Kommunfullmäktige 19 mars är inställt

Kommunfullmäktiges ordförande har i samråd med kommunledningen beslutat att ställa i torsdagens fullmäktigesammanträde.

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Med hänsyn till detta och att beslut i samtliga ärenden kan vänta, ställs sammanträdet in.

Torsdagens ärenden kommer flyttas fram till nästa sammanträde den 7 april.

Läs mer på kommunens officiella anslagstavla:
Anslagstavla

Uppdaterad: 2020-03-17