Information med anledning av coronaviruset

Uppdaterad 20211208: Informationen på den här sidan uppdateras löpande och när förändringar sker. Nyheter från Grums kommun publiceras i datumordning under rubriken "Nyheter gällande coronaviruset".

Foto: Mostphotos

Detta gäller just nu!

Här hittar du en sammanställning av de förbud, de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. I sammanställningen finns de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.

Krisinformation.se - läs mer om lagstadgade restriktioner, förbud, gällande rekommendationer och råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny rekommendation om att hålla avstånd
från 8 december

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

Det gäller även dig som är vaccinerad. Rekommendationen riktar sig till barn och vuxna. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsomyndigheten.se - Åtgärder mot covid-19 från 8 december Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta ansvar för att förhindra smittspridning

Alla har ett eget ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra.

Folkhälsomyndigheten.se - Så skyddar du sig själv och andra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten.se - Om du eller någon i familjen har blivit sjuk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också en påfyllnadsdos för alla 18 år och äldre. Påfyllnadsdoser erbjuds enligt en prioriteringsordning.

Läs mer om vad som gäller i Värmland och vem som kan få en tredje dos via länken nedan:

1177.se - Vaccination mot covid-19 - så gör du för att vaccinera dig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidsbokning

Boka tid genom att logga in på 1177.se eller ringa Region Värmlands tidsbokning:

Telefonnummer 010-831 80 70, telefontid vardagar klockan 08.00–16.00.

Sjuksköterska

Foto: Grums kommun

Grums kommun följer händelseutvecklingen och kommer att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt

Vi samverkar varje vecka med Region Värmland Smittskydd, Länsstyrelsen Värmland och Räddningstjänsten i Karlstadsregionen. Vi tar inte fram egna rekommendationer utan följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Regionvarmland.se – Aktuellt läge i Värmland covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ta del av övrig statistik på Folkhälsomyndighetens webbplats. Där sker uppdateringarna varje torsdag klockan 14.00. Följ länkarna nedan och bokmärk med fördel i din webbläsare:

Nationella allmänna råd i Sverige

I Sverige gäller nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Här finns råd för hur du minskar risken för att smittas och att smitta andra. Du får också information om hur du ska göra om du blir sjuk. Det finns också tips som kan hjälpa dig att må bra under pandemin.

Folkhälsomyndigheten.se - nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten.se - covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn på förskola

Foto: Øyvind Lund

Skola, förskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

I Grums kommuns förskolor och skolor följer vi rekommendationer, föreskrifter och råd som kommer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Värmland.

Vård av barn
Vård av barn (vab) är när du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vabbar kallas tillfällig föräldrapenning. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan.se - Vård av barn Länk till annan webbplats.

Reducering av avgift för förskola och fritids vid barns sjukdom
Om ditt barn varit sjuk och borta i mer än 21 sammanhängande dagar kan du få avdrag på avgiften från och med dag 22. Dagarna räknas från första dagen barnet sjukanmäls.

Barnomsorg vid permittering
Heltidspermittering jämställs med att vara arbetssökande. Barn i förskola får då gå 15 timmar per vecka, alternativt om de redan har tillgång till 15 timmar per vecka allmän förskola. Barn i fritidshem har rätt till plats 10 timmar per vecka, tiderna bestäms av rektor. Vid korttidspermittering får barnet vara i förskola eller fritidshem den tid som behövs utifrån hur du arbetar.

Lägg in frånvaro i skola24
Om ni är sjuka är det av största vikt att ni lägger in frånvaro i Skola24 i god tid för vår planering. Det handlar om att vi vill kunna beställa rätt antal matportioner och för att se över vikariebehovet. Om ni har varit hemma är det önskvärt att ni meddelar oss dagen innan ni återgår till förskolan.

Information gällande gymnasieskolor och vuxenutbildning
Grums kommun har ingen kommunal gymnasieskola eller annan vuxenutbildning utan köper dessa tjänster av grannkommuner.

Kvinna i rullstol

Foto: Mostphotos

Stöd och omsorg

Vi har tydliga hygienrutiner inom stöd och omsorg och en god beredskap för att förhindra smittspridning. Vi följer de riktlinjer som tas fram av Smittskydd Värmland. Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Var och en har ett personligt ansvar att följa dessa rutiner för att förhindra spridning av covid-19. Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.

Socialstyrelsen har, med stöd av Folkhälsomyndigheten, fastställt föreskrifter och rekommendationer som i sin tur ligger till grund för kommunens lokala rutiner:

 • Alla besökare måste vara fria från förkylningssymtom
  Besökare ska vara symtomfria och inte ha någon konstaterad covid-19 smitta i sitt hushåll. Om du varit förkyld måste du ha varit symtomfri i minst 48 timmar. Om du har eller har haft bekräftad covid-19 kontakta din läkare för råd om när du kan besöka boendet. Tänk också på att om du råkar hosta eller nysa – gör det i armvecket, även om du är frisk.
 • Umgås gärna i den boendes lägenhet eller utomhus
  Gå gärna direkt till den boendes lägenhet och undvik våra gemensamma utrymmen.

 • Korttidsboendet Linden
  Korttidsboendet Linden tar emot besök inomhus och ser gärna att du som besökare bokar tid (på grund av att kunder delar rum). Besökare som inte är vaccinerade bör ha munskydd och hålla avstånd.

 • Daglig verksamhet
  Från och med den 28 september 2020, har daglig verksamhet öppnat upp i begränsad omfattning. Loppishörnan är stängd tillsvidare.
 • Dagverksamheten Violen
  Dagverksamheten Violen har öppnat upp i begränsad omfattning från och med 1 oktober, 2020.
Häst i ridhus

Foto: Øyvind Lund

Arrangemang och sammankomster

 • Beslut att införa vaccinationsbevis för inomhusevenemang
  Regeringen har beslutat att införa vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Införandet gäller från och med den 1 december. Syftet är att minska risken för en ökad smittspridning.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsomyndigheten.se - Åtgärder mot covid-19 från 22 november och från 1 december Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OKQ8

Foto: Øyvind Lund

Näringsliv och företag

Grums kommun arbetar med åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här hittar du information som kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Grums kommun vill underlätta för företagen och uppmanar alla att stödja företagen lokalt!

Här informerar vi dig som är företagare om länkar till sidor med aktuell information om covid-19

Nyheter gällande coronaviruset

Nyheter gällande coronaviruset augusti 2021

Bekräftad smitta på en avdelning på Edsholms äldrebostäder

20210810

Personalen som arbetar på Edsholms äldrebostäder arbetar enligt de riktlinjer som kommunen har fått från Smittskydd Värmland. De har skyddsutrustning, som de har tränats i att använda.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna. Därför håller vi noga utkik efter symtom hos både kunder och personal. Vi vill även be er att inte besöka era närstående just nu eftersom vi har fått bekräftad smitta.

Nyheter gällande coronaviruset juni 2021

Nuvarande regionala rekommendationer i Värmland förlängs inte

20210623

Smittskydd Värmland förlänger inte sina regionala rekommendationer efter 27 juni men flaggar för att Värmland sannolikt inte fullt ut kan följa de planerade nationella anpassningarna av smittskyddsåtgärder den 1 juli. Läs mer via länken nedan:

Regionvarmland.se - pressmeddelande 23 juni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vad är covidbevis?

20210616

E-hälsomyndigheten
Med covidbevis visar du på ett enkelt och säkert sätt att du har blivit vaccinerad mot covid-19. Från 1 juli kan du använda ditt covidbevis för resor inom EU (kommentar, i det ingår även Norge, Schweiz, Lichtenstein, Island).

Det är ditt eget ansvar att ta reda på vilka regler som gäller i det land som du ska resa till. Mer information finns på:

Covidbevis.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur göra för att få ett covidbevis? Sju dagar efter du blivit vaccinerad
kan du hämta ditt covidbevis. Det gör du genom att lägga in på
www.covidbevis.se. Du behöver en svensk e-legitimation för att
använda tjänsten.

