Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Medborgarförslag blir Grumsinitiativ

Har du kloka tankar, idéer eller förslag kring samhällsplanering, boende eller annat som kan komma oss alla i Grums kommun till nytta? Snart öppnar vårt nya formulär för att lämna in Grumsinitiativ!

Ikon för Grumsinitivativ

Medborgare, det vill säga folkbokförda i Grums kommun, kan genom att lämna in ett Grumsinitiativ själva ta initiativ till saker som kommunen bör göra. Att lyfta tankar, idéer eller förslag genom ett Grumsinitiativ är ett sätt att göra din röst hörd och påverka vad som händer i kommunen.

Det är kommunens politiker som tar ställning till de Grumsinitiativ som kommer in och vilka initiativ som ska genomföras. Grumsinitiativ ska lämnas in mellan 1 januari och 31 mars varje år. Resterande tid av året är formuläret stängt. Men börja gärna i tid att förbereda ditt förslag!
Lämna ett Grumsinitiativ

Vad är ett Grumsinitiativ?

Ett Grumsinitiativ är initiativ från medborgare i Grums kommun om något som bör göras i kommunen och ska uppfylla följande krav:

  • ha en namngiven avsändare som är folkbokförd i Grums kommun samt personens kontaktuppgifter
  • vara tydligt definierat i vad kommunen förväntas att göra/vilken roll kommunen har
  • ha ett allmänintresse för kommunens medborgare och inte avgränsas till ett egenintresse för den som skickat in initiativet
  • ligga inom kommunens ansvarsområde/vara möjligt för kommunen att verkställa
  • vara förenligt med likabehandlingsprincipen och demokratiska principer och får inte vara diskriminerande, exkluderande eller liknande.

Initiativ som inte uppfyller kraven eller som uppenbart bör hanteras som en ren synpunkt, fråga eller ett klagomål, gallras ut och hanteras enligt sedvanlig synpunktshantering.

Förslagsställaren får information om hur kommunen har valt att hantera frågan.

Uppdaterad: 2018-12-12