Miljödiplom till vår lokalvårdsenhet!

Lokalvårdsenheten i Grums kommun har sedan 2014 årligen uppfyllt kraven i miljöledningssystemet Svensk Miljöbas. I november 2022 tilldelades vi återigen diplomet!

Foto: Grums kommun

Detta innebär att organisationen har:

  • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
  • En miljöpolicy, mål och handlingsplan
  • Genomfört konkreta miljöförbättringar
  • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
  • Förankrat och redovisat miljöarbetet
  • En dokumenterad rutin för avvikelsehantering
  • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

Miljödiplom 2022 Grums kommun lokalvårdsenhet Pdf, 76.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2022-11-24

Kontakt

Elisabeth Eskfelt
Områdeschef kost och lokalvård
0555-421 50
elisabeth.eskfalt@grums.se