Information med anledning av coronaviruset

Uppdaterad 20200806: Grums kommun följer, genom säkerhetsavdelningen på Karlstadsregionens räddningstjänst, utvecklingen kring coronaviruset. Vi följer läget och samverkar med länsstyrelsen och Region Värmland. Denna sida uppdateras löpande.

Foto: Mostphotos

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning av coronaviruset/covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Grums kommun följer händelseutvecklingen och kommer att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Grums kommun tar inte fram egna rekommendationer utan följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer för coronavirus.
Folkhälsomyndigheten.se - covid-19 riskbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är jätteviktigt att vi alla fortsatt tar aktivt personligt ansvar och inte slappnar av utan fortsätter följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Tillsammans är vi rädda om oss själva och andra

Tillsammans hjälps vi åt med att bromsa smittspridningen så att inte många ska bli svårt sjuka samtidigt.

 • Stanna hemma om du är sjuk eller känner att du håller på att bli sjuk
 • Håll avstånd till varandra (butiker, restauranger, gym, bibliotek etc). Det är allas ansvar att se till att det inte blir trängsel
 • Kom ihåg att hålla god handhygien
 • Gör inga onödiga resor
 • Begränsa dina sociala kontakter
 • Är du 70 år och äldre bör du träffa så få personer som möjligt
 • Undvik större privata sociala sammanhang (fester, bröllop, dop etc) och besök absolut inte vänner och släktingar i den äldre generationen

Folkhälsomyndigheten.se - senaste allmänna rådlänk till annan webbplats


Faran är inte över – håll i, håll ut, håll avstånd

20200806

Den senaste tiden har det enbart bekräftats få nya smittfall av covid-19 i Grums kommun. Detta innebär inte på något vis att faran är över och vi vill påminna om vikten av att följa myndigheternas rekommendationer.

För närvarande ingen smitta inom våra verksamheter

20200709

Det förekommer för närvarande inga fall av bekräftad smitta inom våra kommunala verksamheter. Vi vill dock poängtera att det fortsatt är av yttersta vikt att följa myndigheternas rekommendationer. Vi måste hålla i och hålla ut.

Omvårdnadsboendet på Hotellgatan är nu stängt

20200709

Det särskilda boendet på Hotellgatan, för personer som vårdats för covid-19 och bedömts haft fortsatt behov av särskild omvårdnad, har nu stängt.

Vi tar nu emot besök på alla våra äldreboenden

20200709

Det råder inte längre några generella besöksförbud på våra äldrebostäder, även om besöken fortfarande omgärdas av restriktioner. Samtliga besök sker fortsatt utomhus och endast efter särskild tidsbokning.

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19

20200707

Från och med tisdag den 7 juli kommer Region Värmland att erbjuda allmän provtagning för covid-19. Provtagning är bara aktuell att göra när man har symtom och ska tas tidigt i sjukdomsförloppet, inom 7 dagar från när symtomen visade sig men minst 24 timmar från insjuknandet.

Beställning av och svar på egenprovtagning sker genom att man loggar in till e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Efter att ha loggat in med bank-ID väljer man var och när man vill göra provet. Först görs provtagningsbeställningen och i nästa steg bokas tid och plats för provtagning.

Läs mer via länken nedan:
Regionvärmland.se - Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens rapportering – antal fall i Grums kommun

20200707

Sedan den 18 juni redovisar Region Värmland inte längre egen statistik vad gäller bekräftade fall per kommun, utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens sammanställningar som vid senaste uppdateringen v. 27 anger 34 bekräftade fall totalt bland våra invånare. 

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du filtrera statistik på kommun och vecka eller klicka på kartan för att välja den kommun vars statistik du vill se. Folkhälsomyndighetens data uppdateras på torsdagar klockan 14.00.

