Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Projekt för synergietableringar beviljat

Projektet är ett samarbete mellan Karlstad Business Region och Business Värmland

Idag kom det positiva beskedet att strukturfondspartnerskapet har beviljat 3 miljoner kronor till ett projekt för synergietableringar. Region Värmland och kommunerna i Karlstad Business Region kommer att bidra med 1,5 miljoner kronor vardera vilket gör att projektet har en total budget på 6 miljoner kronor under 3 år.

Syftet med projektet är att utifrån Värmlands befintliga industri som påbörjat storskaliga industriinvesteringar, hitta synergietableringar. Arbetet kommer ske i nära samverkan med Karlstad Business Region, Karlstads Universitet och Paper Province för att kartlägga, kommunicera och etablera en metod för etableringar i samband med stora industrisatsningar i en specifik bransch. Synergiprojektet ska även utveckla en modell för utökat kommunsamarbete i etableringsfrågor.

Projektet kommer att bedrivas som ett delprojekt av Business Värmland och en projektledare kommer anställas för att leda arbetet.

Kontaktpersoner:

Göran Österman, Investment Manager, Business Värmland 
076-705 82 05 27
goran.osterman@businessvarmland.se

Maria Röhr, näringslivschef Grums kommun 
0555-420 54
maria.rohr@grums.se

Uppdaterad: 2017-12-08