Tillfälliga rekommendationer införs i Värmland

De tillfälliga lokala rekommendationerna syftar till att minimera sammanhang där främst ungdomar från olika delar av länet och från olika ålderssegment blandas. Därför uppmanas föreningar att pausa lägerverksamheter och idrottsklubbar att endast arrangera matcher där lag från närområden möts.

Dessa tillfälliga lokala rekommendationer gäller i Värmland från fredag 11 juni till söndag 27 juni:

  • Cuper och läger, inklusive dagläger och kollo ställs in/pausas. Undantag kan göras för extra utsatta grupper där aktiviteter kan genomföras under smittsäkra former.
  • Enstaka matcher och tävlingar genomförs endast lokalt, vilket innebär i första hand inom den egna kommunen, i andra hand i grannkommunen. Deltagare från andra regioner bör undvika att delta i matcher och tävlingar i Värmland.
  • Träningar där deltagarna mixas från olika grupper undviks.
  • Regler för vaccinerade när- och hushållskontakter ändras i Region Värmland. Vaccinerad = personen har fått två doser varav andra dosen för minst två veckor sedan. För uppdaterade rutiner se Smittskydd Värmlands webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: Onsdag 9 juni 2021 | Pressmeddelande Region Värmland

Uppdaterad: 2021-06-10