Information om omställningscheckar till företagare

Många företag kämpar med effekterna av corona-pandemin. Därför har Region Värmland infört en tillfällig stödform, så kallade omställningscheckar. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Omställningscheckarna riktar sig till företag med upp till 49 anställda och varje enskilt företag kan ansöka om maximalt 150 000 kronor. Region Värmland står för 80 % av kostnaden och fördelar totalt 15 miljoner kronor i satsningen. Företag kan använda checken till utbildningsinsatser eller externa konsultinsatser som minskar företagets sårbarhet. Bland annat rör det sig om strategier för omställning, utveckling av virtuella tjänster eller arbete för nya nischer, affärsområden eller samarbeten. Stödet kan även användas för att finna nya marknader eller ta tillbaka marknader som försvunnit i samband med krisen, vilket lämpar sig för företag inom besöksnäringen.

Vilka kan söka?

Företag med upp till 49 anställda i hela Värmland.

Hur mycket stöd kan man få?

80 % av kostnaden eller max 150 000 kronor.

När kan företaget ansöka?

Ansökan är öppen 1 maj – 30 september 2020.

Var hittar man mer information?

Du kan läsa mer via följande länk:
www.regionvarmland.se/foretagsstod Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2021-10-20
  • Ingen giltig användare vald.