Information med anledning av coronaviruset

Uppdaterad 20200327: Grums kommun följer, genom säkerhetsavdelningen på Karlstadsregionens räddningstjänst, utvecklingen kring coronaviruset. Vi följer läget och samverkar med länsstyrelsen och Region Värmland. Denna sida uppdateras löpande.

Foto: Mostphotos

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning av coronaviruset/covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Grums kommun följer händelseutvecklingen och kommer att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Grums kommun tar inte fram egna rekommendationer utan följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer för coronavirus.
Folkhälsomyndigheten.se - covid-19 riskbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheters information om coronaviruset

Läget förändras ständigt. Folkhälsomyndigheten uppdaterar fortlöpande informationen om utbrottet och informationen i frågor och svar. Via Folkhälsomyndighetens webbplats finns frågor och svar, information om viruset och råd för resenärer.

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.
Folkhälsomyndigheten.se - frågor och svar om nytt coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se - om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

All verksamhet, kunder och personal

Grums kommuns budskap till barn, elever, personal och kunder som är sjuka eller börjar känna sig sjuka: Stanna hemma! Vänta minst två dygn efter att du blivit symtomfri innan du går till jobb eller skola.

 • Gå till jobbet eller skolan om du är frisk, stanna hemma om du är sjuk
 • Bibliotek och bad- och sporthall har öppet som vanligt, avvakta med besök om du är förkyld
 • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer
 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara har lindriga luftvägssymtom
 • Gör absolut inga besök på sjukhus som kan undvikas
 • Håll god handhygien och utsätt inte människor i riskgrupper för smitta

Vikariebanken

Vi har behov av vikarier inom våra olika områden framförallt vård och omsorg och personlig assistans. Läs mer och anmäl ditt intresse via Vikariebanken:
Vill du göra skillnad? Vi behöver fler vikarier!

Råd till dig som är över 70 år

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Som anhörig bör man heller inte träffa sina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt - och definitivt inte om man själv har symtom, uppger Folkhälsomyndigheten.

Fritidsaktiviteter och offentliga mötesplatser

Kommunens fritidsverksamheter håller öppet som vanligt och du är välkommen om du är frisk. Stanna hemma om du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber för att hindra smittspridning, även vid lindriga symtom.

 • Förbud mot allmänna sammankomster med mer än 50 personer. Från och med söndag 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars). Med anledning av regeringens tidigare beslut i frågan, har vi ställt in flera av våra evenemang under våren. Verksamheter såsom skol- och förskoleverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek och sim- och idrottshallar för föreningsidrott omfattas inte. Förbudet gäller inte heller för dem som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.
 • Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället. Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
  Folkhälsomyndigheten.se - rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd och omsorg

Vi har tydliga hygienrutiner inom stöd och omsorg och en god beredskap för att förhindra smittspridning. Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

 • Besöksförbud på våra äldrebostäder och på korttidsboendet Linden
  Regional särskild sjukvårdsledning har infört besöksförbud på samtliga vårdavdelningar vid Region Värmlands tre sjukhus – sjukhuset i Arvika, sjukhuset i Torsby och Centralsjukhuset i Karlstad samt på närvårdsavdelningarna i Kristinehamn och Säffle. I samband med detta beslutade Grums kommun att införa besöksförbud på korttidsboendet Linden. Vi har även infört besöksförbud på våra äldrebostäder från och med den 20 mars.
 • Inga besök till gruppbostäder eller till daglig verksamhet
  Med hänsyn till dem som bor i våra gruppbostäder, undanber vi oss besök just nu. Det samma gäller för besök till daglig verksamhet, vars verksamhet även kommer att minskas ner. Loppishörnan är stängd tillsvidare. Tack för visad hänsyn.
 • Fritiden LSS på Solbergsgatan stänger verksamheten tillfälligt
  Personal som arbetar på Fritiden kommer att fortsätta arbeta med fritidsaktiviteter men mer på individnivå i respektive verksamhet.
 • Hemtjänsten
  Från och med måndag 23 mars ställer vi in vissa insatser som inte är grundläggande.
 • Dagverksamheten Violen stänger sin verksamhet från och med 26 mars.

Näringsliv och företag

Grums kommun arbetar med åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här hittar du information som kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Skola och förskola

I Grums kommuns förskolor och skolor följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar alla barn, elever och lärare med förkylningssymtom att stanna hemma, oavsett om man besökt ett riskområde eller inte. Våra skolor och förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska elever.

 • Öppna förskolan är stängd
  Enda undantaget är vår öppna förskola på Familjecentralen i Grums som vi håller stängd från och med den 17 mars.
 • Information till förskolans vårdnadshavare
  Som läget är just nu på våra förskolor är många pedagoger och barn sjuka/frånvarande. Det är av största vikt att ni lägger in frånvaro i Skola24 i god tid för förskolans planering. Det handlar om att vi vill kunna beställa rätt antal matportioner och för att se över vikariebehovet. Om ni har varit hemma är det önskvärt att ni meddelar oss dagen innan ni återgår till förskolan. Vi vill också vara tydliga med att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande sjukdom. Vi vill också förtydliga att det är 48-timmars symtomfritt hemma som gäller innan man får återkomma till förskolan.
 • Information till vårdnadshavare från skolledningen på Jättestenskolan
  Vi får många frågor från vårdnadshavare via mejl/telefon gällande coronaviruset. Vi har upplevt en mycket god stämning och lugna elever de senaste veckorna här på skolan trots att världen utanför är kaos. Skolledningen har ett mycket starkt förtroende för att varje lärare ser ditt barn och att de uppmärksammar hur barnen mår. Vi på Jättestenskolan följer de direktiv vi har fått från kommunledningen och så länge vi inte får några andra direktiv kommer Jättestenskolan ta emot era friska barn som vanligt. Om alla vårdnadshavare följer dessa gemensamma riktlinjer kan vi tillsammans göra det så bra vi kan för barnen i den här situationen.

Gymnasie- och vuxenutbildning på distans

Regeringen gav den 17 mars rekommendationen att inte bedriva undervisning i gymnasieskolors och vuxenutbildningars lokaler.

Grums kommun har ingen kommunal gymnasieskola eller annan vuxenutbildning utan köper dessa tjänster av grannkommuner. Karlstads kommun följer regeringens rekommendationer och bedriver undervisningen på distans från torsdag 19 mars. Vi vädjar till alla elever att ta ansvar för sina studier även om de sker från hemmet från och med torsdag 19 mars.

Vid allmänna frågor om coronaviruset? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Hur sprids smittan?

Smittan sprids genom så kallad droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Undvik att sprida smitta

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
  Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

 • Hosta och nys i armvecket
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

 • Undvik att ta med händerna i ansiktet eller ögonen
  Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

 • Handsprit
  Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.
Uppdaterad: 2020-03-27

Se även