Så arbetar kost och städ i coronatider

I förra veckan gick vi ut och förtydligade hur hemtjänsten arbetar. Nu är det dags för område kost och städ, och deras städenhet. Detta för att du som invånare i Grums kommun ska kunna känna dig trygg med våra insatser.

Städa i kök

Foto: Mostphotos

Eva Hamnebo, områdeschef för kost och städ, berättar att just nu fokuserar personalen extra mycket på ytor som många tar i såsom dörrhandtag, ljusknappar och dylikt.
-Vi har också avlastat personalen på våra äldrebostäder med städning, eftersom frånvaron har varit hög där. På så vis får de som är i tjänst större möjlighet att fokusera på vård.

Utbildning av medicinskt ansvarig sjuksköterska

Just nu pågår ett arbete med att starta upp ett nytt tillfälligt boende på Hotellgatan i Grums. Detta boende kommer att fungera som ett omvårdnadsboende för de personer som skrivs ut från centralsjukhuset och som har vårdats för covid-19 men som fortfarande bedöms ha behov av omvårdnad.

När/om detta boende öppnar så kommer städenheten att städa allmänna ytor där. Den personal som kommer att städa där utbildas särskilt inom hygien.

Övrig städpersonal informeras löpande av medicinskt ansvarig sjuksköterska om hygien vid städning i ”coronatider”.

Uppdaterad: 2020-05-14