Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Naturvårdsbränning på Bärön

Vänligen undvik att besöka det brända området under en tid framöver då det är mycket sotigt och brandskadade träd kan falla plötsligt och ljudlöst.

Efter att Länsstyrelsen genomförde naturvårdsbränningen på Bärön i onsdags har det varit en hel del jobb med eftersläckning och bevakning av brandområdet. I går måndag har det dock endast varit enstaka pyrande i den södra delen varför vi bedömer att det snart har slocknat ut helt och hållet.

Efterbevakningen och släckning kommer ändå fortsätta några dagar så att vi vet att det är ordentligt släckt.

Vi vill varna för att besöka området i dagsläget. Glödbränderna i marken har skadat och bränt av många av trädens rötter varför det nu är stor risk för fallande träd. Träden kan falla snabbt och ljudlöst så det är livsfarligt att gå i området!

Först när de första starka vindar har lagt omkull de försvagade träden kan det bli någorlunda säkert att gå i området. Om man ändå vill se det brända området kan man lämpligast göra det från utsidan.

På projektet LIFE Vänerns hemsida finns dessutom en hel del bilder utlagda för den som är intresserad LIFE Vänerns hemsida
länk till annan webbplats

För frågor vänligen kontakta:
Gunnar Lagerkvist
Förvaltare skyddade naturområden, Länsstyrelsen Värmland
010-224 74 79
gunnar.lagerkvist@lansstyrelsen.se

Uppdaterad: 2018-06-05