Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Vänern har fått ett nytt platsvarumärke

Vänersamarbetet är initiativtagare till det arbete som pågått under 2017 för att ta fram en varumärkesplattform och grafisk profil för Vänern.

Det är första gången det nya platsvarumärket används och föreningen Gästhamnar i Vänern är först ut. 
- "Det här är verktyg som vi hoppas att så många verksamheter kring Vänern som möjligt kommer att vilja använda sig av, i de sammanhang där det är en fördel att förknippas med Vänern", säger Laila Gibson, verksamhetssamordnare på Vänersamarbetet.

En tydligare profilering av Vänern med ett gemensamt varumärke, som bygger på Vänerns styrkor ska bidra till ökad kännedom om sjön och vad som finns kring den. Det ska också vara till nytta för företag, både för de som idag verkar vid Vänern och vid nya etableringar. Att tydligare lyfta fram Vänern och den livskvalitet som finns ska även vara en fördel i att locka både fler boende och besökare.

Arbetet med att ta fram den gemensamma plattformen har bestått av workshops med offentliga, privata och ideella aktörer, undersökningar bland lokalbefolkning, företag och besökare, analyser av Vänerns styrkor och lärdomar från andra platser. I arbetet har bl a Väner-kommunerna, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Dalslands Turist, Turistrådet Västsverige, Visit Värmland och Gästhamnar i Vänern varit delaktiga.

Om Vänersamarbetet

Vänersamarbetet är en ekonomisk förening som bildades hösten 2015. Dess medlemmar är de 13 kommunerna runt Vänern. I Värmland: Grums, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn, Säffle. I Västra Götaland: Grästorp, Gullspång, Götene Lidköping, Mariestad, Mellerud, Vänersborg, Åmål. Föreningen stöds även av Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Föreningens ändamål är att bedriva utvecklingsarbete som bidrar till en hållbar tillväxt, attraktiv miljö och annat som bidrar till att skapa en bra livsmiljö för boende, brukare och besökare kring Vänern.

Kontakt

Laila Gibson
verksamhetssamordnare Vänersamarbetet
laila.gibson@vanern.org
076-78 72 798

Bjarne Olsson
ordförande Vänersamarbetet
070-698 82 52

Vänersamarbetet
Box 2050
650 02 Karlstad
info@vanern.org

 

Vänersamarbetet
Uppdaterad: 2018-02-05