Besök Grums kommuns sida på Facebook

Järpens förskola byter namn till Kompassens förskola

Från och med 1 augusti 2019 byter Järpens förskola namn till Kompassens förskola. Eftersom det har skett förändringar i läroplanen kommer Järpens förskola att organisera sig på ett nytt sätt.

Barnen firar namnbytet till Kompassen

Syftet med namnbytet är att få en nystart för omorganisationen, ett gångbart namn på förskolan och en röd tråd genom avdelningarna. Dessutom kommer avdelningarna att vara åldershomogena istället för som tidigare, indelning 1-5 år.

Avdelningarna på Kompassens förskola kommer att få nya namn enligt följande:

Stjärnan blir Västsidan (teamnamn Stjärnan), barn födda -14
Hajen blir Sydsidan(teamnamn Solen), barn födda -15
Myran blir Östsidan(teamnamn Tellus), barn födda -16
Vargen blir Nordsidan (teamnamn Månen), barn födda -17,-18

Från och med 1 augusti kommer det att finnas lappar på våra entrédörrar med förskolans namn och rätt avdelnings namn.

Uppdaterad: 2019-08-06