 

Tillfälliga lokala rekommendationer gäller i Värmland från fredag 11 juni till söndag 27 juni

20210616

 • Cuper och läger, inklusive dagläger och kollo ställs in/pausas. Undantag kan göras för extra utsatta grupper där aktiviteter kan genomföras under smittsäkra former.
 • Enstaka matcher och tävlingar genomförs endast lokalt, vilket innebär i första hand inom den egna kommunen, i andra hand i grannkommunen. Deltagare från andra regioner bör undvika att delta i matcher och tävlingar i Värmland.
 • Träningar där deltagarna mixas från olika grupper undviks.
 • Regler för vaccinerade när- och hushållskontakter ändras i Region Värmland. Vaccinerad = personen har fått två doser varav andra dosen för minst två veckor sedan.
 • För uppdaterade rutiner se Smittskydd Värmlands webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Är du vårdnadshavare till någon som fyllt 13 år? Har din tonåring rätt e-legitimation om en egenprovtagning för covid-19 behöver bokas?

20210609

Om inte, fixa det redan idag så ni är redo. Du som vårdnadshavare kan inte boka men ni kan så klart hjälpas åt.

Giltig e-legitimation är BankID och Freja eID Plus. Det går inte att logga in i e-tjänsterna på 1177.se med bankernas Mobilt Säkerhets-id eller motsvarande e-legitimationer med lägre säkerhet.

Läs mer på webbplatsen 1177.se om e-legitimationer:
Logga in på webbplatsen 1177.se för dig som är 13–17 år - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Nu införs lättnader för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket innebär nya regler för deltagarantal

20210601

Det kan vara förvirrande med alla siffror och vad som gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen, men nedan är en sammanställning för vad som gäller från och med idag.

Det är viktigt att komma ihåg att begränsningarna för uthyrning av lokaler till privata sammankomster inte förändrats utan det är fortfarande otillåtet att hyra ut till fler än 8 personer. Folkhälsomyndigheten avråder fortfarande från fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets.

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning få högst uppgå till:

8 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får alltid ha minst 20 deltagare.

50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.

100 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus. 1 person per 5 kvadratmeter tillgänglig yta.

500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.

150 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start-, tävlings- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram en enklare tabell som visar vilka deltagarbegränsningar som gäller för olika typer av lokaler och sammankomster.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler

Folkhälsomyndigheten.se - Max antal deltagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyheter gällande coronaviruset maj 2021

Region Värmland uppdaterar sina riktlinjer för smittspårning

20210512

Från och med 10 maj 2021, inför Region Värmland regler för smittspårning i enlighet med Folkhälsomyndighetens "Vägledning för smittspårning av covid-19". Sammanfattningsvis införs följande förändringar:

 • Sänkt åldersgräns för provtagning av symtomfria hushållskontakter
  Barn från 6 år rekommenderas provtagning (tidigare från 16 år).
 • Sänkt åldersgräns för provtagning av symtomfria närkontakter
  Barn/ungdomar från 13 år rekommenderas provtagning (tidigare från 16 år).
 • Vaccinerade hushållskontakter som är symtomfria
  Förhållningsregler (”hemisolering”) och provtagningsrekommendationer tas bort.
 • Vaccinerade närkontakter som är symtomfria
  Skärpta rekommendationer för närkontakter och provtagningsrekommendationer för symtomfria kontakter tas bort.
  Undantag vaccinerad vård- och omsorgspersonal – provtagningsrekommendation för symtomfria kvarstår.
  Det betyder, att vaccinerad vård- och omsorgspersonal som är symtomfri hushålls- eller närkontakt får arbeta, men ska ta prov.

Regionvärmland.se - vårdgivarwebben/uppdaterade riktlinjer för smittspårning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Nya konstaterade fall av covid-19 på Jättestenskolan

20210506

Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer.

Informationslappar har satts upp på Jättestenskolan och vårdnadshavare har informerats via e-post.

Årskurs 5 på Jättestenskolan övergår till distansundervisning från och med den 6 maj till och med den 14 maj 2021.

Distansundervisning införs efter det att skolledningen tillsammans med Smittskydd Värmland har bedömt att de åtgärder inom det ordinarie regelverket som genomförts för att begränsa smittspridning är otillräckliga.

 

Nya konstaterade fall av covid-19 på Jättestenskolan

20210503

Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer.

Informationslappar har satts upp på Jättestenskolan och vårdnadshavare har informerats via e-post.

 

Nu kör Region Värmland igång fas 4 gällande vaccination

20210503

Nu kör Region Värmland igång fas 4. Det betyder att du som är 55-59 kan boka tid för vaccin.

Regionen meddelar att du som är eller i år blir 55-59 år och är folkbokförd i Värmland får ett brev under denna vecka med erbjudande om att boka tid för vaccination mot covid-19.

Men tidsbokningen är alltså redan nu öppen för denna grupp från och med idag 3 maj.

1177.se - vaccination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyheter gällande coronaviruset april 2021

Ytterligare ett konstaterat fall av covid-19 på Jättestenskolan och ett på Södra skolan

20210430

Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer.

Se tidigare publicerad information om hur skolan hanterar detta:

Så gör skola och förskola vid konstaterade fall av covid-19 i verksamheten

20210218

Grums kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Värmlands råd och rekommendationer. Här nedan försöker vi att svar på frågor gällande hanteringen av konstaterade fall inom våra verksamheter.

 • Mitt barn är konstaterad smittad av covid-19 vad ska jag göra? Som vårdnadshavare ska du i detta läge alltid kontakta skolan och informera verksamheten.
 • Vi är en eller flera i familjen som har konstaterad covid-19, kan mitt barn gå till skolan? Nej, du ska stanna hemma från arbete, förskola samt skola och ska inte delta i fritidsaktiviteter, även om du inte har några symtom.
 • Vad händer vid konstaterad smitta på skola eller förskola i Grums kommun? När det finns ett eller flera bekräftade fall på någon av våra skolor går information ut till alla vårdnadshavare via e-post. Information att vi har haft bekräftade fall publiceras även på grums.se samt aviseras via lappar på skolan. De personer som rektorn anser kan ha blivit utsatta för smittorisk blir då informerade via skolan. Dessa personer uppmanas att vara extra uppmärksamma och stanna hemma vid minsta symtom de närmaste 14 dagarna.
 • Får jag information om det finns någon person som bekräftats ha smitta i mitt barns förskola eller skola?
  Ja. Informationen går ut oavsett om den konstaterad smittade befunnit sig på skolan i smittsamt tillstånd. Om rektor bedömer att ditt barn riskerar att ha blivit utsatt för smittorisk, skickas information särskilt till berörda. Eftersom vi bara informerar de som rektor bedömer riskerar att ha smittats, kommer alltså vissa vårdnadshavare få information som inte andra får. Barn och elever som kan ha utsatts för smittrisk i förskolan och skolan, får förhållningsregler av Smittskydd Värmland.
 • Mitt barn går på en skola där elev eller lärare är bekräftat smittade. Vad ska jag göra?
  Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är viktigt för barnets utveckling att ta del av utbildningen. Smittskydd Värmland bestämmer vad som ska göras vid konstaterade fall av covid-19: smittspårning, provtagning, karantän eller andra åtgärder.
 • Vilka ska testa sig?
  Alla måste vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och stanna hemma från sitt arbete eller skola vid minsta misstanke om sjukdom. På 1177.se kan du läsa om vilka symtom du ska vara uppmärksam på. Alla som fyllt 6 år kan testa sig. Du beställer testet på 1177.se.
 • Jag är orolig för smitta inom skolan, vad ska jag göra?
  Det är förståeligt att många känner oro kring smitta. Men enligt Folkhälsomyndigheten visar det sig att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

Har du frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Skolverkets information om barnens rätt att gå i skolan under pandemin. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens information till grundskolor. Länk till annan webbplats.

 

Matcher och tävlingar för barn och unga

20210430

Covid-19 - rekommendation till idrottsföreningar i Värmland att avvakta enstaka matcher och tävlingar utomhus för barn födda 2002 eller senare

Den 28 april beslutade Folkhälsomyndigheten om en ändring i de allmänna råden för idrott, kultur och fritid i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Utifrån det allvarliga läge som råder i Värmland med hög smittspridning i samhället, även bland barn och ungdom, samt hög belastning inom hälso- och sjukvård rekommenderar Smittskydd Värmland att föreningar som bedriver idrotts- och fritidsaktiviteter avvaktar med att arrangera spel av enstaka matcher eller tävlingar för barn och unga, även om de sker utomhus.

Rekommendationen gäller till och med den 16 maj. Om inget oförutsett inträffar, har inte Smittskydd Värmland för avsikt att förlänga denna rekommendation.

Detta möjliggör för idrottsföreningar/specialidrottsförbund att hinna göra förberedelser och anpassningar så att uppstart kring enstaka matcher och tävlingar utomhus för barn och unga kan ske på ett så säkert sätt som möjligt ur smittspridningssynpunkt när de återupptas.

Smittskydd Värmland kan innan den 17 maj komma att göra vissa nödvändiga förtydliganden angående vad som gäller i samband med matcher och tävlingar.

Regionvarmland.se - Smittskydd Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Ytterligare ett konstaterat fall av covid-19 på Jättestenskolan

20210428

Informationslappar har satts upp på skolan och vårdnadshavare har informerats via e-post.

 

Konstaterat fall av covid-19 på Södra skolan

20210427

Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer.

Informationslappar har satts upp på skolan och vårdnadshavare har informerats via e-post.

 

Konstaterat fall av covid-19 på Jättestenskolan

20210426

Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer.

Informationslappar har satts upp på Jättestenskolan och vårdnadshavare har informerats via e-post.

 

Nu öppnar Region Värmland för ytterligare en målgrupp gällande vaccination

20210422

Nu öppnar bokning för vaccination mot covid-19 för dig som är 18–59 år och som löper större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Denna målgrupp kommer inte att få hem något brev.

1177.se - vaccination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Nu kör Region Värmland igång fas 3 gällande vaccination

20210416

Nu kör Region Värmland igång fas 3. Det betyder att du som är 60-64 kan boka tid för vaccin.

Regionen meddelar att du som är eller i år blir 60–64 år och är folkbokförd i Värmland får ett brev under nästa vecka (v. 16) med erbjudande om att boka tid för vaccination mot covid-19.

Men tidsbokningen är alltså redan nu öppen för denna grupp från och med idag 16 april.

1177.se - vaccination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Konstaterat fall av covid-19 på Jättestenskolan

20210414

Jättestenskolan har fått ett konstaterat fall av covid-19. Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer. Informationslappar har satts upp och vårdnadshavare har informerats via e-post.


Viktig information om vaccination från Region Värmland

20210413

I dag tisdag öppnar bokningen för vaccination mot covid-19 för personer 18 år eller äldre som omfattas av lagen om stöd och service, LSS, och personer med personlig assistans.

Vaccinationserbjudandet gäller personer som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans (personer som får stöd enligt LSS eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken).

Det gäller oavsett om insatserna ges av privat eller kommunal utförare. Det finns två sätt att boka tid. Digitalt via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se.

Den som inte har e-legitimation kan ringa tidsbokningen för vaccination mot covid-19. Det är ofta många som ringer i samband med att telefontiden öppnar på morgonen, men det går bra att ringa under öppettiderna hela dagen. Det är samma tider som erbjuds oavsett hur man bokar sin tid för vaccination och fler tider läggs ut löpande.

Personer som är beviljade LSS-stöd eller har personlig assistans kommer även få ett brev med information om tidsbokning hemskickat från sin hemkommun. Samma information finns att ta del av på webbplatsen 1177.se

1177.se - vaccination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Lägesbild - antal smittade i Grums kommun

20210409

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. I Grums kommun var antalet nya fall vecka 14 - 41 stycken. Det gäller nu att fortsätta att följa myndigheternas råd och rekommendationer! Här kan du läsa hela lägesbilden och smittskyddläkare Ingemar Halléns råd:

Regionvärmland.se - lägesbild vecka 14 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyheter gällande coronaviruset mars 2021

Rekommendationer till dig som ska besöka närstående på
Särskilt boende för äldre (SÄBO)

20210331

Smittläget av covid-19 är just nu utbrett i hela Värmland och smittspridningen är stor. Vi är i ett kritiskt läge. Det är därför extra viktigt att fortsätta förebygga och minska risk för smittspridning.

Dessa rekommendationer gäller oavsett om den du besöker är vaccinerad eller inte. Vaccinet skyddar i första hand mot svår sjukdom av covid-19. Om du själv nyligen haft covid-19 eller är vaccinerad är det
troligt att du har mindre risk att smitta andra.

Det kan dock trots detta finnas risk att du kan föra smitta vidare till någon utan att själv känna dig sjuk.

Smittskydd Värmland råder till försiktighet att träffa äldre anhöriga och personer i uttalad riskgrupp inomhus i en större grupp. Rådet är att inte umgås med personer man normalt sett inte umgås eller bor tillsammans med. Vill man träffas utomhus ska man hålla två (2) meters avstånd till varandra. Vistas om möjligt utomhus vid besöket.

 • Ditt besök planerar du i samråd med verksamhetsansvarig på boendet. Det är viktigt att du som besökare följer verksamhetens rutiner.
 • Du och din närstående på boendet ansvarar för att begränsa antalet besökare per besök. Tänk även på att begränsa det totala antalet besökare. Är du osäker på något, fråga personalen.
 • Observera att du som besökare inte får ha någon form av infektionssymtom eller feber när du kommer på besök.
 • Om någon i ditt hushåll har misstänkt eller bekräftad covid-19 ska du stanna hemma.
 • Om du är närkontakt (ej hushållskontakt men kontakt mindre än 2 meter, mer än 15 minuter) till någon som har covid-19 de senaste 14 dagarna bör du inte hälsa på din närstående.
 • Om du har varit utomlands den senaste veckan ska du inte komma på besök. Du ska isolera dig och provta dig enligt rekommendation, se Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från
  utlandet (Folkhälsomyndigheten)
 • Får du symtom ett till två dygn efter ditt besök ber vi dig att informera den verksamhetsansvarige på din anhörigs boende.

Rekommendationer vid besök i inomhusmiljö

 • Tvätta eller desinfektera händerna före och efter besöket samt före och efter användning av munskydd eller visir.
 • Håll minst två meter avstånd till andra och till den du besöker.
 • Använd ett kirurgiskt munskydd IIR eller ett visir under hela besöket.
 • Ha inte kontakt med övriga patienter på boendet.
 • Vistas inte i gemensamma utrymmen.

Rekommendationer vid besök i utemiljö

 • Tvätta eller desinfektera händerna före och efter besöket.
 • Håll minst två meter avstånd till andra och till den du besöker.
 • Ha inte kontakt med övriga patienter på boendet.

Rekommendationer vid besök i anhörigs hem eller liknande

 • Tvätta eller desinfektera händerna före och efter besöket samt före och efter användning av munskydd eller visir.
 • Håll minst två meter avstånd till varandra.
 • Använd gärna ett kirurgiskt munskydd IIR eller ett visir under hela besöket.
 • Vistas om möjligt utomhus.
 • Begränsa antalet personer och undvik nya kontakter.
 • När den boende kommer tillbaka till boendet ska hon/han vara extra noggrann med handhygien och försöka hålla avstånd till de andra på boendet. Provtagning för covid-19 och isolering behövs
  endast vid symtom.


Ytterligare ett fall av konstaterat covid-19 på Jättestenskolan

20210331

Jättestenskolan har fått ytterligare ett konstaterat fall av covid-19. Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer. Informationslappar har satts upp och vårdnadshavare har informerats via e-post.


Konstaterat fall av covid-19 på Jättestenskolan

20210326

Jättestenskolan har fått ett konstaterat fall av covid-19. Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer. Informationslappar har satts upp och vårdnadshavare har informerats via e-post.


Konstaterat fall av covid-19 inom sektor barn och utbildning

20210309

Södra skolan har fått ett konstaterat fall av covid-19. Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer. Informationslappar har satts upp och vårdnadshavare har informerats via e-post.

Tidigare publicerad information gällande hur vi gör vid konstaterade fall i verksamheten:

Så gör skola och förskola vid konstaterade fall av covid-19 i verksamheten

20210218

Grums kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Värmlands råd och rekommendationer. Här nedan försöker vi att svar på frågor gällande hanteringen av konstaterade fall inom våra verksamheter.

 • Mitt barn är konstaterad smittad av covid-19 vad ska jag göra? Som vårdnadshavare ska du i detta läge alltid kontakta skolan och informera verksamheten.
 • Vi är en eller flera i familjen som har konstaterad covid-19, kan mitt barn gå till skolan? Nej, du ska stanna hemma från arbete, förskola samt skola och ska inte delta i fritidsaktiviteter, även om du inte har några symtom.
 • Vad händer vid konstaterad smitta på skola eller förskola i Grums kommun? När det finns ett eller flera bekräftade fall på någon av våra skolor går information ut till alla vårdnadshavare via e-post. Information att vi har haft bekräftade fall publiceras även på grums.se samt aviseras via lappar på skolan. De personer som rektorn anser kan ha blivit utsatta för smittorisk blir då informerade via skolan. Dessa personer uppmanas att vara extra uppmärksamma och stanna hemma vid minsta symtom de närmaste 14 dagarna.
 • Får jag information om det finns någon person som bekräftats ha smitta i mitt barns förskola eller skola?
  Ja. Informationen går ut oavsett om den konstaterad smittade befunnit sig på skolan i smittsamt tillstånd. Om rektor bedömer att ditt barn riskerar att ha blivit utsatt för smittorisk, skickas information särskilt till berörda. Eftersom vi bara informerar de som rektor bedömer riskerar att ha smittats, kommer alltså vissa vårdnadshavare få information som inte andra får. Barn och elever som kan ha utsatts för smittrisk i förskolan och skolan, får förhållningsregler av Smittskydd Värmland.
 • Mitt barn går på en skola där elev eller lärare är bekräftat smittade. Vad ska jag göra?
  Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är viktigt för barnets utveckling att ta del av utbildningen. Smittskydd Värmland bestämmer vad som ska göras vid konstaterade fall av covid-19: smittspårning, provtagning, karantän eller andra åtgärder.
 • Vilka ska testa sig?
  Alla måste vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och stanna hemma från sitt arbete eller skola vid minsta misstanke om sjukdom. På 1177.se kan du läsa om vilka symtom du ska vara uppmärksam på. Alla som fyllt 6 år kan testa sig. Du beställer testet på 1177.se.
 • Jag är orolig för smitta inom skolan, vad ska jag göra?
  Det är förståeligt att många känner oro kring smitta. Men enligt Folkhälsomyndigheten visar det sig att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

Har du frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Skolverkets information om barnens rätt att gå i skolan under pandemin. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens information till grundskolor. Länk till annan webbplats.


Information gällande besök på kommunens äldreboenden

20210308

Så kan du som besökare förhindra smittspridning av covid-19

Planerar du att besöka en anhörig? Kontakta boendet i förväg så att vi kan planera för ett så bra besök som möjligt. Personal kommer att möta upp och släppa in dig och ge dig instruktioner för skyddsutrustning med mera.

Avstå från att besöka din anhöriga när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Då undviker du att smitta andra.

Håll avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus. Tänk på att begränsa den fysiska kontakten med den du besöker.

Fråga personalen
Det finns lokala rutiner för besök. Fråga därför personalen innan ditt besök om vilka rutiner som gäller på boendet.

Korttidsboendet Linden
Korttidsboendet Linden tar emot besök förbokade besök inomhus. Besök på Linden förutsätter att den som är besökare är frisk och symtomfri. Vi uppmanar besökarna att de ska vara en- till två personer för att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla avstånd ska kunna följas. Besöket kommer att äga rum i ett anvisat besöksrum och du kommer att få tillgång till handsprit och visir vid besöket. Visiret behöver besökarna bära under hela besöket. Besökare uppmanas att tänka på att hålla avstånd till andra under hela besöket.

Nyheter gällande coronaviruset februari 2021

Viktig information om sportlovet från Smittskydd Värmland

20210226

Mer information hittar du här:

Lansstyrelsen.se/varmland - Viktig information om sportlovet från Smittskydd Varmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sportlovet
Inför stundande sportlov vill Smittskydd Värmland mana till stor försiktighet och eftertanke.

Planera sportlovsaktiviteter med omsorg. Undvik framför allt inomhusaktiviteter där det riskerar att bli trångt och tänk på att smittspridningen kan ske även utomhus om man inte håller avstånd.

Överväg att skjuta upp skidsemestern till nästa år. Om man ändå reser är det var och ens ansvar att resa säkert och att följa de regler som gäller på resmålet, men också under resan.

 • Planera resan och ordna så att stopp längs vägen på mackar, butiker och serveringsställen i möjligaste mån kan undvikas.
 • I planeringen av resan ingår också att undvika att resa när alla andra gör det, t.ex. på stugbytardagar.
 • Om stopp måste göras; följ de regler som finns på mackar, butiker och serveringsställen för att undvika trängsel:
  -Gå in i omgångar – inte hela sällskapet samtidigt.
  -Gå inte in alls om det redan är mycket folk i lokalen!
 • Dela inte boende med andra än de som normalt ingår i hushållet.
 • Följ de regler som finns på resmålet och skidanläggningen ni åker till.
 • Om du får symtom – ta prov och isolera dig i väntan på provsvar

Den som inte kan eller vill följa gällande regelverk ska stanna hemma.

Munskydd
Smittskydd Värmland får många frågor om munskydd. Det finns en nationell rekommendation om att använda munskydd i kollektivtrafik under rusningstrafik. Smittskydd Värmland anser att munskyddsanvändning kan vara av värde i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika.

Var smittas man?
I smittspårningarna framkommer att de flesta med covid-19 blir smittade av sina hushållskontakter och på arbetsplatser.

 • På de arbetsplatser där det är inte möjligt att jobba hemifrån gäller:
 • Undvik fysiska möten. Håll digitala möten.
 • Om fysiska möten måste hållas, minimera antalet personer som deltar och undvik små lokaler/mötesrum. Håll två (2) meters avstånd.
 • Stanna hemma vid symtom. Obs! många med covid-19 har endast milda symtom.
 • Ta prov vid symtom. Isolera dig i väntan på provsvar.
 • Håll god handhygien.
 • Städa lokalerna ofta och torka av ytor som man vidrör med händerna (ljusknappar, dörrhandtag, bord, tangentbord, kaffeautomat, mikrovågsugn med mera) med ytdesinfektionsmedel eller rengöringsmedel flera gånger per dag.

Läs här om hur du tar prov (1177) Länk till annan webbplats.

Res inte om det inte går att undvika trängsel under resan eller på resmålet. Detta gäller oavsett vart man reser. På tider och dagar då många reser är det svårare att undvika trängsel under resan. Vid utlandsresor gäller ett särskilt regelverk.

 

Konstaterade fall av covid-19 inom sektor barn och utbildning

20210219

Jättestenskolan har fått ett konstaterat fall av covid-19 och förskolan Kullerbyttan har fått ett konstaterat fall. Läs mer om hur förskola och skola gör vid konstaterade fall i verksamheten, längre ner på sidan. Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer. Informationslappar har satts upp och vårdnadshavare har informerats via e-post.

 

Konstaterade fall av covid-19 i Grums kommun

20210218

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. I Grums kommun var antalet nya fall vecka 6 - 16 stycken. Det gäller nu att fortsätta att följa myndigheternas råd och rekommendationer! Här kan du läsa lägesbilden för vecka 7.

Regionvärmland.se - lägesbild vecka 7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Så gör skola och förskola vid konstaterade fall av covid-19 i verksamheten

20210218

Grums kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Värmlands råd och rekommendationer. Här nedan försöker vi att svar på frågor gällande hanteringen av konsaterade fall inom våra verksamheter.

