Krisstöd till föreningslivet, biografer och kulturskapare – hög tid att skicka in ansökan!

Nu finns det ekonomiska medel att söka för föreningslivet, biografer och professionella kulturskapare, både nationellt och hos Region Värmland.

Illustrativ scenbild

Sök särskilt regionalt coronastöd

Nu kan kulturverksamheter i Värmland söka stöd för att möta de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Region Värmland utlyser ett särskilt stöd på totalt upp till 13 miljoner kronor. Syftet är att bidra till att täcka de underskott i kulturverksamheter som riskerar att uppstå till följd av pandemin.

Bidraget kan främst sökas av ideella föreningar och organisationer inom kulturområdet.

Läs mer här och ansök senast måndag 9 november: Region Värmland – särskilt stöd till kulturverksamheter i Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök statligt coronastöd nu

Nu satsar staten ytterligare 1,5 miljarder kronor på kulturområdet som ett stöd till att mildra coronapandemins ekonomiska effekter. Ansökningstiden är kort, läs mer nedan.

Mest – 881 miljoner – går till Statens kulturråd som bland annat ska fördela krisstöd till arrangörer som kompensation för uteblivna intäkter då evenemang blivit inställda eller skjutits upp. Detta stöd omfattar perioden juni till september. Den här gången går också stöd till aktörer som är väsentliga för kulturområdet, som till exempel leverantörer av scenteknik. Sista ansökningsdatum är 27, 28 och 29 oktober beroende på konstområde. Mer information hittar du här: Kulturrådet – krisstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konstnärsnämnden ska fördela 220 miljoner kronor som krisstipendier till kulturskapare. Dessa ska sökas senast 22 oktober. Läs mer här: Konstnärsnämnden, krisstipendium 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filminstitutet ska fördela 375 miljoner kronor för att kompensera bland annat biografer och filmfestivaler för inkomstbortfall. Filminstitutet räknar med att göra en utlysning av stödet 19 oktober här: Svenska Filminstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens extra ändringsbudget innehöll också 75 miljoner kronor till allmänna samlingslokaler. Dessa ska fördelas som ett nytt organisationsbidrag via Boverket till föreningar, stiftelser och riksorganisationer. Även föreningar som inte är anslutna till en riksorganisation ges möjlighet att söka. Läs mer om Boverkets stöd här: Boverket – tillfälligt bidrag till allmänna samlingslokalerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2020-10-15