Information med anledning av coronaviruset

Uppdaterad 20210107: Informationen på den här sidan uppdateras löpande och när förändringar sker. Nyheter från Grums kommun publiceras i datumordning under rubriken "Nyheter gällande coronaviruset".

Foto: Mostphotos

Skärpta nationella föreskrifter och
allmänna råd i Sverige

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Folkhälsomyndigheten.se - Rekommendationer under kommande helger och högtiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

Krisinformation.se/nyheter/2020/december/skarpta-restriktioner-infor-julhelgenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsammans är vi rädda om oss själva och andra och tillsammans kan vi bromsa smittan!

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:

 • Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall.
  Regionvärmland.se - Nya förhållningsregler covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen och andra allmänna färdmedel.

Grums kommun följer händelseutvecklingen och kommer att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt

Vi samverkar varje vecka med Region Värmland Smittskydd, Länsstyrelsen Värmland och Räddningstjänsten i Karlstadsregionen. Vi tar inte fram egna rekommendationer utan följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Regionvarmland.se – Aktuellt läge i Värmland covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd.

Folkhälsomyndigheten.se - allmänna rådlänk till annan webbplats

Nyheter gällande coronaviruset

20210107
Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19

20210107

På måndag nästa vecka påbörjas vaccinering för personer i särskilt boende i Grums kommun.

Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället.

Vaccinering är bara en del av lösningen. Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan.

Region Värmland har planerat för och påbörjat en effektiv och smittsäker vaccinering. I slutet av december 2020 vaccinerades de första personerna i Sverige och under vecka två 2021 påbörjas vaccinering i Grums kommun.

Vaccinationen skyddar dig och andra

Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas. Vaccination är frivilligt och gratis för alla.

Vilka kommer att erbjudas vaccin först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Alla kommer att erbjudas vaccin, men de mest sårbara går först. Vaccinationen mot covid-19 har delats in i fyra faser.

Fas 1

I en första fas, den som just har inletts, vaccineras:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende.
 • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personer på boenden och omsorgstagare.
 • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp eller prioritet.

Fas 2

I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, rekommenderas vaccination av:

 • Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.
 • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

I denna fas, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Läs mer om prioriteringar på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Vaccination mot covid-19 i Värmland

Det kommer mer information om vaccinationen och hur du gör för att få vaccinet på webbplatsen 1177.se, som är navet för all kommunikation kring vaccinet. Alla regioner samarbetar kring informationen där.

Information om vaccination mot covid-19 på 1177.se länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19länk till annan webbplats

Läkemedelsverkets information om vaccin mot covid-19länk till annan webbplats

Nationell plan för vaccinering mot covid-19 på krisinformation.selänk till annan webbplats

20210106
Vi öppnar grundskolan för samtliga elever den 11 januari

Vi öppnar grundskolan för samtliga elever den 11 januari

20210106

Smittskydd Värmland är tydliga med att grundskolornas högstadium ska starta vårterminen med närstudier.

Det enda som kan hindra detta är ändrade centrala riktlinjer, eller stort lokalt/regionalt utbrott. All undervisning kommer att bedrivas på plats i skolan som vanligt.

Arkiv för äldre nyheter gällande coronaviruset

Nyheter gällande coronaviruset december 2020

Regeringen skärper restriktionerna inför julhelgen

20201221

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Gäller från 24 december.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.
 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.

krisinformation.se/nyheter/2020/december/skarpta-restriktioner-infor-julhelgenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Årskurs 7–9 övergår till distansundervisning från och med torsdag 17 december till och med tisdag 22 december

20201216

Från och med torsdag den 17 december övergår högstadiet på Jättestenskolan till distansundervisning. Beslutet baseras på en rekommendation från Smittskydd Värmland. Mer information om beslutet hittar du här:

Årskurs 7–9 övergår till distansundervisning från torsdag 17 december till tisdag 22 december

 

VIKTIG INFORMATION! Från den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd i hela Sverige

20201214

Över storhelgerna bör du begränsa ditt umgänge till en mindre krets, res bara om du kan göra det säkert och skydda de som är i riskgrupp.

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridningen av covid-19. Du är skyldig att vidta åtgärder för att skydda dig själv och andra.

Nationella föreskrifter och allmänna råd

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik nya kontakter
  För att minska spridningen av covid-19 måste antalet kontakter mellan människor begränsas. Umgås bara i en mindre krets, så att du minskar antalet nära kontakter så mycket som möjligt.
 • Max åtta personer är vägledande även för sociala sammanhang
  Ju färre som samlas desto bättre. Umgås gärna digitalt eller utomhus och håll avstånd till varandra. Äldre och personer som tillhör riskgrupper löper högre risk att bli allvarligt sjuka. Försök att anpassa traditioner för att minimera risken.
 • Avstå resor helt eller res på ett sätt som minimerar smitta
  Inför kommande ledigheter och under julen är det viktigt att tänka igenom om planerade resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Alla möten riskerar att öka smittspridningen. Väljer du att resa ska du undvika kontakter under själva resan och bara umgås i en mindre krets på resmålet. Blir du sjuk på annan ort behöver du kunna ta dig hem själv på ett säkert sätt.
 • Håll avstånd till andra och undvik trängsel
  Risken för smittspridning minskar ännu mer om vi håller avstånd till andra, har en god handhygien och undviker trängsel och trånga utrymmen. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Handla helst på egen hand, undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna. Följ butikernas och utlämningsställenas råd och anvisningar.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former
  Följ boendets besöksrutiner.