 • Mitt barn är konstaterad smittad av covid-19 vad ska jag göra? Som vårdnadshavare ska du i detta läge alltid kontakta skolan och informera verksamheten.
 • Vi är en eller flera i familjen som har konstaterad covid-19, kan mitt barn gå till skolan? Nej, du ska stanna hemma från arbete, förskola samt skola och ska inte delta i fritidsaktiviteter, även om du inte har några symtom.
 • Vad händer vid konstaterad smitta på skola eller förskola i Grums kommun? När det finns ett eller flera bekräftade fall på någon av våra skolor går information ut till alla vårdnadshavare via e-post. Information att vi har haft bekräftade fall publiceras även på grums.se samt aviseras via lappar på skolan. De personer som rektorn anser kan ha blivit utsatta för smittorisk blir då informerade via skolan. Dessa personer uppmanas att vara extra uppmärksamma och stanna hemma vid minsta symtom de närmaste 14 dagarna.
 • Får jag information om det finns någon person som bekräftats ha smitta i mitt barns förskola eller skola?
  Ja. Informationen går ut oavsett om den konstaterad smittade befunnit sig på skolan i smittsamt tillstånd. Om rektor bedömer att ditt barn riskerar att ha blivit utsatt för smittorisk, skickas information särskilt till berörda. Eftersom vi bara informerar de som rektor bedömer riskerar att ha smittats, kommer alltså vissa vårdnadshavare få information som inte andra får. Barn och elever som kan ha utsatts för smittrisk i förskolan och skolan, får förhållningsregler av Smittskydd Värmland.
 • Mitt barn går på en skola där elev eller lärare är bekräftat smittade. Vad ska jag göra?
  Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är viktigt för barnets utveckling att ta del av utbildningen. Smittskydd Värmland bestämmer vad som ska göras vid konstaterade fall av covid-19: smittspårning, provtagning, karantän eller andra åtgärder.
 • Vilka ska testa sig?
  Alla måste vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och stanna hemma från sitt arbete eller skola vid minsta misstanke om sjukdom. På 1177.se kan du läsa om vilka symtom du ska vara uppmärksam på. Alla som fyllt 6 år kan testa sig. Du beställer testet på 1177.se.
 • Jag är orolig för smitta inom skolan, vad ska jag göra?
  Det är förståeligt att många känner oro kring smitta. Men enligt Folkhälsomyndigheten visar det sig att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

Har du frågor om coronviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Skolverkets information om barnens rätt att gå i skolan under pandemin. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens information till grundskolor. Länk till annan webbplats.

 

Jättestenskolan har fått ytterligare konstaterde fall av covid-19

20210209

Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer.

Informationslappar har satts upp på Jättestenskolan och vårdnadshavare har informerats via e-post.

 

Jättestenskolan har fått ett konstaterat fall av covid-19

20210205

Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer.

Informationslappar har satts upp på Jättestenskolan och vårdnadshavare har informerats via e-post.

 

Nya rekommendationer om vilka som prioriteras för vaccination mot covid-19

20210205

Vilka erbjudas vaccination först? Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser. Fas 2 justerades 20210204 till alla omfatta 65 år istället för som tidigare 70 år och äldre.

Här kan du läsa mer om den prioriteringsordning som gäller just nu:

Information om vaccination mot covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats.

 

Vaccination mot covid-19 i Värmland

20210202

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

All information om vaccinationen och hur du gör för att få vaccinet på webbplatsen 1177.se, som är navet för all kommunikation kring vaccinet. Alla regioner samarbetar kring informationen där.

Information om vaccination mot covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats.

Information på lättläst svenska

Vaccination mot covid-19 på 1177.se - svenska lättläst Länk till annan webbplats.

Nyheter gällande coronaviruset januari 2021

Resenärer från Norge uppmanas testa sig och undvika kontakt med andra

20210125

Folkhälsomyndigheten förtydligade på måndagen 25 januari att den som bor med arbetspendlare kan leva och arbeta som tidigare och det gäller även vård- och omsorgspersonal.
– Det känns bra att vi kunde få ett snabbt besked, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Läs mer:

Region Värmland pressmeddelande 25 januari 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norska myndigheter bekräftade under den gångna helgen att man påvisat flera fall av den brittiska coronavirusvarianten, som misstänks kunna vara mer smittsam, och att man befarar ett större utbrott orsakat av detta virus i Norge.

Med anledning av detta meddelade Folkhälsomyndigheten att Norge klassas som ett riskland för virusvarianten. Det innebär att resande från Norge omfattas av förhållningsregler enligt smittskyddslagen, vilket i förlängningen har påverkan på framför allt arbetspendlarna.

Informationen nedan ger en utförlig information om vad som gäller.

Inresande från Norge, Storbritannien, Sydafrika och Brasilien (ej transit eller arbetspendling) senaste 14 dagarna

 • ska stanna hemma och inte träffa andra människor än dem i det egna hushållet. Får inte gå till arbete, skola eller fritidsaktiviteter. Får inte åka med allmänna kommunikationsmedel.
  Detta gäller i sju (7) dagar sedan inresa till Sverige.
 • ska provtas så snart som möjligt efter att de har kommit till Sverige (gäller även för asymtomatiska).
 • provtagning ska upprepas på den 5:e dagen efter avresan från landet. Om det första provet är negativt och det gått mer än sju (7) dagar sedan avresa från landet är upprepad testning inte aktuell.
 • Minst ett prov ska tas om det är mindre än 14 dagar sedan resenären kom till Sverige.
 • Gäller barn och vuxna. Barn under 6 år provtas inte.

Vårdpersonal (hälso- och sjukvård samt omsorg) som är hushållskontakt till resenär som varit i riskland de senaste 14 dagarna (ej transit eller arbetspendling)

 • ska stanna hemma och inte träffa andra människor än dem i det egna hushållet. Får inte gå till arbete, skola eller fritidsaktiviteter. Får inte åka med allmänna kommunikationsmedel. Detta gäller under samma period som resenärens (se ovan).
 • provtas vid symtom.


Övriga hushållskontakter till resenär (ej transit eller arbetspendling)

 • bör stanna hemma i väntan på resenärens provsvar. Helst bör man invänta provsvar på prov nr 2 innan återgång till normala aktiviteter, men det är inget krav.
 • uppmanas i enlighet med de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten att arbeta hemifrån, vara mycket uppmärksamma på milda symtom och undvika nära kontakt med andra personer.
 • provtas vid symtom.
 • gäller både barn och vuxna.

Arbetspendling

 • arbetspendlaren ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet.
 • om länderna arbetspendlingen sker till kräver regelbunden testning behöver den som arbetspendlar inte testa sig utöver det.
 • den som bor i samma hushåll med den som arbetspendlar behöver inte undvika att träffa andra. Detta gäller även vård- och omsorgspersonal inkl. tandvård, som alltså kan arbeta.
 • om den som arbetspendlar bor i Norge och arbetspendlar till Sverige ska denna person provtas för SARS-CoV-2 en gång per vecka.

Allmänt

 • Tidigare rekommendationer om hantering av inresande från riskländer och deras hushållkontakter gäller nu även för Norgeresenärer.
 • Gränsen mot Norge är stängd sedan natten mellan 24-25 januari, detta utifrån att man vill minska risken för att det blir trängsel i Sverige när Norge nu stänger ned. Alltså i analogi med gränsstängningen mot Danmark.
 • Det som avviker från hanteringen av resande från Danmark är att Norge nu ingår i riskländerna (de övriga är Storbritannien, Sydafrika och Brasilien) för virusvariant av SARS-CoV-2. Det gör inte Danmark, vilket är ytterligare en dimension. Man kan därför inte likställa arbetspendling till Norge med Danmark.
 • Ovanstående regler gäller endast för resande/arbetspendlare och deras hushållskontakter, Närkontakter, det vill säga de som inte bor i samma hushåll (t ex arbetskamrater) berörs inte av reglerna.

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya rekommendationer till personer som varit i Norge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägledning för smittspårning av covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rekommendationer till arbetsgivare inom vård och omsorg angående personal som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vaccination mot covid-19

20210107

På måndag nästa vecka påbörjas vaccinering för personer i särskilt boende i Grums kommun.

Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället.

Vaccinering är bara en del av lösningen. Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan.

Region Värmland har planerat för och påbörjat en effektiv och smittsäker vaccinering. I slutet av december 2020 vaccinerades de första personerna i Sverige och under vecka två 2021 påbörjas vaccinering i Grums kommun.

Vaccinationen skyddar dig och andra

Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas. Vaccination är frivilligt och gratis för alla.

Vilka kommer att erbjudas vaccin först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Alla kommer att erbjudas vaccin, men de mest sårbara går först. Vaccinationen mot covid-19 har delats in i fyra faser.

Fas 1 - (Uppdaterad nyhet finns lägre upp i flödet denna information gäller inte efter 20210204)

I en första fas, den som just har inletts, vaccineras:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende.
 • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personer på boenden och omsorgstagare.
 • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp eller prioritet.

Fas 2

I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, rekommenderas vaccination av:

 • Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.
 • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

I denna fas, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Läs mer om de prioriteringar som gällde fram till 20210204 på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19 i Värmland

Det kommer mer information om vaccinationen och hur du gör för att få vaccinet på webbplatsen 1177.se, som är navet för all kommunikation kring vaccinet. Alla regioner samarbetar kring informationen där.

Information om vaccination mot covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverkets information om vaccin mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Nationell plan för vaccinering mot covid-19 på krisinformation.se Länk till annan webbplats.


