Information om flytt av centralköket på grund av renovering och ombyggnad

Under höstterminen kommer Jättestenskolans centralkök att
byggas om och renoveras. Verksamheten kommer att flytta in i köket som gamla gymnasieskolan, Sveagatan 61. Det kommer att kallas för Åsfjärden.

Foto: Grums kommun

Restaurang Åsfjärden

Måndagen 14 juni startar tillagningen av mat i köket på Åsfjärden.
All mat till förskolor, skolor och övriga verksamheter kommer att hämtas
där.

Elever och personal från Jättestenskolan hälsas välkomna att äta lunch i
Restaurangen på Åsfjärden från höstterminens start. Ingen mat kommer att
serveras i skolrestaurangen på Jättestenskolan eftersom ombyggnad pågår.

Det kommer att bli en något förenklad matsedel eftersom utrustningen i det
”nya köket” inte är lika bra som Jättestenskökets, men vi kommer att göra
så lite förändringar som möjligt.

Ombyggnaden beräknas att vara klar till vårterminens start 2022.

Uppdaterad: 2021-06-10

Kontakt

Vid frågor kontakta:

Eva Hamnebo
Områdeschef kost och städ
0555-421 50
eva.hamnebo@grums.se

Mariette Axelsson
Arbetsledare centralköket
0555-421 94