Varmt välkommen på avloppslördag 18 februari 2023

Sedan 2017 bedriver kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer avloppsinventering. Alla enskilda avlopp i kommunen kommer att kontrolleras.

Grums småbåtshamn

Foto: Grums kommun

Har du ett eget avlopp?

Ta då chansen att träffa entreprenörer av avloppsanläggningar och handläggare från bygg och miljö. Här kan du lära dig mer om olika avloppslösningar och få hjälp med ansökan.

Varmt välkommen på Avloppslördag!

Tid: Lördag 18 februari 2023, klockan 10.00-14.00
Plats: Gruvan, Sveagatan 118 i Grums

Avloppsinventering av enskilda avlopp

En avloppsanläggning som inte har tillräckligt god reningsförmåga behöver åtgärdas av både hygieniska och miljömässiga skäl. Dåligt renat avloppsvatten riskerar att förorena din egen och dina grannars dricksvattenbrunnar samt närliggande badplatser. Det orsakar även övergödningsproblem i närliggande vattendrag.

Är ditt avlopp rött, grönt eller gult?

Vet du redan nu att du har ett bristfälligt avlopp och vill slippa betala tillsynsavgiften, kan du lämna in en ansökan om inrättande av ny avloppsanläggning innan vi besöker din fastighet.

Är du osäker på om ditt avlopp är godkänt eller inte, finns en checklista från avloppsguiden som ger dig möjlighet att göra en egen bedömning.

Gäller ej fastigheter som är kopplat till kommunalt avlopp.

Avloppguidens checklista - Är ditt avlopp rött, gult eller grönt? Pdf, 537.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2022-11-24

Se även