Inställda skolskjutsturer med buss tisdag eftermiddag

Vägnätet inom Grums kommun har under tisdagen kontrollerats. På vägar förutom större huvudvägar har ännu ingen halkbekämpning genomförts, enbart plogning. Detta gör att mindre vägar fortfarande är mycket hala.

Läget gör att kommunen även ställer in samtliga bussturer för hemresan i dag tisdag. Skolskjuts med bussar kommer att starta igen fr.o.m. onsdag morgon. Alla taxiturer kommer att fortsatt gå som vanligt.

Detta innebär att föräldrar/vårdnadshavare som har barn i skolan ansvarar för barnens hemresa. Skolorna och fritidshemmen kommer att hålla öppet tills att det är säkerställt att alla elever har fått transport hem.

(hänvisning till p.12 i kommunens skolskjutsreglemente).

Skolskjuts

Uppdaterad: 2021-01-12

Kontakt

Trafikupplysning
Värmlandstrafik
0771-32 32 00

Störningsinformation om aktuella större störningar som kraftigt påverkar skoltrafiken gällande den separata skoltrafiken som företaget Nobina har visas på förstasidan på Värmlandstrafiks webbplats, www.varmlandstrafik.selänk till annan webbplats

Per-Ove Johansson
Samordnare inom
Grums kommun
0555-421 15
per-ove.johansson@grums.se