Samsyn Grums – tillsammans
stärker vi föreningslivet

Samsyn Grums strävar efter att barn och unga ska ha goda förutsättningar att delta och kunna stanna kvar i flera idrotter samtidigt och så länge som möjligt.

Fält vid Grums kyrka

Foto: Grums kommun

Vad är Samsyn Grums?

Samsyn Grums utgår ifrån lagsporternas hög- och lågsäsonger för tävlingar och matcher. Förhållningssättet mellan föreningarna bygger på dialog och lösningsfokus.

Vi är en liten kommun med många aktiva idrottsföreningar som konkurrerar om ungdomarna. I Grums kommun har de flesta ungdomsföreningar skrivit under Samsyn Grums.

Mer information om Samsyn Grums och föreningslivet i kommunen hittar du på:

Samsyn Grums

På grums.se kan du även söka i vårt föreningsregister för att hitta en förening som passar dig. Du som är föreningsansvarig kan gå direkt till registret för att lägga till eller ändra uppgifter.

Föreningsregister

Uppdaterad: 2022-08-03

Kontakt

Leif Olsson
Kultur- och fritidssamordnare
0555-421 52
leif.olsson@grums.se