart smittan uppstår.


Den 1 oktober upphör besöksförbudet vid äldreboenden och gruppbostäder – här informerar vi om besöksrutinerna

20200929

Från och med den 1 oktober hävs besöksförbudet vid Sveriges äldreboenden och gruppbostäder och det blir återigen möjligt att ta emot besök trots pågående pandemi. Var och en har ett personligt ansvar att följa dessa rutiner för att förhindra spridning av covid-19. Korttidsboendet Linden kan tyvärr inte ta emot besök inomhus utan kommer att fortsätta med besök utomhus.

Socialstyrelsen har, med stöd av Folkhälsomyndigheten, fastställt föreskrifter och rekommendationer som i sin tur ligger till grund för kommunens lokala rutiner:

 • Du bokar besök via avdelningen på boendet
  Det finns två skäl till detta. Det ena är att kunna hålla avstånd även under besöket. Därför bör det inte vara för många som hälsar på samtidigt, så att det blir trångt. Vi har begränsat antalet till max två besökare åt gången. Det andra skälet är att personalen ska kunna ta emot varje besökare, dela ut visir och förklara rutinerna närmare – hur visiret ska bäras, var det finns tvål, vatten och handsprit med mera. OBS du kan börja boka besök fr.o.m. 1 oktober!
 • Alla besökare måste vara fria från förkylningssymtom
  Besökare ska vara symtomfria och inte ha någon konstaterad covid-19 smitta i sitt hushåll. Om du varit förkyld måste du ha varit symtomfri i minst 48 timmar. Om du har eller har haft bekräftad covid-19, kontakta din läkare för råd om när du kan besöka boendet. Tänk också på att om du råkar hosta eller nysa – gör det i armvecket, även om du är frisk.
  Symtom vid covid-19: Feber, torrhosta, trötthet. Muskel- och ledvärk, halsont, diarré, ögoninflammationer, huvudvärk, nedsatt lukt- och smaksinne, hudbesvär.
 • Umgås gärna i den boendes lägenhet eller utomhus
  Den som är över 70 år eller tillhör annan riskgrupp bör fortsätta begränsa sina fysiska kontakter och undvika trängsel. Det görs enkelt genom att besöket sker i den boendes lägenhet. Ni kan även vistas utomhus med rätt klädsel och avstånd.
 • Lokala avvikelser kan förekomma på respektive boende
  Dessa beror på boendets storlek och specifika förutsättningar, var god kontakta avdelningen för mer information.

Vi hoppas på din förståelse och ditt stöd, för dessa restriktioner som råder vid besök inom våra äldreboenden under pågående pandemi. Vi befinner oss i en vård- och omsorgssituation som skiljer sig från våra tidigare erfarenheter. Restriktionerna finns där för att skydda våra äldre. Vid händelse av exempelvis lokalt utbrott av covid-19 kan besöksrutinerna komma att ändras.

Hjärtligt välkommen på besök!


När kan förskolebarn vistas i förskola och när ska de vara hemma vid misstänkt covid-19?

20200908

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på tillkommen infektion och möjlig covid-19. Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom-eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Barn i förskoleåldern ska i första hand stanna hemma om de är sjuka och de behöver inte testas för covid-19.

Ett barn som är hemma för tydliga och bestående symtom på sjukdom bör stanna hemma 2 dygn efter symtomfrihet enligt:
Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och ungalänk till annan webbplats

När det gäller barn i förskoleålder, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall, kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.

Prov för pågående covid-19-infektion rekommenderas inte allmänt vid luftvägssymtom hos förskolebarn. Om prov ändå är taget och är negativt kan barnet återgå till förskoleverksamheten när allmäntillståndet tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive förskoleverksamhet.

Om prov för pågående covid-19-infektion ändå är taget och positivt, behöver barnet stanna hemma från förskolan minst 2 dagar efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar från symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskoleverksamheten om det gått minst 7 dagar sedan symtomdebut.