Läget är allvarligt och för att bryta smittspridningen behöver vi förändra vårt beteende. Det är viktigt att alla följer samtliga råd så att vi gemensamt kan bromsa smittspridningen och minska belastningen på sjukvården.

Det här gäller för kommande helger och högtider på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Region Värmlands webbplats hittar du information om bland annat coronaviruset, smittspårning, provtagning och statistik.

Aktuellt läge på Region Värmlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Jättestenskolan har fått ytterligare konstaterat fall av covid-19

20201210 och 20201211

För att förhindra fortsatt smittspridning är det mycket viktigt att alla nu hjälps åt och håller avstånd och följer övriga rekommendationer. Grums kommun har idag varit i kontakt med Smittskydd Värmland. Det finns i dagsläget inte anledning att göra ytterligare åtgärder på Jättestenskolan på grund av smittläget, då det fortfarande rör sig om enstaka fall.

 

Jättestenskolan har fått några konstaterade fall av covid-19

20201203

Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer.

Informationslappar har satts upp på Jättestenskolan och vårdnadshavare har informerats via e-post.

 

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid‑19

20201202

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra.

Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Folkhälsomyndigheten vill betona att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.

Ta del nyheten i sin helhet på Folkhälsomyndighetens webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyheter gällande coronaviruset november 2020

Max åtta personer får samlas

20201124

Länsstyrelsen har beslutat om begränsningar i frågan om att hålla vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. I Värmland får max åtta personer samlas.

Detta beslut gäller tillsvidare från och med 24 november. Den sedan tidigare gällande begränsning om 50 personer vid offentliga sammankomster upphör.


Ingen smitta på Edsholms äldrebostäder

20201117

I nuläget finns inte längre någon konstaterad smitta av covid-19 på Edsholms äldrebostäder.


Vad gäller i förskola och grundskola?

20201117

Information finns nu uppdaterad längre ner på denna sida:

Skola, förskola, gymnasieskola och vuxenutbildning


Åtgärder i Grums kommun

20201113

Med gemensamma grunder och strategier vidtas lokala ändamålsenliga åtgärder. Myndigheternas rekommendationer följs alltid, till exempel Region Värmlands anvisningar för hushållskontakter mer flera och att vi baserar våra lokala åtgärder på ett gemensamt förhållningssätt.

Under nuvarande omständigheter har samtliga 16 kommuner i Värmland gjort följande ställningstaganden, gällande kommunala verksamheter.

Företagare eller organisationer i kommunen kan med fördel följa kommunens vidtagna åtgärder, för att skapa tydlighet.

Detta är Grums kommuns åtgärder utifrån lokala restriktioner för Värmland. Åtgärderna gäller under perioden 12 november 2020 till och med 13 december 2020 och förlängs automatiskt om restriktionerna förlängs.

 • Kontaktcenter har öppet som vanligt men kontakta oss helst via telefon 0555-420 00, eller e-post: kontaktcenter@grums.se
 • Idrottsanläggningar är stängda för allmänheten, öppet för kommunal verksamhet och träning för barn födda 2005 och yngre samt elitidrott. Följer Folkhälsomyndigheten.
 • Inomhushallar samt ishallar är stängda för allmänheten, öppet för kommunal verksamhet och träning för barn födda 2005 och yngre samt elitidrott. Grums IK Hockeys A-lag har fortsatt träning och spel. Hockeygymnasiet har träning under skoltid.
  Följer Folkhälsomyndigheten.
 • Grums bad och sport stänger nu för allmänheten, simundervisning och träning för simsällskapets medlemmar födda 2005 och yngre fortsätter. Gymmet i badhuset stängs och det kommer inte att hållas motionspass. Endast träning för barn 2005 och yngre i idrottshallen.
 • Grums bibliotek har öppet men med anpassningar. Håll fortsatt koll på bibliotekets konton i sociala medier, de uppdateras löpande med de anpassningar som sker gällande bibliotekets tjänster.
 • Grums fritidsgård stänger och verksamheten övergår till fritidsledare i fält. Håll fortsatt koll på fritidsgårdens konton i sociala medier, de uppdateras löpande med våra aktiviteter.
 • Daglig verksamhet anpassar sin verksamhet.
 • Öppna förskolan stänger.
 • Karlbergs avfallsstation ställer in lördagsöppet! Lördagsöppet på Karlbergs avfallsstation den 14 november är inställt. Avfallsstation har öppet som vanligt under veckorna men vi vill be er att bara besöka oss om ni verkligen behöver.
 • Kommunens företagsbesök ställs in.
 • Möten sker huvudsakligen digitalt.
 • Gruvan och bodarna i Sveaparken stängs för all uthyrning till allmänhet och föreningar.
 • Miljö- och byggverksamheten genomförs i huvudsak digitalt eller via telefon. Tillsynsverksamhet i begränsad omfattning.


Grums kommuns åtgärder utifrån lokala restriktioner i Värmland

20201112

I Grums kommun kommer olika åtgärder att vidtas utifrån de lokala restriktionerna. Vi uppdatera denna sida löpande och ny information kommer 13 november.


Vänligen följ våra lokala rekommendationer vid besök på våra äldrebostäder!

20201104

På grund av den ökande smittspridningen av covid-19, vädjar vi om att du som har tänkt att besöka våra äldreboende verkligen tar hänsyn till och följer våra lokala rekommendationer gällande besök.

På Edsholms äldrebostäder försöker vi just nu att stoppa smittspridning då vi har fått ytterligare ett konstaterat fall bland våra kunder. Vår önskan är att ingen besöker Edsholm under de kommande 14 dagarna. Vi har i nuläget inte fått in smittan på våra övriga boenden.


Fortsatt publiktak om 50 personer i Värmland

20201102

Länsstyrelsen Värmland har den 30 oktober, fattat ett lokalt beslut om fortsatt förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Nyheter gällande coronaviruset oktober 2020

Nya förhållningsregler kring covid-19

20201027

Från och med måndag 26 oktober införs särskilda förhållningsregler i Region Värmland för personer som bor tillsammans med någon som testats positivt för covid-19.
Regionvärmland.se - Nya förhållningsregler covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Jättestenskolan har fått ytterligare ett konstaterat fall av covid‑19

20201026

Informationslappar har satts upp på Jättestenskolan. För att förhindra fortsatt smittspridning är det mycket viktigt att alla nu hjälps åt och håller avstånd och följer övriga rekommendationer.


Nu öppnar vi upp omvårdnadsboendet på Hotellgatan igen

20201021

De kunder som har bekräftad smitta flyttas till vårt omvårdnadsboende för covid-19 på Hotellgatan. Boendet kan även komma att fungera som ett omvårdnadsboende för personer som skrivs ut från centralsjukhuset och som har vårdats för covid-19 men som fortfarande bedöms ha behov av omvårdnad.
Omvårdnadsboende covid-19


Bekräftad smitta på en avdelning på Edsholms äldrebostäder

20201020

Efter provtagning har det nu konstaterats ett par fall av smitta på Edsholms äldrebostäder. Smittan är avgränsad till en avdelning och närstående har kontaktats.

Personalen som arbetar på Edsholms äldrebostäder arbetar enligt de riktlinjer som kommunen har fått från Smittskydd Värmland. De har skyddsutrustning, som de har tränats i att använda.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna. Därför håller vi noga utkik efter symtom hos både kunder och personal. Vi vill även be er att inte besöka era närstående just nu eftersom vi har fått bekräftad smitta.


Korttidsboendet Linden öppnar upp för besök inomhus

20201015

Korttidsboendet Linden tar nu emot förbokade besök inomhus.


Jättestenskolan har fått konstaterat fall av covid-19

20201015

Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer. Tänk på att fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd!

Grums kommun fortsätter att arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och Region Värmlands riktlinjer i våra verksamheter. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och var smittan uppstår.

Nu gäller det enstaka spridda fall inom sektor barn och utbildning och då följer vi riktlinjerna från Smittskydd Värmland i hur vi ska bemöta, åtgärda och informera om just detta.

Informationslappar har satts upp på Jättestenskolan och vårdnadshavare har informerats via e-post.

För att förhindra fortsatt smittspridning är det mycket viktigt att alla nu hjälps åt och håller avstånd och följer övriga rekommendationer.


Redovisning av antalet smittade i Värmland och Grums

20201009

Grums kommun fortsätter att arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och Region Värmlands riktlinjer i våra verksamheter. Siffrorna från Smittskydd Värmland är en sammanställning som baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av
covid-19 per kommun till och med vecka 40 (alltså förra veckan).
Regionvarmland.se – Aktuellt läge i Värmland covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Stanna hemma om någon i ditt boende är smittad

20201002

Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Har någon i ditt boende bekräftats med covid-19 bör du stanna hemma en vecka även om du är frisk, och helst testas efter fem dagar. Barn ska fortsätta gå till skolan. Läs mer:
Folkhälsomyndigheten.se - Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga falllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyheter gällande coronaviruset september 2020

Grums kommun har fått några konstaterade fall av covid-19 bland anställda inom sektor barn och utbildning

20200930

Därför ber vi nu alla att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och att vara extra noga med att följa myndigheternas rekommendationer. Tänk på att fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd!

Smittskydd Värmland lämnar inte ut information till Grums kommun om enskilda invånare på grund av patientsekretessen, utan redovisar enbart på länsnivå. Provtagning av patienter och personal ordineras alltid av läkare i samråd med Smittskydd Värmland och kan därför inte be­svaras av kommunen.

Grums kommun fortsätter att arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och Region Värmlands riktlinjer i våra verksamheter. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och var smittan uppstår. Nu gäller det enstaka spridda fall inom sektor barn och utbildning och då följer vi riktlinjerna från Smittskydd Värmland i hur vi ska bemöta, åtgärda och informera om just detta. Men för att förhindra fortsatt smittspridning är det mycket viktigt att alla nu hjälps åt och håller avstånd och följer övriga rekommendationer. Senaste siffrorna från Smittskydd Värmland visar på totalt sju personer med konstaterad smitta runtom i vår kommun. Är du intresserad av läget i Värmland hittar du mer information via denna länk:
Regionvarmland.se – Aktuellt läge i Värmland covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi vill fortsätta att understryka att detta är en väntad händelseutveckling. Vi är trygga i att fortsätta arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och Region Värmlands riktlinjer i våra verksamheter. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och vart smittan uppstår.


Den 1 oktober upphör besöksförbudet vid äldreboenden och gruppbostäder – här informerar vi om besöksrutinerna

20200929

Från och med den 1 oktober hävs besöksförbudet vid Sveriges äldreboenden och gruppbostäder och det blir återigen möjligt att ta emot besök trots pågående pandemi. Var och en har ett personligt ansvar att följa dessa rutiner för att förhindra spridning av covid-19. Korttidsboendet Linden kan tyvärr inte ta emot besök inomhus utan kommer att fortsätta med besök utomhus.

Socialstyrelsen har, med stöd av Folkhälsomyndigheten, fastställt föreskrifter och rekommendationer som i sin tur ligger till grund för kommunens lokala rutiner:

 • Du bokar besök via avdelningen på boendet
  Det finns två skäl till detta. Det ena är att kunna hålla avstånd även under besöket. Därför bör det inte vara för många som hälsar på samtidigt, så att det blir trångt. Vi har begränsat antalet till max två besökare åt gången. Det andra skälet är att personalen ska kunna ta emot varje besökare, dela ut visir och förklara rutinerna närmare – hur visiret ska bäras, var det finns tvål, vatten och handsprit med mera. OBS du kan börja boka besök fr.o.m. 1 oktober!
 • Alla besökare måste vara fria från förkylningssymtom
  Besökare ska vara symtomfria och inte ha någon konstaterad covid-19 smitta i sitt hushåll. Om du varit förkyld måste du ha varit symtomfri i minst 48 timmar. Om du har eller har haft bekräftad covid-19, kontakta din läkare för råd om när du kan besöka boendet. Tänk också på att om du råkar hosta eller nysa – gör det i armvecket, även om du är frisk.
  Symtom vid covid-19: Feber, torrhosta, trötthet. Muskel- och ledvärk, halsont, diarré, ögoninflammationer, huvudvärk, nedsatt lukt- och smaksinne, hudbesvär.
 • Umgås gärna i den boendes lägenhet eller utomhus
  Den som är över 70 år eller tillhör annan riskgrupp bör fortsätta begränsa sina fysiska kontakter och undvika trängsel. Det görs enkelt genom att besöket sker i den boendes lägenhet. Ni kan även vistas utomhus med rätt klädsel och avstånd.
 • Lokala avvikelser kan förekomma på respektive boende
  Dessa beror på boendets storlek och specifika förutsättningar, var god kontakta avdelningen för mer information.

Vi hoppas på din förståelse och ditt stöd, för dessa restriktioner som råder vid besök inom våra äldreboenden under pågående pandemi. Vi befinner oss i en vård- och omsorgssituation som skiljer sig från våra tidigare erfarenheter. Restriktionerna finns där för att skydda våra äldre. Vid händelse av exempelvis lokalt utbrott av covid-19 kan besöksrutinerna komma att ändras.

Hjärtligt välkommen på besök!


När kan förskolebarn vistas i förskola och när ska de vara hemma vid misstänkt covid-19?

20200908

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på tillkommen infektion och möjlig covid-19. Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom-eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Barn i förskoleåldern ska i första hand stanna hemma om de är sjuka och de behöver inte testas för covid-19.

Ett barn som är hemma för tydliga och bestående symtom på sjukdom bör stanna hemma 2 dygn efter symtomfrihet enligt:
Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och ungalänk till annan webbplats

När det gäller barn i förskoleålder, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall, kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.

Prov för pågående covid-19-infektion rekommenderas inte allmänt vid luftvägssymtom hos förskolebarn. Om prov ändå är taget och är negativt kan barnet återgå till förskoleverksamheten när allmäntillståndet tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive förskoleverksamhet.

Om prov för pågående covid-19-infektion ändå är taget och positivt, behöver barnet stanna hemma från förskolan minst 2 dagar efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar från symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskoleverksamheten om det gått minst 7 dagar sedan symtomdebut.

Nyheter gällande coronaviruset augusti 2020

Välkommen tillbaka till en annorlunda vardag
- fortsätt håll i, håll ut och håll avstånd

20200813

Nu är tiden då många kommer tillbaka till skolor och arbetsplatser och det är därför viktigt att fortsätta att följa myndigheternas rekommendationer; tvätta händer, hosta och nys i armvecket, stanna hemma om du är sjuk och håll avstånd. Längre ner på denna sida kan du läsa mer om vad som gäller i våra verksamheter just nu:
Skola, förskola och gymnasie/vuxenutbildning
Stöd och omsorg


Faran är inte över – håll i, håll ut, håll avstånd

20200806

Den senaste tiden har det enbart bekräftats få nya smittfall av covid-19 i Grums kommun. Detta innebär inte på något vis att faran är över och vi vill påminna om vikten av att följa myndigheternas rekommendationer.

Nyheter gällande coronaviruset juli 2020

För närvarande ingen smitta inom våra verksamheter

20200709

Det förekommer för närvarande inga fall av bekräftad smitta inom våra kommunala verksamheter. Vi vill dock poängtera att det fortsatt är av yttersta vikt att följa myndigheternas rekommendationer. Vi måste hålla i och hålla ut.


Omvårdnadsboendet på Hotellgatan är nu stängt

20200709

Det särskilda boendet på Hotellgatan, för personer som vårdats för covid-19 och bedömts ha haft fortsatt behov av särskild omvårdnad, har nu stängt.


Vi tar nu emot besök på alla våra äldreboenden

20200709

Det råder inte längre några generella besöksförbud på våra äldrebostäder, även om besöken fortfarande omgärdas av restriktioner. Samtliga besök sker fortsatt utomhus och endast efter särskild tidsbokning.


Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19

20200707

Från och med tisdag den 7 juli kommer Region Värmland att erbjuda allmän provtagning för covid-19. Provtagning är bara aktuell att göra när man har symtom och ska tas tidigt i sjukdomsförloppet, inom 7 dagar från när symtomen visade sig men minst 24 timmar från insjuknandet.

Beställning av och svar på egenprovtagning sker genom att man loggar in till e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Efter att ha loggat in med bank-ID väljer man var och när man vill göra provet. Först görs provtagningsbeställningen och i nästa steg bokas tid och plats för provtagning.

Läs mer via länken nedan:
Regionvärmland.se - Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19länk till annan webbplats


Folkhälsomyndighetens rapportering – antal fall i Grums kommun

20200707

Sedan den 18 juni redovisar Region Värmland inte längre egen statistik vad gäller bekräftade fall per kommun, utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens sammanställningar som vid senaste uppdateringen v. 27 anger 34 bekräftade fall totalt bland våra invånare. 

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du filtrera statistik på kommun och vecka eller klicka på kartan för att välja den kommun vars statistik du vill se. Folkhälsomyndighetens data uppdateras på torsdagar klockan 14.00. Här finns statistiken:
Folkhälsomyndigheten.se – Antal fall covid-19 i Sverige på kommunnivålänk till annan webbplats

Nyheter gällande coronaviruset juni 2020

Besöksförbud återinfört på hela Edsholms äldrebostäder

20200608

Sedan förra veckan gäller återigen besöksförbud på Edsholms äldrebostäder. Närstående är informerade.


Fler fall av bekräftad smitta på Edsholms äldrebostäder

20200604

Efter utökad provtagning har det nu konstateras flera fall av smitta på Edsholms äldrebostäder. Smittan är avgränsad till en avdelning och närstående har kontaktats. Kunder med bekräftad smitta flyttas till vårt nya omvårdnadsboende för covid-19 på Hotellgatan.

Det finns konstaterad samhällssmitta av covid-19 i länets alla kommuner. Det är därför jätteviktigt att vi alla fortsätter följa myndigheternas rekommendationer. Vi måste hålla i och hålla ut.


Nu öppnar vi upp omvårdnadsboende på Hotellgatan

20200602

Detta boende kommer att fungera som ett omvårdnadsboende för de personer som skrivs ut från centralsjukhuset och som har vårdats för covid-19 men som fortfarande bedöms ha behov av omvårdnad.


Bekräftad smitta på ett av våra äldrebostäder

20200602

En kund boende på Edsholms äldrebostäder har under veckan konstaterats smittad av covid-19, av Region Värmland. Närstående har kontaktats. Efter hemgång från centralsjukhuset kommer eftervård att ske på Hotellgatans nya omvårdnadsboende.

Region Värmland har analyserat situationen och gett anvisningar för hur vi ska gå vidare. Personalen som arbetar på Edsholms äldrebostäder arbetar enligt de riktlinjer som kommunen har fått från Smittskydd Värmland. De har skyddsutrustning, som de har tränats i att använda. Ingen av personalen uppvisar symtom på smitta i dagsläget.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna, baserat på hur smittspridningen sett ut i andra delar av landet och världen. Därför håller vi noga utkik efter symtom hos både kunder och personal.

Nyheter gällande coronaviruset maj 2020

Nu tillåts besök utomhus på våra äldrebostäder

20200527

Vi har nu börjat att ta emot besök på våra äldrebostäder. Besöken sker med strikt restriktion, utomhus och två meters avstånd måste hållas. Besöken måste bokas i förväg.


Region Värmlands rapportering

20200511

Region Värmland rapporterar varje dag antal konstaterat smittade, antal provtagna, antal inneliggande patienter och patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA) samt antal patienter med bekräftad covid-19 som avlidit.

Smittskydd Värmland lämnar inte ut information till Grums kommun om enskilda invånare på grund av patientsekretessen, utan redovisar enbart på när en kommun har över 15 bekräftade fall.
Regionvarmland.se – Aktuellt läge i Värmland covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ytterligare bekräftade fall av coronasmitta i kommunen

20200505

Den 4 maj mottog Grums kommun information från Smittskydd Värmland om ytterligare två bekräftade fall. Den 10 april fick vi vårt första bekräftade fall inom en av våra verksamheter. Därefter har vi inte fått något mer fall inom en kommunal verksamhet förrän nu.

Smittskydd Värmland lämnar inte ut information till Grums kommun om enskilda invånare på grund av patientsekretessen, utan redovisar enbart på länsnivå. Vi har i nuläget inte fått in smittan på något boende men det är viktigt att komma ihåg att antal bekräftade fall just nu ökar i Värmland. Därför vill vi passa på att påminna om vikten av att följa de riktlinjer som finns.

Provtagning av patienter och personal ordineras alltid av läkare i samråd med Smittskydd Värmland och kan därför inte be­svaras av kommunen.

Är du intresserad av läget i Värmland hittar du mer information via denna länk:
Regionvarmland.se – Aktuellt läge i Värmland covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi vill fortsätta att understryka att detta är en väntad händelseutveckling. Vi är trygga i att fortsätta arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och Region Värmlands riktlinjer i våra verksamheter. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och vart smittan uppstår.

Just nu pågår ett arbete med att starta upp ett nytt tillfälligt boende på Hotellgatan i Grums. Detta boende kommer att fungera som ett omvårdnadsboende för de personer som skrivs ut från centralsjukhuset och som har vårdats för covid-19 men som fortfarande bedöms ha behov av omvårdnad.

Nyheter gällande coronaviruset april 2020

Tips och råd till dig som är över 70 år

20200423

Här får du tips om vad du ska tänka på och hur du kan få stöd.
Du som är 70 år eller äldre - begränsa dina nära kontakter!


Region Värmland öppnar nytt informationsnummer

20200416

Region Värmland har öppnat en telefonlinje som invånare kan ringa in till för att få information om det nya coronaviruset på olika språk. Numret för allmänna frågor om coronaviruset är 010-831 80 10 och har öppet vardagar klockan 10.00-12.00. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja.


Person i Grums konstaterad smittad med coronaviruset

20200410

Grums kommun har mottagit information från Smittskydd Värmland att en person i Grums har konstaterats smittad med coronaviruset (covid-19).

Vi vill understryka att detta är en väntad händelseutveckling. Vi är trygga i att fortsätta arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv i alla våra verksamheter.

All verksamhet, kunder och personal

Grums kommuns budskap till barn, elever, personal och kunder som är sjuka eller börjar känna sig sjuka: Stanna hemma! Vänta minst två dygn efter att du blivit symtomfri innan du går till jobb eller skola.

 • Gå till jobbet eller skolan om du är frisk, stanna hemma om du är sjuk. Besök inte våra verksamheter om du är sjuk.
 • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer
 • Gör absolut inga besök på sjukhus som kan undvikas
 • Håll god handhygien och utsätt inte människor i riskgrupper för smitta

Skola, förskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

I Grums kommuns förskolor och skolor följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar alla barn, elever och lärare med förkylningssymtom att stanna hemma. Våra skolor och förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska elever.

Förändringar kring läkarintyg från 1 november
Från och med 1 november kräver Försäkringskassan åter läkarintyg från dag åtta för ersättning för vård av barn, VAB. Kravet på läkarintyg har varit borttaget sedan i våras, men från och med 1 november gäller ordinarie regler som innebär att hela frånvaron ska styrkas med läkarintyg. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.
Forsäkringskassan.se - Vård av barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reducering av avgift för förskola och fritids vid barns sjukdom
Om ditt barn varit sjuk och borta i mer än 21 sammanhängande dagar kan du få avdrag på avgiften från och med dag 22. Dagarna räknas från första dagen barnet sjukanmäls.

Friska barn ska vara i skolan
Vi välkomnar alla friska barn och elever till våra förskolor och skolor. På grund av coronaviruset, covid-19, har anpassningar gjorts utifrån berörda myndigheters rekommendationer.

Friska barn ska vara i skolan och du som vårdnadshavare har ett stort ansvar för att barnet kommer till skolan. Ta kontakt med rektor om det finns omständigheter som gör att barnet inte kan delta i den ordinarie undervisningen.

Om barnet känner sig sjukt med symtom som snuva, hosta eller feber ska det stanna hemma. Detta gäller även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan det går tillbaka till förskola eller skola.

Barn och unga med symtom rekommenderas testning
Barn i förskoleklass och årskurs 1-9 rekommenderas testning om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan de snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

 • Barn i förskola
  Barn i förskoleålder rekommenderas i första hand att stanna hemma utan provtagning för covid-19, då provtagningen kan upplevas obehaglig.
 • Barn i grundskola
  Barn från förskoleklass till och med årskurs 9 ska stanna hemma från skolan och provtas för covid-19 vid symtom. De ska stanna hemma i väntan på provsvar. Du bokar tid för test genom att logga in till e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Den som är listad hos en privat vårdcentral kan inte använda e-tjänsten utan ska istället kontakta sin vårdcentral.
  1177.se - Lämna prov för covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När ska barn och elever stanna hemma?

 • Vid positivt provsvar för covid-19 bör barnet vara hemma i minst sju dygn räknat från den dag det fick symtom. Om barnet av någon anledning blivit provtagen trots att det inte har symtom räknas sju dygn från den dag barnet testades. Barnet behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall men i övrigt känner sig helt friskt, kan det återgå till skola och förskola om det gått minst 7 dygn sedan insjuknandet.
 • Vid negativt provsvar för covid -19 kan barnet gå tillbaka till skolan och förskolan så snart det känner sig friskt och piggt igen och inte har någon feber.
 • Vid symtom och inget test gjorts. Om barnet har covid-19 symtom som går över inom 24 timmar, och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver barnet ändå stanna hemma och vara helt symtomfritt i minst 2 dygn innan det kan återgå till skola och förskola. Detta för att försäkra att symtomen verkligen var tillfälliga. Om barnet inte har testats för covid-19 trots att det haft symtom i mer än 24 timmar som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan det gå tillbaka till skolan och förskolan 7 dygn efter att det fick symtom om det har mått bra och varit feberfritt i minst 2 dygn. Det gäller också om barnet har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall.

Om någon i hushållet är konstaterad smittad covid-19
För dig som bor i samma hushåll som en person som testats positivt för covid-19 gäller följande, även om du inte har några symtom och även om du ännu inte blivit kontaktad av vården och fått förhållningsregler:

 • Vuxna och barn: Du ska stanna hemma från arbete, förskola samt skola och ska inte delta i fritidsaktiviteter, även om du inte har några symtom.

1177.se - Värmlands förhållningsregler för hushållskontakterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilka anpassningar har gjorts i Grums kommun?

 • Elever på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet har egna datorer. I vissa fall kan deltagande i undervisning på distans vara aktuell om eleven är hemma med lindriga symptom.
 • Öppna förskolan har stängt. Öppna förskola på Familjecentralen i Grums som stängdes den 17 mars, öppnades 1 september, stängdes igen 13 november.
 • Vår vikariebank fylls på regelbundet så att vi i möjligaste mån minskar risken för att vi ska få brist på personal om sjukfrånvaron skulle öka.

Anpassningar på skolor och förskolor
Varje rektor gör riskbedömningar utifrån sin förskola eller skola och genomför sedan de åtgärder som krävs. Det kan innebära förändringar och nya rutiner kring bland annat:

 • Hämtning och lämning
 • Idrott och omklädning
 • Matsituationer
 • Möblering
 • Städning
 • Möten och utbildningar
 • Möjligheterna till handhygien
 • Föräldramöten och utvecklingssamtal

Åtgärder inom skolskjuts
Grundskolornas skolskjutsar sker uteslutande med särskilda bussar och taxibilar enbart för skolskjuts. Inga andra passagerare finns i dessa fordon. Bussarna har utrymme för att alla elever sitter på en egen plats, alla sitter bältade och ingen tillåts att stå i gången. Bussarna städas enligt extra rutiner.

Barnomsorg vid permittering
Heltidspermittering jämställs med att vara arbetssökande. Barn i förskola får då gå 15 timmar per vecka, alternativt om de redan har tillgång till 15 timmar per vecka allmän förskola. Barn i fritidshem har rätt till plats 10 timmar per vecka, tiderna bestäms av rektor. Vid korttidspermittering får barnet vara i förskola eller fritidshem den tid som behövs utifrån hur du arbetar.

Lägg in frånvaro i skola24
Om ni är sjuka är det av största vikt att ni lägger in frånvaro i Skola24 i god tid för vår planering. Det handlar om att vi vill kunna beställa rätt antal matportioner och för att se över vikariebehovet. Om ni har varit hemma är det önskvärt att ni meddelar oss dagen innan ni återgår till förskolan.

Information gällande gymnasieskolor och vuxenutbildning
Sedan den 15 juni gäller inte längre Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om att gymnasieskolor och komvux skulle undervisa på distans. De allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning gäller även fortsättningsvis. Det är huvudmannen som har arbetsmiljöansvaret för sina skolor. Grums kommun har ingen kommunal gymnasieskola eller annan vuxenutbildning utan köper dessa tjänster av grannkommuner.
Folkhälsomyndigheten.se - Förebyggande åtgärder för gymnasieskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd och omsorg

Vi har tydliga hygienrutiner inom stöd och omsorg och en god beredskap för att förhindra smittspridning. Vi följer de riktlinjer som tas fram av Smittskydd Värmland. Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Från och med den 1 oktober hävs besöksförbudet vid Sveriges äldreboenden och gruppbostäder och det blir återigen möjligt att ta emot besök trots pågående pandemi. Var och en har ett personligt ansvar att följa dessa rutiner för att förhindra spridning av covid-19. Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.

Socialstyrelsen har, med stöd av Folkhälsomyndigheten, fastställt föreskrifter och rekommendationer som i sin tur ligger till grund för kommunens lokala rutiner:

 • Du bokar besök via avdelningen på boendet
  Det finns två skäl till detta. Det ena är att kunna hålla avstånd även under besöket. Därför bör det inte vara för många som hälsar på samtidigt, så att det blir trångt. Vi har begränsat antalet till max två besökare åt gången. Det andra skälet är att personalen ska kunna ta emot varje besökare, dela ut visir och förklara rutinerna närmare – hur visiret ska bäras, var det finns tvål, vatten och handsprit med mera. OBS du kan börja boka besök fr.o.m. 1 oktober!
 • Alla besökare måste vara fria från förkylningssymtom
  Besökare ska vara symtomfria och inte ha någon konstaterad covid-19 smitta i sitt hushåll. Om du varit förkyld måste du ha varit symtomfri i minst 48 timmar. Om du har eller har haft bekräftad covid-19 kontakta din läkare för råd om när du kan besöka boendet. Tänk också på att om du råkar hosta eller nysa – gör det i armvecket, även om du är frisk.
 • Umgås gärna i den boendes lägenhet eller utomhus
  Den som är över 70 år eller tillhör annan riskgrupp bör fortsätta begränsa sina fysiska kontakter och undvika trängsel. Det görs enkelt genom att besöket sker i den boendes lägenhet. Ni kan även vistas utomhus med rätt klädsel och avstånd.

 • Lokala avvikelser kan förekomma på respektive boende
  Dessa beror på boendets storlek och specifika förutsättningar, var god kontakta avdelningen för mer information.

  Vi hoppas på din förståelse och stöd för dessa restriktioner som råder vid besök inom våra äldreboende under pågående pandemi. Vi befinner oss i en vård- och omsorgssituation som skiljer sig från våra tidigare erfarenheter. Restriktionerna finns där för att skydda våra äldre. Vid händelse av exempelvis lokalt utbrott av covid-19 kan besöksrutinerna komma att ändras.
 • Korttidsboendet Linden
  Korttidsboendet Linden tar nu emot besök förbokade besök inomhus. Besök på Linden förutsätter att den som är besökare är frisk och symtomfri. Vi uppmanar besökarna att de ska vara en- till två personer för att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla avstånd ska kunna följas. Besöket kommer att äga rum i ett anvisat besöksrum och du kommer att få tillgång till handsprit och visir vid besöket. Visiret behöver besökarna bära under hela besöket. Besökare uppmanas att tänka på att hålla avstånd till andra under hela besöket.
 • Daglig verksamhet
  Från och med den 28 september har daglig verksamhet öppnat upp i begränsad omfattning. Loppishörnan är stängd tillsvidare.
 • Fritiden LSS på Solbergsgatan håller verksamheten stängd tillsvidare
 • Dagverksamheten Violen
  Dagverksamheten Violen har öppnat upp i begränsad omfattning från och med 1 oktober.

Fritidsaktiviteter och offentliga mötesplatser

 • Idrottshallar samt ishall är stängda för allmänheten och föreningar. Öppet för elitidrott.
 • Grums bad och sport är stängt för allmänheten och föreningar. Gymmet i badhuset är stängt och det hålls inte motionspass. Gäller till och med 24 januari. Badet är stängt tillsvidare.
 • Grums bibliotek begränsar antalet besökare som får vistas samtidigt i lokalen till fem personer. Vi ber dig göra ditt besök så snabbt som möjligt. Vi har färre datorer tillgängliga och tiden att använda datorerna kortas till 15 minuter. Vi har för närvarande inga sittplatser. Värmlandsrummet och vardagsrummet är stängt. När du besöker oss - tänk på att hålla avstånd både till andra låntagare och personalen.

  Take away: hämta dina böcker utanför biblioteket! För dig som inte kan hämta kan vi erbjuda hemleverans. Kontakta oss 0555-420 50 eller biblioteket@grums.se för mer information.

  För att reservera eller låna om dina böcker kan du logga in på bibliotekvarmland.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta oss via telefon eller e-post. Du är alltid välkommen att ringa eller mejla oss med frågor eller bokbeställningar.
  Just nu kan biblioteket inte vara en mötesplats på samma sätt som tidigare. Men vi håller i och håller ut!
 • Grums fritidsgård är stängd. Uteverksamhet från och med 4 januari 2021.
 • Förbud mot allmänna sammankomster med mer än 8 personer. Länsstyrelsen har beslutat om begränsningar i frågan om att hålla vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. I Värmland får max åtta personer samlas. Detta beslut gäller tillsvidare från och med 24 november.


Undvik att sprida smitta

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
  Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

 • Hosta och nys i armvecket
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

 • Undvik att ta med händerna i ansiktet eller ögonen
  Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

 • Handsprit
  Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Hur sprids smittan?

Smittan sprids genom så kallad droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Vid allmänna frågor om coronaviruset? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Råd till dig som är över 70 år - lättade rekommendationer för äldre

Personer över 70 år och riskgrupper kommer från och med 22 oktober 2020 att omfattas av samma rekommendationer som alla andra grupper i samhället. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat.

Äldre personer och riskgrupper har sedan 1 april levt med skarpare rekommendationer än övriga i samhället. De har uppmanats att begränsa sina fysiska kontakter, undvika allmänna färdmedel samt undvika att handla i butiker. Men Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort de särskilda rekommendationerna. Från och med nu kommer alla omfattas av samma allmänna råd. Förändringen görs bland annat med hänsyn till dessa gruppers psykiska och fysiska hälsa.

Krisinformation.se - lättade rekommendationer för äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheters information om coronaviruset

Läget förändras ständigt. Folkhälsomyndigheten uppdaterar fortlöpande informationen om utbrottet och informationen i frågor och svar. Via Folkhälsomyndighetens webbplats finns frågor och svar och information om viruset.

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Folkhälsomyndigheten.se - frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se - aktuell och bekräftad information om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2021-01-07

Läs mer

Informationsnummer
Region Värmland – andra språk

Numret för allmänna frågor om coronaviruset är 010-831 80 10 och har öppet vardagar klockan 10.00-12.00.

I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja.