Information skolbuss 2. Två hållplatser i Flokerud kan ej trafikeras

Skolbuss 2 (tur 6408) kan inte trafikera två hållplatser mellan Gullsjö och Malsjö Hönseri på grund av det dåliga vägunderlaget.

Hållplatserna är Flokerudstorp och Flokerud.

Uppdaterad: 2021-01-13