Vi öppnar grundskolan för samtliga elever den 11 januari

20210106

Smittskydd Värmland är tydliga med att grundskolornas högstadium ska starta vårterminen med närstudier.

Det enda som kan hindra detta är ändrade centrala riktlinjer, eller stort lokalt/regionalt utbrott. All undervisning kommer att bedrivas på plats i skolan som vanligt.

Nyheter gällande coronaviruset december 2020

Regeringen skärper restriktionerna inför julhelgen

20201221

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Gäller från 24 december.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.
 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.

krisinformation.se/nyheter/2020/december/skarpta-restriktioner-infor-julhelgen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Årskurs 7–9 övergår till distansundervisning från och med torsdag 17 december till och med tisdag 22 december

20201216

Från och med torsdag den 17 december övergår högstadiet på Jättestenskolan till distansundervisning. Beslutet baseras på en rekommendation från Smittskydd Värmland. Mer information om beslutet hittar du här:

Årskurs 7–9 övergår till distansundervisning från torsdag 17 december till tisdag 22 december

 

VIKTIG INFORMATION! Från den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd i hela Sverige

20201214

Över storhelgerna bör du begränsa ditt umgänge till en mindre krets, res bara om du kan göra det säkert och skydda de som är i riskgrupp.

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridningen av covid-19. Du är skyldig att vidta åtgärder för att skydda dig själv och andra.

Nationella föreskrifter och allmänna råd

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik nya kontakter
  För att minska spridningen av covid-19 måste antalet kontakter mellan människor begränsas. Umgås bara i en mindre krets, så att du minskar antalet nära kontakter så mycket som möjligt.
 • Max åtta personer är vägledande även för sociala sammanhang
  Ju färre som samlas desto bättre. Umgås gärna digitalt eller utomhus och håll avstånd till varandra. Äldre och personer som tillhör riskgrupper löper högre risk att bli allvarligt sjuka. Försök att anpassa traditioner för att minimera risken.
 • Avstå resor helt eller res på ett sätt som minimerar smitta
  Inför kommande ledigheter och under julen är det viktigt att tänka igenom om planerade resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Alla möten riskerar att öka smittspridningen. Väljer du att resa ska du undvika kontakter under själva resan och bara umgås i en mindre krets på resmålet. Blir du sjuk på annan ort behöver du kunna ta dig hem själv på ett säkert sätt.
 • Håll avstånd till andra och undvik trängsel
  Risken för smittspridning minskar ännu mer om vi håller avstånd till andra, har en god handhygien och undviker trängsel och trånga utrymmen. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Handla helst på egen hand, undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna. Följ butikernas och utlämningsställenas råd och anvisningar.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former
  Följ boendets besöksrutiner.

Läget är allvarligt och för att bryta smittspridningen behöver vi förändra vårt beteende. Det är viktigt att alla följer samtliga råd så att vi gemensamt kan bromsa smittspridningen och minska belastningen på sjukvården.

Det här gäller för kommande helger och högtider på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Region Värmlands webbplats hittar du information om bland annat coronaviruset, smittspårning, provtagning och statistik.

Aktuellt läge på Region Värmlands webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Jättestenskolan har fått ytterligare konstaterat fall av covid-19

20201210 och 20201211

För att förhindra fortsatt smittspridning är det mycket viktigt att alla nu hjälps åt och håller avstånd och följer övriga rekommendationer. Grums kommun har idag varit i kontakt med Smittskydd Värmland. Det finns i dagsläget inte anledning att göra ytterligare åtgärder på Jättestenskolan på grund av smittläget, då det fortfarande rör sig om enstaka fall.

 

Jättestenskolan har fått några konstaterade fall av covid-19

20201203

Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer.

Informationslappar har satts upp på Jättestenskolan och vårdnadshavare har informerats via e-post.

 

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid‑19

20201202

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra.

Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Folkhälsomyndigheten vill betona att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.

Ta del nyheten i sin helhet på Folkhälsomyndighetens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyheter gällande coronaviruset november 2020

Max åtta personer får samlas

20201124

Länsstyrelsen har beslutat om begränsningar i frågan om att hålla vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. I Värmland får max åtta personer samlas.

Detta beslut gäller tillsvidare från och med 24 november. Den sedan tidigare gällande begränsning om 50 personer vid offentliga sammankomster upphör.


Ingen smitta på Edsholms äldrebostäder

20201117

I nuläget finns inte längre någon konstaterad smitta av covid-19 på Edsholms äldrebostäder.


Vad gäller i förskola och grundskola?

20201117

Information finns nu uppdaterad.


Åtgärder i Grums kommun

20201113

Med gemensamma grunder och strategier vidtas lokala ändamålsenliga åtgärder. Myndigheternas rekommendationer följs alltid, till exempel Region Värmlands anvisningar för hushållskontakter mer flera och att vi baserar våra lokala åtgärder på ett gemensamt förhållningssätt.

Under nuvarande omständigheter har samtliga 16 kommuner i Värmland gjort följande ställningstaganden, gällande kommunala verksamheter.

Företagare eller organisationer i kommunen kan med fördel följa kommunens vidtagna åtgärder, för att skapa tydlighet.

Detta är Grums kommuns åtgärder utifrån lokala restriktioner för Värmland. Åtgärderna gäller under perioden 12 november 2020 till och med 13 december 2020 och förlängs automatiskt om restriktionerna förlängs.

 • Kontaktcenter har öppet som vanligt men kontakta oss helst via telefon 0555-420 00, eller e-post: kontaktcenter@grums.se
 • Idrottsanläggningar är stängda för allmänheten, öppet för kommunal verksamhet och träning för barn födda 2005 och yngre samt elitidrott. Följer Folkhälsomyndigheten.
 • Inomhushallar samt ishallar är stängda för allmänheten, öppet för kommunal verksamhet och träning för barn födda 2005 och yngre samt elitidrott. Grums IK Hockeys A-lag har fortsatt träning och spel. Hockeygymnasiet har träning under skoltid.
  Följer Folkhälsomyndigheten.
 • Grums bad och sport stänger nu för allmänheten, simundervisning och träning för simsällskapets medlemmar födda 2005 och yngre fortsätter. Gymmet i badhuset stängs och det kommer inte att hållas motionspass. Endast träning för barn 2005 och yngre i idrottshallen.
 • Grums bibliotek har öppet men med anpassningar. Håll fortsatt koll på bibliotekets konton i sociala medier, de uppdateras löpande med de anpassningar som sker gällande bibliotekets tjänster.
 • Grums fritidsgård stänger och verksamheten övergår till fritidsledare i fält. Håll fortsatt koll på fritidsgårdens konton i sociala medier, de uppdateras löpande med våra aktiviteter.
 • Daglig verksamhet anpassar sin verksamhet.
 • Öppna förskolan stänger.
 • Karlbergs avfallsstation ställer in lördagsöppet! Lördagsöppet på Karlbergs avfallsstation den 14 november är inställt. Avfallsstation har öppet som vanligt under veckorna men vi vill be er att bara besöka oss om ni verkligen behöver.
 • Kommunens företagsbesök ställs in.
 • Möten sker huvudsakligen digitalt.
 • Gruvan och bodarna i Sveaparken stängs för all uthyrning till allmänhet och föreningar.
 • Miljö- och byggverksamheten genomförs i huvudsak digitalt eller via telefon. Tillsynsverksamhet i begränsad omfattning.


Grums kommuns åtgärder utifrån lokala restriktioner i Värmland

20201112

I Grums kommun kommer olika åtgärder att vidtas utifrån de lokala restriktionerna. Vi uppdatera denna sida löpande och ny information kommer 13 november.


Vänligen följ våra lokala rekommendationer vid besök på våra äldrebostäder!

20201104

På grund av den ökande smittspridningen av covid-19, vädjar vi om att du som har tänkt att besöka våra äldreboende verkligen tar hänsyn till och följer våra lokala rekommendationer gällande besök.

På Edsholms äldrebostäder försöker vi just nu att stoppa smittspridning då vi har fått ytterligare ett konstaterat fall bland våra kunder. Vår önskan är att ingen besöker Edsholm under de kommande 14 dagarna. Vi har i nuläget inte fått in smittan på våra övriga boenden.


Fortsatt publiktak om 50 personer i Värmland

20201102

Länsstyrelsen Värmland har den 30 oktober, fattat ett lokalt beslut om fortsatt förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Nyheter gällande coronaviruset oktober 2020

Nya förhållningsregler kring covid-19

20201027

Från och med måndag 26 oktober införs särskilda förhållningsregler i Region Värmland för personer som bor tillsammans med någon som testats positivt för covid-19.
Regionvärmland.se - Nya förhållningsregler covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Jättestenskolan har fått ytterligare ett konstaterat fall av covid‑19

20201026

Informationslappar har satts upp på Jättestenskolan. För att förhindra fortsatt smittspridning är det mycket viktigt att alla nu hjälps åt och håller avstånd och följer övriga rekommendationer.


Nu öppnar vi upp omvårdnadsboendet på Hotellgatan igen

20201021

De kunder som har bekräftad smitta flyttas till vårt omvårdnadsboende för covid-19 på Hotellgatan. Boendet kan även komma att fungera som ett omvårdnadsboende för personer som skrivs ut från centralsjukhuset och som har vårdats för covid-19 men som fortfarande bedöms ha behov av omvårdnad.

 

Bekräftad smitta på en avdelning på Edsholms äldrebostäder

20201020

Efter provtagning har det nu konstaterats ett par fall av smitta på Edsholms äldrebostäder. Smittan är avgränsad till en avdelning och närstående har kontaktats.

Personalen som arbetar på Edsholms äldrebostäder arbetar enligt de riktlinjer som kommunen har fått från Smittskydd Värmland. De har skyddsutrustning, som de har tränats i att använda.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna. Därför håller vi noga utkik efter symtom hos både kunder och personal. Vi vill även be er att inte besöka era närstående just nu eftersom vi har fått bekräftad smitta.


Korttidsboendet Linden öppnar upp för besök inomhus

20201015

Korttidsboendet Linden tar nu emot förbokade besök inomhus.


Jättestenskolan har fått konstaterat fall av covid-19

20201015

Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer. Tänk på att fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd!

Grums kommun fortsätter att arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och Region Värmlands riktlinjer i våra verksamheter. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och var smittan uppstår.

Nu gäller det enstaka spridda fall inom sektor barn och utbildning och då följer vi riktlinjerna från Smittskydd Värmland i hur vi ska bemöta, åtgärda och informera om just detta.

Informationslappar har satts upp på Jättestenskolan och vårdnadshavare har informerats via e-post.

För att förhindra fortsatt smittspridning är det mycket viktigt att alla nu hjälps åt och håller avstånd och följer övriga rekommendationer.


Redovisning av antalet smittade i Värmland och Grums

20201009

Grums kommun fortsätter att arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och Region Värmlands riktlinjer i våra verksamheter. Siffrorna från Smittskydd Värmland är en sammanställning som baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av
covid-19 per kommun till och med vecka 40 (alltså förra veckan).
Regionvarmland.se – Aktuellt läge i Värmland covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Stanna hemma om någon i ditt boende är smittad

20201002

Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Har någon i ditt boende bekräftats med covid-19 bör du stanna hemma en vecka även om du är frisk, och helst testas efter fem dagar. Barn ska fortsätta gå till skolan. Läs mer:
Folkhälsomyndigheten.se - Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga fall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyheter gällande coronaviruset september 2020

Grums kommun har fått några konstaterade fall av covid-19 bland anställda inom sektor barn och utbildning

20200930

Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer. Tänk på att fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd!

Smittskydd Värmland lämnar inte ut information till Grums kommun om enskilda invånare på grund av patientsekretessen, utan redovisar enbart på länsnivå. Provtagning av patienter och personal ordineras alltid av läkare i samråd med Smittskydd Värmland och kan därför inte be­svaras av kommunen.

Grums kommun fortsätter att arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och Region Värmlands riktlinjer i våra verksamheter. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och var smittan uppstår. Nu gäller det enstaka spridda fall inom sektor barn och utbildning och då följer vi riktlinjerna från Smittskydd Värmland i hur vi ska bemöta, åtgärda och informera om just detta. Men för att förhindra fortsatt smittspridning är det mycket viktigt att alla nu hjälps åt och håller avstånd och följer övriga rekommendationer. Senaste siffrorna från Smittskydd Värmland visar på totalt sju personer med konstaterad smitta runtom i vår kommun. Är du intresserad av läget i Värmland hittar du mer information via denna länk:
Regionvarmland.se – Aktuellt läge i Värmland covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi vill fortsätta att understryka att detta är en väntad händelseutveckling. Vi är trygga i att fortsätta arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och Region Värmlands riktlinjer i våra verksamheter. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och vart smittan uppstår.


Den 1 oktober upphör besöksförbudet vid äldreboenden och gruppbostäder – här informerar vi om besöksrutinerna

20200929

Från och med den 1 oktober hävs besöksförbudet vid Sveriges äldreboenden och gruppbostäder och det blir återigen möjligt att ta emot besök trots pågående pandemi. Var och en har ett personligt ansvar att följa dessa rutiner för att förhindra spridning av covid-19. Korttidsboendet Linden kan tyvärr inte ta emot besök inomhus utan kommer att fortsätta med besök utomhus.

Socialstyrelsen har, med stöd av Folkhälsomyndigheten, fastställt föreskrifter och rekommendationer som i sin tur ligger till grund för kommunens lokala rutiner:

 • Du bokar besök via avdelningen på boendet
  Det finns två skäl till detta. Det ena är att kunna hålla avstånd även under besöket. Därför bör det inte vara för många som hälsar på samtidigt, så att det blir trångt. Vi har begränsat antalet till max två besökare åt gången. Det andra skälet är att personalen ska kunna ta emot varje besökare, dela ut visir och förklara rutinerna närmare – hur visiret ska bäras, var det finns tvål, vatten och handsprit med mera. OBS du kan börja boka besök fr.o.m. 1 oktober!
 • Alla besökare måste vara fria från förkylningssymtom
  Besökare ska vara symtomfria och inte ha någon konstaterad covid-19 smitta i sitt hushåll. Om du varit förkyld måste du ha varit symtomfri i minst 48 timmar. Om du har eller har haft bekräftad covid-19, kontakta din läkare för råd om när du kan besöka boendet. Tänk också på att om du råkar hosta eller nysa – gör det i armvecket, även om du är frisk.
  Symtom vid covid-19: Feber, torrhosta, trötthet. Muskel- och ledvärk, halsont, diarré, ögoninflammationer, huvudvärk, nedsatt lukt- och smaksinne, hudbesvär.
 • Umgås gärna i den boendes lägenhet eller utomhus
  Den som är över 70 år eller tillhör annan riskgrupp bör fortsätta begränsa sina fysiska kontakter och undvika trängsel. Det görs enkelt genom att besöket sker i den boendes lägenhet. Ni kan även vistas utomhus med rätt klädsel och avstånd.
 • Lokala avvikelser kan förekomma på respektive boende
  Dessa beror på boendets storlek och specifika förutsättningar, var god kontakta avdelningen för mer information.

Vi hoppas på din förståelse och ditt stöd, för dessa restriktioner som råder vid besök inom våra äldreboenden under pågående pandemi. Vi befinner oss i en vård- och omsorgssituation som skiljer sig från våra tidigare erfarenheter. Restriktionerna finns där för att skydda våra äldre. Vid händelse av exempelvis lokalt utbrott av covid-19 kan besöksrutinerna komma att ändras.

Hjärtligt välkommen på besök!


När kan förskolebarn vistas i förskola och när ska de vara hemma vid misstänkt covid-19?

20200908

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på tillkommen infektion och möjlig covid-19. Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom-eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Barn i förskoleåldern ska i första hand stanna hemma om de är sjuka och de behöver inte testas för covid-19.

Ett barn som är hemma för tydliga och bestående symtom på sjukdom bör stanna hemma 2 dygn efter symtomfrihet enligt:
Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga Länk till annan webbplats.

När det gäller barn i förskoleålder, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall, kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.

Prov för pågående covid-19-infektion rekommenderas inte allmänt vid luftvägssymtom hos förskolebarn. Om prov ändå är taget och är negativt kan barnet återgå till förskoleverksamheten när allmäntillståndet tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive förskoleverksamhet.

Om prov för pågående covid-19-infektion ändå är taget och positivt, behöver barnet stanna hemma från förskolan minst 2 dagar efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar från symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskoleverksamheten om det gått minst 7 dagar sedan symtomdebut.

Nyheter gällande coronaviruset augusti 2020

Välkommen tillbaka till en annorlunda vardag
- fortsätt håll i, håll ut och håll avstånd

20200813

Nu är tiden då många kommer tillbaka till skolor och arbetsplatser och det är därför viktigt att fortsätta att följa myndigheternas rekommendationer; tvätta händer, hosta och nys i armvecket, stanna hemma om du är sjuk och håll avstånd.


Faran är inte över – håll i, håll ut, håll avstånd

20200806

Den senaste tiden har det enbart bekräftats få nya smittfall av covid-19 i Grums kommun. Detta innebär inte på något vis att faran är över och vi vill påminna om vikten av att följa myndigheternas rekommendationer.

Nyheter gällande coronaviruset juli 2020

För närvarande ingen smitta inom våra verksamheter

20200709

Det förekommer för närvarande inga fall av bekräftad smitta inom våra kommunala verksamheter. Vi vill dock poängtera att det fortsatt är av yttersta vikt att följa myndigheternas rekommendationer. Vi måste hålla i och hålla ut.


Omvårdnadsboendet på Hotellgatan är nu stängt

20200709

Det särskilda boendet på Hotellgatan, för personer som vårdats för covid-19 och bedömts ha haft fortsatt behov av särskild omvårdnad, har nu stängt.


Vi tar nu emot besök på alla våra äldreboenden

20200709

Det råder inte längre några generella besöksförbud på våra äldrebostäder, även om besöken fortfarande omgärdas av restriktioner. Samtliga besök sker fortsatt utomhus och endast efter särskild tidsbokning.


Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19

20200707

Från och med tisdag den 7 juli kommer Region Värmland att erbjuda allmän provtagning för covid-19. Provtagning är bara aktuell att göra när man har symtom och ska tas tidigt i sjukdomsförloppet, inom 7 dagar från när symtomen visade sig men minst 24 timmar från insjuknandet.

Beställning av och svar på egenprovtagning sker genom att man loggar in till e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Efter att ha loggat in med bank-ID väljer man var och när man vill göra provet. Först görs provtagningsbeställningen och i nästa steg bokas tid och plats för provtagning.

Läs mer via länken nedan:
Regionvärmland.se - Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19 Länk till annan webbplats.


Folkhälsomyndighetens rapportering – antal fall i Grums kommun

20200707

Sedan den 18 juni redovisar Region Värmland inte längre egen statistik vad gäller bekräftade fall per kommun, utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens sammanställningar som vid senaste uppdateringen v. 27 anger 34 bekräftade fall totalt bland våra invånare. 

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du filtrera statistik på kommun och vecka eller klicka på kartan för att välja den kommun vars statistik du vill se. Folkhälsomyndighetens data uppdateras på torsdagar klockan 14.00. Här finns statistiken:
Folkhälsomyndigheten.se – Antal fall covid-19 i Sverige på kommunnivå Länk till annan webbplats.

Nyheter gällande coronaviruset juni 2020

Besöksförbud återinfört på hela Edsholms äldrebostäder

20200608

Sedan förra veckan gäller återigen besöksförbud på Edsholms äldrebostäder. Närstående är informerade.


Fler fall av bekräftad smitta på Edsholms äldrebostäder

20200604

Efter utökad provtagning har det nu konstateras flera fall av smitta på Edsholms äldrebostäder. Smittan är avgränsad till en avdelning och närstående har kontaktats. Kunder med bekräftad smitta flyttas till vårt nya omvårdnadsboende för covid-19 på Hotellgatan.

Det finns konstaterad samhällssmitta av covid-19 i länets alla kommuner. Det är därför jätteviktigt att vi alla fortsätter följa myndigheternas rekommendationer. Vi måste hålla i och hålla ut.


Nu öppnar vi upp omvårdnadsboende på Hotellgatan

20200602

Detta boende kommer att fungera som ett omvårdnadsboende för de personer som skrivs ut från centralsjukhuset och som har vårdats för covid-19 men som fortfarande bedöms ha behov av omvårdnad.


Bekräftad smitta på ett av våra äldrebostäder

20200602

En kund boende på Edsholms äldrebostäder har under veckan konstaterats smittad av covid-19, av Region Värmland. Närstående har kontaktats. Efter hemgång från centralsjukhuset kommer eftervård att ske på Hotellgatans nya omvårdnadsboende.

Region Värmland har analyserat situationen och gett anvisningar för hur vi ska gå vidare. Personalen som arbetar på Edsholms äldrebostäder arbetar enligt de riktlinjer som kommunen har fått från Smittskydd Värmland. De har skyddsutrustning, som de har tränats i att använda. Ingen av personalen uppvisar symtom på smitta i dagsläget.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna, baserat på hur smittspridningen sett ut i andra delar av landet och världen. Därför håller vi noga utkik efter symtom hos både kunder och personal.

Nyheter gällande coronaviruset maj 2020

Nu tillåts besök utomhus på våra äldrebostäder

20200527

Vi har nu börjat att ta emot besök på våra äldrebostäder. Besöken sker med strikt restriktion, utomhus och två meters avstånd måste hållas. Besöken måste bokas i förväg.


Region Värmlands rapportering

20200511

Region Värmland rapporterar varje dag antal konstaterat smittade, antal provtagna, antal inneliggande patienter och patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA) samt antal patienter med bekräftad covid-19 som avlidit.

Smittskydd Värmland lämnar inte ut information till Grums kommun om enskilda invånare på grund av patientsekretessen, utan redovisar enbart på när en kommun har över 15 bekräftade fall.
Regionvarmland.se – Aktuellt läge i Värmland covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ytterligare bekräftade fall av coronasmitta i kommunen

20200505

Den 4 maj mottog Grums kommun information från Smittskydd Värmland om ytterligare två bekräftade fall. Den 10 april fick vi vårt första bekräftade fall inom en av våra verksamheter. Därefter har vi inte fått något mer fall inom en kommunal verksamhet förrän nu.

Smittskydd Värmland lämnar inte ut information till Grums kommun om enskilda invånare på grund av patientsekretessen, utan redovisar enbart på länsnivå. Vi har i nuläget inte fått in smittan på något boende men det är viktigt att komma ihåg att antal bekräftade fall just nu ökar i Värmland. Därför vill vi passa på att påminna om vikten av att följa de riktlinjer som finns.

Provtagning av patienter och personal ordineras alltid av läkare i samråd med Smittskydd Värmland och kan därför inte be­svaras av kommunen.

Är du intresserad av läget i Värmland hittar du mer information via denna länk:
Regionvarmland.se – Aktuellt läge i Värmland covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi vill fortsätta att understryka att detta är en väntad händelseutveckling. Vi är trygga i att fortsätta arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och Region Värmlands riktlinjer i våra verksamheter. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och vart smittan uppstår.

Just nu pågår ett arbete med att starta upp ett nytt tillfälligt boende på Hotellgatan i Grums. Detta boende kommer att fungera som ett omvårdnadsboende för de personer som skrivs ut från centralsjukhuset och som har vårdats för covid-19 men som fortfarande bedöms ha behov av omvårdnad.

Nyheter gällande coronaviruset april 2020

Tips och råd till dig som är över 70 år

20200423

Här får du tips om vad du ska tänka på och hur du kan få stöd.
Du som är 70 år eller äldre - begränsa dina nära kontakter!


Region Värmland öppnar nytt informationsnummer

20200416

Region Värmland har öppnat en telefonlinje som invånare kan ringa in till för att få information om det nya coronaviruset på olika språk. Numret för allmänna frågor om coronaviruset är 010-831 80 10 och har öppet vardagar klockan 10.00-12.00. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja.


Person i Grums konstaterad smittad med coronaviruset

20200410

Grums kommun har mottagit information från Smittskydd Värmland att en person i Grums har konstaterats smittad med coronaviruset (covid-19).

Vi vill understryka att detta är en väntad händelseutveckling. Vi är trygga i att fortsätta arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv i alla våra verksamheter.

Uppdaterad: 2021-12-08

Se även

Information om vaccination på lättläst svenska

Vaccination mot covid-19 på 1177.se - svenska lättläst Länk till annan webbplats.

Information om coronaviruset på andra språk

Länkar till information om covid‑19 på teckenspråk

Krisinformation.se - teckenspråk och syntolkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om coronviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).