Välkommen tillbaka till en annorlunda vardag
- fortsätt håll i, håll ut och håll avstånd

20200813

Nu är tiden då många kommer tillbaka till skolor och arbetsplatser och det är därför viktigt att fortsätta att följa myndigheternas rekommendationer; tvätta händer, hosta och nys i armvecket, stanna hemma om du är sjuk och håll avstånd. Längre ner på denna sida kan du läsa mer om vad som gäller i våra verksamheter just nu:
Skola, förskola och gymnasie/vuxenutbildning
Stöd och omsorg


Faran är inte över – håll i, håll ut, håll avstånd

20200806

Den senaste tiden har det enbart bekräftats få nya smittfall av covid-19 i Grums kommun. Detta innebär inte på något vis att faran är över och vi vill påminna om vikten av att följa myndigheternas rekommendationer.


För närvarande ingen smitta inom våra verksamheter

20200709

Det förekommer för närvarande inga fall av bekräftad smitta inom våra kommunala verksamheter. Vi vill dock poängtera att det fortsatt är av yttersta vikt att följa myndigheternas rekommendationer. Vi måste hålla i och hålla ut.


Omvårdnadsboendet på Hotellgatan är nu stängt

20200709

Det särskilda boendet på Hotellgatan, för personer som vårdats för covid-19 och bedömts ha haft fortsatt behov av särskild omvårdnad, har nu stängt.


Vi tar nu emot besök på alla våra äldreboenden

20200709

Det råder inte längre några generella besöksförbud på våra äldrebostäder, även om besöken fortfarande omgärdas av restriktioner. Samtliga besök sker fortsatt utomhus och endast efter särskild tidsbokning.


Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19

20200707

Från och med tisdag den 7 juli kommer Region Värmland att erbjuda allmän provtagning för covid-19. Provtagning är bara aktuell att göra när man har symtom och ska tas tidigt i sjukdomsförloppet, inom 7 dagar från när symtomen visade sig men minst 24 timmar från insjuknandet.

Beställning av och svar på egenprovtagning sker genom att man loggar in till e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Efter att ha loggat in med bank-ID väljer man var och när man vill göra provet. Först görs provtagningsbeställningen och i nästa steg bokas tid och plats för provtagning.

Läs mer via länken nedan:
Regionvärmland.se - Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19länk till annan webbplats


Folkhälsomyndighetens rapportering – antal fall i Grums kommun

20200707

Sedan den 18 juni redovisar Region Värmland inte längre egen statistik vad gäller bekräftade fall per kommun, utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens sammanställningar som vid senaste uppdateringen v. 27 anger 34 bekräftade fall totalt bland våra invånare. 

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du filtrera statistik på kommun och vecka eller klicka på kartan för att välja den kommun vars statistik du vill se. Folkhälsomyndighetens data uppdateras på torsdagar klockan 14.00. Här finns statistiken:
Folkhälsomyndigheten.se – Antal fall covid-19 i Sverige på kommunnivålänk till annan webbplats


Besöksförbud återinfört på hela Edsholms äldrebostäder

20200608

Sedan förra veckan gäller återigen besöksförbud på Edsholms äldrebostäder. Närstående är informerade.


Fler fall av bekräftad smitta på Edsholms äldrebostäder

20200604

Efter utökad provtagning har det nu konstateras flera fall av smitta på Edsholms äldrebostäder. Smittan är avgränsad till en avdelning och närstående har kontaktats. Kunder med bekräftad smitta flyttas till vårt nya omvårdnadsboende för covid-19 på Hotellgatan.

Det finns konstaterad samhällssmitta av covid-19 i länets alla kommuner. Det är därför jätteviktigt att vi alla fortsätter följa myndigheternas rekommendationer. Vi måste hålla i och hålla ut.


Nu öppnar vi upp omvårdnadsboende på Hotellgatan

20200602

Detta boende kommer att fungera som ett omvårdnadsboende för de personer som skrivs ut från centralsjukhuset och som har vårdats för covid-19 men som fortfarande bedöms ha behov av omvårdnad.


Bekräftad smitta på ett av våra äldrebostäder

20200602

En kund boende på Edsholms äldrebostäder har under veckan konstaterats smittad av covid-19, av Region Värmland. Närstående har kontaktats. Efter hemgång från centralsjukhuset kommer eftervård att ske på Hotellgatans nya omvårdnadsboende.

Region Värmland har analyserat situationen och gett anvisningar för hur vi ska gå vidare. Personalen som arbetar på Edsholms äldrebostäder arbetar enligt de riktlinjer som kommunen har fått från Smittskydd Värmland. De har skyddsutrustning, som de har tränats i att använda. Ingen av personalen uppvisar symtom på smitta i dagsläget.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna, baserat på hur smittspridningen sett ut i andra delar av landet och världen. Därför håller vi noga utkik efter symtom hos både kunder och personal.


