Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Socialtjänsten i Grums söker
kontaktfamiljer, familjehem
och kontaktpersoner

Är du intresserad av att hjälpa människor med olika behov? Vi söker dig som vill hjälpa till med olika uppdrag för barn, ungdomar och vuxna.

Du som vill hjälpa behöver ha fyllt 18 år för att få uppdrag. Som
uppdragstagare kan du vara:

Kontaktfamilj för barn och ungdomar; anledningen till varför ett barn eller en ung person behöver en kontaktfamilj varierar, men ofta saknar personen ett socialt nätverk. Ni kommer att ge stöd och avlastning för återkommande kortare perioder, till exempel en helg i månaden.

Familjehem för barn och ungdomar; när barn och ungdomar inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, så kallat familjehem (tidigare kallat fosterfamilj). Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar, men alla barn och ungdomar har behov av en trygg miljö.

Kontaktperson för barn och ungdomar; som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn eller en ungdom. Hur ofta och hur länge beror på det enskilda barnets behov, men det kan röra sig om några gånger i veckan eller i månaden.

Kontaktperson för vuxna; som kontaktperson för vuxna träffar du regelbundet den vuxna. Det kan finnas olika anledningar till att en vuxen är i behov av en kontaktperson. Ibland kan det röra sig om att den vuxne behöver bryta sin isolering och utöka sitt sociala nätverk.

Vill du veta mer, hör gärna av dig till:
Jenny Larsson
Socialsekreterare
0555-421 21 eller 0555-422 82
jenny.larsson@grums.se

Uppdaterad: 2018-05-03