Information till företagare: Ny tillfällig lag gällande smittskydd på restauranger och caféer

Den 1 juli 2020 börjar en ny lag att gälla. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ersätter delvis Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19. Den nya lagen är tänkt att vara tillfällig och upphör att gälla vid utgången av 2020.

Smörgås på bricka

Foto: Grums kommun

Vad blir skillnaden för mig som verksamhetsutövare den 1 juli 2020?

För de verksamheter som serverar mat eller dryck, är den stora skillnaden att lagen, till skillnad mot Folkhälsomyndighetens föreskrifter, inte tar sikte på alla verksamheter som är registrerade enligt livsmedelslagstiftningen, utan istället på ”serveringsställen”.

Med uttrycket ”serveringsställe” avses i den nya lagen en verksamhet där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället. Med näringsverksamhet innebär att syftet med verksamheten är att den ska gå med vinst.

Ansvarig tillsynsmyndighet

Grums kommun är ansvarig tillsynsmyndighet enligt den nya lagen och ska därför kontrollera att lagen efterlevs. Syftet med kontroll är att trängsel inte ska uppstå i berörda verksamheter inom kommunen, detta för att förhindra smittspridningen av covid-19.

Om kommunen bedömer att verksamhetsutövaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder enligt lagen, kan våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer fatta beslut om föreläggande med åtgärdskrav med eller utan vite eller att stänga ner verksamheten genom ett beslut om förbud mot att bedriva verksamheten.

Beslut som tas enligt denna lag gäller omedelbart om inget annat anges i beslutet och gäller tills verksamheten visat för kommunen att de uppfyller lagkraven.

Kontakta gärna oss vid frågor:

Rebecka Rust
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-421 29
rebecka.rust@grums.se

Uppdaterad: 2021-03-31