Nu tillåts besök utomhus på våra äldrebostäder

20200527

Vi har nu börjat att ta emot besök på våra äldrebostäder. Besöken sker med strikt restriktion, utomhus och två meters avstånd måste hållas. Besöken måste bokas i förväg.


Region Värmlands rapportering

20200511

Region Värmland rapporterar varje dag antal konstaterat smittade, antal provtagna, antal inneliggande patienter och patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA) samt antal patienter med bekräftad covid-19 som avlidit.

Smittskydd Värmland lämnar inte ut information till Grums kommun om enskilda invånare på grund av patientsekretessen, utan redovisar enbart på när en kommun har över 15 bekräftade fall.
Regionvarmland.se – Aktuellt läge i Värmland covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ytterligare bekräftade fall av coronasmitta i kommunen

20200505

Den 4 maj mottog Grums kommun information från Smittskydd Värmland om ytterligare två bekräftade fall. Den 10 april fick vi vårt första bekräftade fall inom en av våra verksamheter. Därefter har vi inte fått något mer fall inom en kommunal verksamhet förrän nu.

Smittskydd Värmland lämnar inte ut information till Grums kommun om enskilda invånare på grund av patientsekretessen, utan redovisar enbart på länsnivå. Vi har i nuläget inte fått in smittan på något boende men det är viktigt att komma ihåg att antal bekräftade fall just nu ökar i Värmland. Därför vill vi passa på att påminna om vikten av att följa de riktlinjer som finns.

Provtagning av patienter och personal ordineras alltid av läkare i samråd med Smittskydd Värmland och kan därför inte be­svaras av kommunen. Är du intresserad av läget i Värmland hittar du mer information via denna länk:
Regionvarmland.se – Aktuellt läge i Värmland covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi vill fortsätta att understryka att detta är en väntad händelseutveckling. Vi är trygga i att fortsätta arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och Region Värmlands riktlinjer i våra verksamheter. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och vart smittan uppstår.

Just nu pågår ett arbete med att starta upp ett nytt tillfälligt boende på Hotellgatan i Grums. Detta boende kommer att fungera som ett omvårdnadsboende för de personer som skrivs ut från centralsjukhuset och som har vårdats för covid-19 men som fortfarande bedöms ha behov av omvårdnad.


Tips och råd till dig som är över 70 år

20200423

Här får du tips om vad du ska tänka på och hur du kan få stöd.
Du som är 70 år eller äldre - begränsa dina nära kontakter!


Region Värmland öppnar nytt informationsnummer

20200416

Region Värmland har öppnat en telefonlinje som invånare kan ringa in till för att få information om det nya coronaviruset på olika språk. Numret för allmänna frågor om coronaviruset är 010-831 80 10 och har öppet vardagar klockan 10.00-12.00. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja.


Person i Grums konstaterad smittad med coronaviruset

20200410

Grums kommun har mottagit information från Smittskydd Värmland att en person i Grums har konstaterats smittad med coronaviruset (covid-19).

Vi vill understryka att detta är en väntad händelseutveckling. Vi är trygga i att fortsätta arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv i alla våra verksamheter.

Undvik att sprida smitta

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
  Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

 • Hosta och nys i armvecket
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

 • Undvik att ta med händerna i ansiktet eller ögonen
  Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

 • Handsprit
  Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Hur sprids smittan?

Smittan sprids genom så kallad droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Vid allmänna frågor om coronaviruset? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Råd till dig som är över 70 år - lättade rekommendationer för äldre

Personer över 70 år och riskgrupper kommer från och med 22 oktober 2020 att omfattas av samma rekommendationer som alla andra grupper i samhället. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat.

Äldre personer och riskgrupper har sedan 1 april levt med skarpare rekommendationer än övriga i samhället. De har uppmanats att begränsa sina fysiska kontakter, undvika allmänna färdmedel samt undvika att handla i butiker. Men Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort de särskilda rekommendationerna. Från och med nu kommer alla omfattas av samma allmänna råd. Förändringen görs bland annat med hänsyn till dessa gruppers psykiska och fysiska hälsa.

