Ursäkta röran vi bygger om - Linden får nytt kök

Lindens kök och dagrum kommer att renoveras. Det har varit ett nödvändigt behov under en lång tid och vi är glada att det äntligen sker. Vi kommer fortsätta att bedriva vård och omsorg på Linden under denna period, men då med vissa anpassningar.

Information om köksrenovering på Linden

Det kommer tyvärr även innebära att det blir en del buller och oväsen emellanåt när hantverkarna är i gång dagtid.

De anpassningar vi gör, då vi inte har tillgång till dagrummet, är att kunderna får inta måltiderna på sina rum.

Under renoveringsperioden behöver Linden även använda det rum som idag används som besöksrum till annat. Det innebär att från och med 5 maj kommer besök genomföras vid anordnad plats utomhus. Besöken bokas som tidigare på telefon.

Hantverkarna som utför arbetet kommer att följa de förhållningsregler som gäller för verksamheten.

Renoveringen planeras att börja den 7 maj och pågå under cirka 4 veckor.

Uppdaterad: 2021-05-05

Kontakt

Karin Ewensson
Områdeschef hemtjänst, resurscentrum Linden, dagverksamheten Violen, vikariepool
0555-420 86
karin.ewensson@grums.se