Uppdatering av kommunens tätortskartor

Det pågår ständigt en uppdatering av kommunens kartor. Vid inmätning eller vid kontroll/tillsyn av kartor behöver kommunen komma in på din tomt.

Vid inmätning eller vid kontroll/tillsyn av kartorna har kommunen laglig rätt att komma in på tomtmarken.

"En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullgöra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som anges i första stycket 1, dock inte till bostäder."
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 8 §.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid tillsyn och mätningsarbeten används kommunjackor eller västar.
Vi ber om överseende med tomtintrången. Frågor besvaras av:

Veronica Arriaza
GIS-samordnare
0555-421 26
veronica.arriaza@grums.se

Uppdaterad: 2019-09-10