Krisinformation.se - lättade rekommendationer för äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheters information om coronaviruset

Läget förändras ständigt. Folkhälsomyndigheten uppdaterar fortlöpande informationen om utbrottet och informationen i frågor och svar. Via Folkhälsomyndighetens webbplats finns frågor och svar och information om viruset.

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.
Folkhälsomyndigheten.se - frågor och svar om nytt coronavirus

Krisinformation.se - om det nya coronaviruset

All verksamhet, kunder och personal

Grums kommuns budskap till barn, elever, personal och kunder som är sjuka eller börjar känna sig sjuka: Stanna hemma! Vänta minst två dygn efter att du blivit symtomfri innan du går till jobb eller skola.

 • Gå till jobbet eller skolan om du är frisk, stanna hemma om du är sjuk
 • Bibliotek och bad- och sporthall har öppet som vanligt, avvakta med besök om du är förkyld
 • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer
 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara har lindriga luftvägssymtom
 • Gör absolut inga besök på sjukhus som kan undvikas
 • Håll god handhygien och utsätt inte människor i riskgrupper för smitta

Skola, förskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

I Grums kommuns förskolor och skolor följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar alla barn, elever och lärare med förkylningssymtom att stanna hemma. Våra skolor och förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska elever.

 • När kan förskolebarn vistas i förskola och när ska de vara hemma vid misstänkt covid-19?
  De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.Barn i förskoleåldern ska i första hand stanna hemma om de är sjuka och de behöver inte testas för covid-19.När det gäller barn i förskoleålder, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.Om prov för pågående covid-19-infektion ändå är taget och positivt behöver barnet stanna hemma från förskolan minst 2 dagar efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar från symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskoleverksamheten om det gått minst 7 dagar sedan symtomdebut.

  Prov för pågående covid-19-infektion rekommenderas inte allmänt vid luftvägssymtom hos förskolebarn. Om prov ändå är taget och är negativt kan barnet återgå till förskoleverksamheten när allmäntillståndet tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive förskoleverksamhet.

  Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på tillkommen infektion och möjlig covid-19. Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom-eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.
 • Öppna förskolan har verksamhet igen från och med 1 september
  Öppna förskola på Familjecentralen i Grums som stängdes den 17 mars, har med start den 1 september öppnats igen. Inför höstens öppning har en del åtgärder och restriktioner tagits fram.
  Öppen förskola
 • Information till förskolans vårdnadshavare
  Om ni är sjuka är det av största vikt att ni lägger in frånvaro i Skola24 i god tid för förskolans planering. Det handlar om att vi vill kunna beställa rätt antal matportioner och för att se över vikariebehovet. Om ni har varit hemma är det önskvärt att ni meddelar oss dagen innan ni återgår till förskolan. Vi vill också vara tydliga med att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande sjukdom. Vi vill också förtydliga att det är 48-timmars symtomfritt hemma som gäller innan man får återkomma till förskolan.
 • Information till vårdnadshavare från skolledningen på grundskolan
  Vi inom grundskolan följer de direktiv vi har fått från kommunledningen och så länge vi inte får några andra direktiv kommer grundskolan ta emot era friska barn som vanligt. Om alla vårdnadshavare följer dessa gemensamma riktlinjer kan vi tillsammans göra det så bra vi kan för barnen i den här situationen.
 • Information gällande gymnasieskolor och vuxenutbildning
  Sedan den 15 juni gäller inte längre Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om att gymnasieskolor och komvux skulle undervisa på distans. De allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning gäller även fortsättningsvis. Det är huvudmannen som har arbetsmiljöansvaret för sina skolor. Grums kommun har ingen kommunal gymnasieskola eller annan vuxenutbildning utan köper dessa tjänster av grannkommuner.
  Folkhälsomyndigheten.se - Förebyggande åtgärder för gymnasieskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd och omsorg

Vi har tydliga hygienrutiner inom stöd och omsorg och en god beredskap för att förhindra smittspridning. Vi följer de riktlinjer som tas fram av Smittskydd Värmland. Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Från och med den 1 oktober hävs besöksförbudet vid Sveriges äldreboenden och gruppbostäder och det blir återigen möjligt att ta emot besök trots pågående pandemi. Var och en har ett personligt ansvar att följa dessa rutiner för att förhindra spridning av covid-19. Korttidsboendet Linden kan tyvärr inte ta emot besök inomhus utan kommer att fortsätta med besök utomhus.