Här finns statistiken:
Folkhälsomyndigheten.se – Antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivålänk till annan webbplats

Besöksförbud återinfört på hela Edsholms äldrebostäder

20200608

Sedan förra veckan gäller återigen besöksförbud på Edsholms äldrebostäder. Närstående är informerade.

Fler fall av bekräftad smitta på Edsholms äldrebostäder

20200604

Efter utökad provtagning har det nu konstateras flera fall av smitta på Edsholms äldrebostäder. Smittan är avgränsad till en avdelning och närstående har kontaktats. Kunder med bekräftad smitta flyttas till vårt nya omvårdnadsboende för covid-19 på Hotellgatan.

Det finns konstaterad samhällssmitta av covid-19 i länets alla kommuner. Det är därför jätteviktigt att vi alla fortsätter följa myndigheternas rekommendationer. Vi måste hålla i och hålla ut.

Nu öppnar vi upp omvårdnadsboende på Hotellgatan

20200602

Detta boende kommer att fungera som ett omvårdnadsboende för de personer som skrivs ut från centralsjukhuset och som har vårdats för covid-19 men som fortfarande bedöms ha behov av omvårdnad.

Bekräftad smitta på ett av våra äldrebostäder

20200602

En kund boende på Edsholms äldrebostäder har under veckan konstaterats smittad av covid-19, av Region Värmland. Närstående har kontaktats. Efter hemgång från centralsjukhuset kommer eftervård att ske på Hotellgatans nya omvårdnadsboende.

Region Värmland har analyserat situationen och gett anvisningar för hur vi ska gå vidare. Personalen som arbetar på Edsholms äldrebostäder arbetar enligt de riktlinjer som kommunen har fått från Smittskydd Värmland. De har skyddsutrustning, som de har tränats i att använda. Ingen av personalen uppvisar symtom på smitta i dagsläget.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna, baserat på hur smittspridningen sett ut i andra delar av landet och världen. Därför håller vi noga utkik efter symtom hos både kunder och personal.

Nu tillåts besök utomhus på våra äldrebostäder

20200527

Vi har nu börjat att ta emot besök på våra äldrebostäder. Besöken sker med strikt restriktion, utomhus och två meters avstånd måste hållas. Besöken måste bokas i förväg.

Region Värmlands rapportering

20200511

Region Värmland rapporterar varje dag antal konstaterat smittade, antal provtagna, antal inneliggande patienter och patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA) samt antal patienter med bekräftad covid-19 som avlidit.

Smittskydd Värmland lämnar inte ut information till Grums kommun om enskilda invånare på grund av patientsekretessen, utan redovisar enbart på när en kommun har över 15 bekräftade fall.
Regionvarmland.se – Aktuellt läge i Värmland covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare bekräftade fall av coronasmitta i kommunen

20200505

Den 4 maj mottog Grums kommun information från Smittskydd Värmland om ytterligare två bekräftade fall. Den 10 april fick vi vårt första bekräftade fall inom en av våra verksamheter. Därefter har vi inte fått något mer fall inom en kommunal verksamhet förrän nu.

Smittskydd Värmland lämnar inte ut information till Grums kommun om enskilda invånare på grund av patientsekretessen, utan redovisar enbart på länsnivå. Vi har i nuläget inte fått in smittan på något boende men det är viktigt att komma ihåg att antal bekräftade fall just nu ökar i Värmland. Därför vill vi passa på att påminna om vikten av att följa de riktlinjer som finns.

Provtagning av patienter och personal ordineras alltid av läkare i samråd med Smittskydd Värmland och kan därför inte be­svaras av kommunen. Är du intresserad av läget i Värmland hittar du mer information via denna länk:
Regionvarmland.se – Aktuellt läge i Värmland covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi vill fortsätta att understryka att detta är en väntad händelseutveckling. Vi är trygga i att fortsätta arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och Region Värmlands riktlinjer i våra verksamheter. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och vart smittan uppstår.

Just nu pågår ett arbete med att starta upp ett nytt tillfälligt boende på Hotellgatan i Grums. Detta boende kommer att fungera som ett omvårdnadsboende för de personer som skrivs ut från centralsjukhuset och som har vårdats för covid-19 men som fortfarande bedöms ha behov av omvårdnad.

Tips och råd till dig som är över 70 år

20200423

Här får du tips om vad du ska tänka på och hur du kan få stöd.
Du som är 70 år eller äldre - begränsa dina nära kontakter!

Region Värmland öppnar nytt informationsnummer

20200416

Region Värmland har öppnat en telefonlinje som invånare kan ringa in till för att få information om det nya coronaviruset på olika språk. Numret för allmänna frågor om coronaviruset är 010-831 80 10 och har öppet vardagar klockan 10.00-12.00. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja.

Person i Grums konstaterad smittad med coronaviruset

20200410

Grums kommun har mottagit information från Smittskydd Värmland att en person i Grums har konstaterats smittad med coronaviruset (covid-19).

Vi vill understryka att detta är en väntad händelseutveckling. Vi är trygga i att fortsätta arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv i alla våra verksamheter.


All verksamhet, kunder och personal

Grums kommuns budskap till barn, elever, personal och kunder som är sjuka eller börjar känna sig sjuka: Stanna hemma! Vänta minst två dygn efter att du blivit symtomfri innan du går till jobb eller skola.

 • Gå till jobbet eller skolan om du är frisk, stanna hemma om du är sjuk
 • Bibliotek och bad- och sporthall har öppet som vanligt, avvakta med besök om du är förkyld
 • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer
 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara har lindriga luftvägssymtom
 • Gör absolut inga besök på sjukhus som kan undvikas
 • Håll god handhygien och utsätt inte människor i riskgrupper för smitta


Fritidsaktiviteter och offentliga mötesplatser

Kommunens fritidsverksamheter håller öppet som vanligt och du är välkommen om du är frisk. Stanna hemma om du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber för att hindra smittspridning, även vid lindriga symtom.

 • Förbud mot allmänna sammankomster med mer än 50 personer. Från och med söndag 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars). Med anledning av regeringens tidigare beslut i frågan, har vi ställt in flera av våra evenemang under våren. Verksamheter såsom skol- och förskoleverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek och sim- och idrottshallar för föreningsidrott omfattas inte. Förbudet gäller inte heller för dem som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
  Folkhälsomyndigheten.se - rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Stöd och omsorg

Vi har tydliga hygienrutiner inom stöd och omsorg och en god beredskap för att förhindra smittspridning. Vi följer de riktlinjer som tas fram av Smittskydd Värmland. Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

 • Besöksförbuden hävda på äldrebostäder
  20 mars infördes ett generellt besöksförbud på våra äldrebostäder. Från och med 21 maj tilläts besök utomhus, utom på Edsholms äldrebostäder där det fortsatt rådde besöksförbud med strikta restriktioner. För närvarande råder inte längre några generella besöksförbud på våra särskilda boenden, även om besöken fortfarande omgärdas av restriktioner. Samtliga besök sker fortsatt utomhus och och endast efter särskild tidsbokning. På korttidsboendet Linden råder dock fortsatt besöksförbud.
 • Inga besök till gruppbostäder eller till daglig verksamhet
  Med hänsyn till dem som bor i våra gruppbostäder, undanber vi oss besök just nu. Det samma gäller för besök till daglig verksamhet, vars verksamhet även kommer att minskas ner. Loppishörnan är stängd tillsvidare. Tack för visad hänsyn.
 • Fritiden LSS på Solbergsgatan stänger verksamheten tillfälligt
  Personal som arbetar på Fritiden kommer att fortsätta arbeta med fritidsaktiviteter men mer på individnivå i respektive verksamhet.
 • Hemtjänsten
  Från och med måndag 23 mars ställer vi in vissa insatser som inte är grundläggande.
 • Dagverksamheten Violen stänger sin verksamhet från och med 26 mars.


Gymnasie- och vuxenutbildning på distans

Regeringen gav den 17 mars rekommendationen att inte bedriva undervisning i gymnasieskolors och vuxenutbildningars lokaler.

Grums kommun har ingen kommunal gymnasieskola eller annan vuxenutbildning utan köper dessa tjänster av grannkommuner. Karlstads kommun följer regeringens rekommendationer och bedriver undervisningen på distans från torsdag 19 mars. Vi vädjar till alla elever att ta ansvar för sina studier även om de sker från hemmet från och med torsdag 19 mars.

 

Skola och förskola

I Grums kommuns förskolor och skolor följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar alla barn, elever och lärare med förkylningssymtom att stanna hemma, oavsett om man besökt ett riskområde eller inte. Våra skolor och förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska elever.

 • Öppna förskolan är stängd
  Enda undantaget är vår öppna förskola på Familjecentralen i Grums som vi håller stängd från och med den 17 mars.
 • Information till förskolans vårdnadshavare
  Som läget är just nu på våra förskolor är många pedagoger och barn sjuka/frånvarande. Det är av största vikt att ni lägger in frånvaro i Skola24 i god tid för förskolans planering. Det handlar om att vi vill kunna beställa rätt antal matportioner och för att se över vikariebehovet. Om ni har varit hemma är det önskvärt att ni meddelar oss dagen innan ni återgår till förskolan. Vi vill också vara tydliga med att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande sjukdom. Vi vill också förtydliga att det är 48-timmars symtomfritt hemma som gäller innan man får återkomma till förskolan.
 • Information till vårdnadshavare från skolledningen på Jättestenskolan
  Vi får många frågor från vårdnadshavare via mejl/telefon gällande coronaviruset. Vi har upplevt en mycket god stämning och lugna elever de senaste veckorna här på skolan trots att världen utanför är kaos. Skolledningen har ett mycket starkt förtroende för att varje lärare ser ditt barn och att de uppmärksammar hur barnen mår. Vi på Jättestenskolan följer de direktiv vi har fått från kommunledningen och så länge vi inte får några andra direktiv kommer Jättestenskolan ta emot era friska barn som vanligt. Om alla vårdnadshavare följer dessa gemensamma riktlinjer kan vi tillsammans göra det så bra vi kan för barnen i den här situationen.

Allmänna råd från och med 1 april 2020

Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning, även verksamheter. Detta är Folkhälsomyndighetens råd till verksamheter:

 • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.
 • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor.
 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller till och med den 31 december 2020 men kan upphävas tidigare, eller förlängas, om det behövs.

Myndigheters information om coronaviruset

Läget förändras ständigt. Folkhälsomyndigheten uppdaterar fortlöpande informationen om utbrottet och informationen i frågor och svar. Via Folkhälsomyndighetens webbplats finns frågor och svar, information om viruset och råd för resenärer.

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.
Folkhälsomyndigheten.se - frågor och svar om nytt coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se - om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Råd till dig som är över 70 år

För att motverka spridning av covid-19 krävs att man alltid stannar hemma vid symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika kollektivtrafik. De bör också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Enligt Folkhälsomyndigheten är den främsta riskgruppen personer med hög ålder som har underliggande sjukdomar. Till exempel högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.
Du som är 70 år eller äldre - begränsa dina nära kontakter!

Vid allmänna frågor om coronaviruset? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Hur sprids smittan?

Smittan sprids genom så kallad droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Undvik att sprida smitta

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
  Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

 • Hosta och nys i armvecket
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

 • Undvik att ta med händerna i ansiktet eller ögonen
  Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

 • Handsprit
  Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.
Uppdaterad: 2020-08-06

Läs mer

Informationsnummer
Region Värmland – andra språk

Numret för allmänna frågor om coronaviruset är 010-831 80 10 och har öppet vardagar klockan 10.00-12.00.

I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja.