Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Nya chanser att söka landsbygdsutvecklingsmedel

Ansökan kan skickas in till och med 31 mars 2019

Foto:

Ansökan
Förening, organisation, stiftelse, grupp eller individ som har en idé som förbättrar förutsättningarna för boende och besökande på landsbygden eller ger kommuninvånare och besökare möjlighet att delta i och uppleva olika aktiviteter på landsbygden, kan söka detta bidrag.
Ansökan ska innehålla en beskrivning över vad pengarna ska användas till samt budget för sökt aktivitet/verksamhet.
Maximalt kan ett bidrag på 20 000 kronor beviljas.

Ansökan kan lämnas löpande, senast den 31 mars 2019. Beslut om tilldelning görs den 16 april. Ansökan skickas per e-post till kommunstyrelse@grums.se alternativt post till:
Grums kommun 
Kommunstyrelsen
664 80 Grums

Landbygdsutvecklingsmedel 2019

Vid frågor kontakta:

Maria Röhr, näringslivschef
maria.rohr@grums.se
0555-420 54

 

Uppdaterad: 2019-01-10