Socialstyrelsen har, med stöd av Folkhälsomyndigheten, fastställt föreskrifter och rekommendationer som i sin tur ligger till grund för kommunens lokala rutiner:

 • Du bokar besök via avdelningen på boendet
  Det finns två skäl till detta. Det ena är att kunna hålla avstånd även under besöket. Därför bör det inte vara för många som hälsar på samtidigt, så att det blir trångt. Vi har begränsat antalet till max två besökare åt gången. Det andra skälet är att personalen ska kunna ta emot varje besökare, dela ut visir och förklara rutinerna närmare – hur visiret ska bäras, var det finns tvål, vatten och handsprit med mera. OBS du kan börja boka besök fr.o.m. 1 oktober!
 • Alla besökare måste vara fria från förkylningssymtom
  Besökare ska vara symtomfria och inte ha någon konstaterad covid-19 smitta i sitt hushåll. Om du varit förkyld måste du ha varit symtomfri i minst 48 timmar. Om du har eller har haft bekräftad covid-19 kontakta din läkare för råd om när du kan besöka boendet. Tänk också på att om du råkar hosta eller nysa – gör det i armvecket, även om du är frisk.
  Symtom vid covid-19: Feber, torrhosta, trötthet. Muskel, ledvärk, halsont, diarré, ögoninflammationer, huvudvärk, nedsatt lukt- och smaksinne, hudbesvär.
 • Umgås gärna i den boendes lägenhet eller utomhus
  Den som är över 70 år eller tillhör annan riskgrupp bör fortsätta begränsa sina fysiska kontakter och undvika trängsel. Det görs enkelt genom att besöket sker i den boendes lägenhet. Ni kan även vistas utomhus med rätt klädsel och avstånd.

 • Lokala avvikelser kan förekomma på respektive boende
  Dessa beror på boendets storlek och specifika förutsättningar, var god kontakta avdelningen för mer information.

  Vi hoppas på din förståelse och stöd för dessa restriktioner som råder vid besök inom våra äldreboende under pågående pandemi. Vi befinner oss i en vård- och omsorgssituation som skiljer sig från våra tidigare erfarenheter. Restriktionerna finns där för att skydda våra äldre. Vid händelse av exempelvis lokalt utbrott av covid-19 kan besöksrutinerna komma att ändras.
 • Korttidsboendet Linden
  Korttidsboendet Linden tar nu emot besök förbokade besök inomhus. Besök på Linden förutsätter att den som är besökare är frisk och symtomfri. Vi uppmanar besökarna att de ska vara en- till två personer för att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla avstånd ska kunna följas.

  Besöket kommer att äga rum i ett anvisat besöksrum och du kommer att få tillgång till handsprit och visir vid besöket. Visiret behöver besökarna bära under hela besöket. Besökare uppmanas att tänka på att hålla avstånd till andra under hela besöket.
 • Daglig verksamhet
  Från och med den 28 september har daglig verksamhet öppnat upp i begränsad omfattning. Loppishörnan är stängd tillsvidare.
 • Fritiden LSS på Solbergsgatan håller verksamheten stängd tillsvidare
 • Dagverksamheten Violen
  Dagverksamheten Violen har öppnat upp i begränsad omfattning från och med 1 oktober.

Fritidsaktiviteter och offentliga mötesplatser

Kommunens fritidsverksamheter håller öppet som vanligt och du är välkommen om du är frisk. Stanna hemma om du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber för att hindra smittspridning, även vid lindriga symtom.

 • Förbud mot allmänna sammankomster med mer än 50 personer. Från och med söndag 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars). Med anledning av regeringens tidigare beslut i frågan, har vi ställt in flera av våra evenemang. Verksamheter såsom skol- och förskoleverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek och sim- och idrottshallar för föreningsidrott omfattas inte. Förbudet gäller inte heller för dem som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
  Folkhälsomyndigheten.se - rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad: 2020-10-27

Läs mer

Informationsnummer
Region Värmland – andra språk

Numret för allmänna frågor om coronaviruset är 010-831 80 10 och har öppet vardagar klockan 10.00-12.00.

I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja.