Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Information om specialkost i barnomsorg och skola

För att erhålla specialkost ska en ansökan från vårdnadshavare skickas in inför varje läsår för att uppgifterna ska vara aktuella. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast en vecka innan terminens start.

Barn i matsal

Foto: Øyvind Lund

För att få specialkost av medicinska skäl till exempel allergi, celiaki/annan födoämnesöverkänslighet) ska läkarintyg från behandlande läkare bifogas. Läkarintyg behöver inte lämnas varje år utan endast vid förändring i kosten eller vid byte av skola.

Vissa barn har behov av specialkost av medicinska skäl utöver allergi/födoämnesöverkänslighet som till exempel neuropsykiatrisk problematik. Läkarintyg från BUP ska då bifogas ansökan om specialkost. En handlingsplan ska tillsammans med elevhälsan upprättas för att energi och näringsbehov ska kunna tillgodoses.

Ansökan heter "Specialkost" finns som e-tjänst eller blankett. Blanketten lämnas till kundtjänst i kommunhuset som sedan vidarebefordrar den till vår kostchef.

E-tjänster & blanketterlänk till annan webbplats

För etiska skäl som t.ex. fläskfri kost och vegetarisk kost behövs ingen ansökan utan det räcker med en anmälan till köket på respektive enhet. Den kost som serveras innehåller endast en liten mängd laktos så därför behövs inget laktosfritt alternativ. Laktosfri mjölk kommer att finnas. De dagar som det är mycket laktos i maten kommer det att finnas ett laktosfritt alternativ därför räcker det att önskemål om laktosfritt alternativ anmäls till köket i dessa fall.

Här kan du läsa mer om vår skolmat:
Skolmat (intern sida)

Eva Hamnebo
Kostchef
0555-421 50
eva.hamnebo@grums.se

Uppdaterad: 2018-08-06