Nya chanser att söka landsbygdsutvecklingsmedel!

Ansökan kan skickas in till och med 25 mars 2020

Foto:

Ansökan
En förening, organisation, stiftelse, grupp eller individ som har en idé som förbättrar förutsättningarna för boende och besökande på landsbygden eller ger kommuninvånare och besökare möjlighet att delta i och uppleva olika aktiviteter på landsbygden, kan söka detta bidrag. Ansökan ska innehålla en beskrivning över vad pengarna ska användas till samt budget för sökt aktivitet/verksamhet. Maximalt kan ett bidrag på 20 000 kronor beviljas.

Ansökan kan lämnas löpande, senast den 25 mars 2019. Beslut om tilldelning görs den 7 april. Ansökan skickas per e-post till kommunstyrelse@grums.se alternativt post till:
Grums kommun 
Kommunstyrelsen
664 80 Grums

Landsbygdsutvecklingsmedel 2020

Vid frågor kontakta:

Maria Röhr, näringslivschef
maria.rohr@grums.se
0555-420 54


Uppdaterad: 2020-02-14