Maria Dufva, kriminolog och föreläsare, utbildar Jättestenskolan

Alla elever, all personal och alla vårdnadshavare kommer att få se utbildningsfilmer med kriminologen och författaren Maria Dufva. Hon föreläser om vad barn och ungdomar kan möta samt utsättas för på nätet, sociala medier, chattar, appar och spel.

Porträtt Maria Dufva

Copyright/fotograf: Maria Östlin

Jättestenskolan jobbar nätsmart!

-I början av höstterminen delade vi ut en folder till alla elever och vårdnadshavare där vi informerade om Jättestenskolan mål och utvecklingsplan för året. Just nu pågår temat: trygghet och trivsel, där vi jobbar med att bygga relationer och för att skapa just trygghet och trivsel.

Förra årets trivselenkät, som elevrådet på Jättestenskolan gjorde, visade att kränkningar på nätet ökar. Detta påverkar våra elevers trygghet och trivsel. Det som händer på nätet på kvällen följer med till skolan dagen därpå.

Främjande arbete är tänket: Eleverna ska bli nätsmarta! Välj rätt från början

Som ett led i vårt främjande arbete vill vi nu ge alla elever och vårdnadshavare en gemensam uppgift, att ta del av Maria Dufvas utbildningsmaterial och bli mer nätsmarta, säger Elin Poignant, biträdande rektor på Jättestenskolan. Vi ber ödmjukt om vårdnadshavares hjälp i detta arbete.


Uppehållsrum Jättestenskolan

Foto: Grums kommun

Vårt mål: att Jättestenskolans elever är trygga
i sin sociala närvaro på nätet

-Upplägget de kommande veckorna bygger på att våra elever tillsammans med vårdnadshavare eller viktig vuxen tar del av de filmer som Maria Dufva spelat in. Alla våra elever har egna datorer och vi kommer att lägga upp åldersanpassade länkar till alla att ta del av, säger Elin. Vi kommer sedan att samla in frågor och sammanställa dessa.

Maria Dufva deltar i digitalt panelsamtal med elevråd

Den 22 oktober kommer Maria Dufva att delta i ett digitalt panelsamtal, där vårt elevråd kommer att ha en frågestund med henne.

"Barn och unga har rätt att kunna vända sig till en viktig vuxen med sina svåra frågor eller funderingar och då är det en förutsättning att den vuxne vet vad barnen pratar om. Vuxna behöver vara medvetna för att kunna hjälpa barnen. "

“Min mission är att barn och ungdomar ska ha ett roligt och säkert liv på nätet: den enda vägen att vandra är brottsförebyggande.”

“Man kommer långt med att vara sunt nyfiken, ha tid för att lyssna och samtala med sitt barn. Att verkligen finnas där!”

“Barn pratar med oss om det som vi pratar med dem om.”

- Maria Dufva, kriminolog

Maria Dufvas webbplats: mariadufva.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2021-10-12

Kontakt

Elin Poignant
Biträdande rektor
0555-421 81
elin.poignant@grums.se