Miljödiplom till vår städenhet!

Städenheten i Grums kommun har sedan 2014 årligen uppfyllt kraven i miljöledningssystemet Svensk Miljöbas. I början av februari 2021 tilldelades vi återigen diplomet!

Foto: Grums kommun

Detta innebär att organisationen har:

  • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
  • En miljöpolicy, mål och handlingsplan
  • Genomfört konkreta miljöförbättringar
  • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
  • Förankrat och redovisat miljöarbetet
  • En dokumenterad rutin för avvikelsehantering
  • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

Miljödiplom 2021 Grums kommun städenhet Pdf, 431.2 kB. (Pdf, 431.2 kB)

Uppdaterad: 2021-03-15

Kontakt

Eva Hamnebo
Områdeschef kost och städ
0555-421 50
eva.hamnebo@grums.se