Vill du göra en insats? Vi behöver fler gode män

Hjälpbehovet är stort och vi har brist på gode män för vuxna.

Vad gör en god man?

En god man hjälper personer som på grund av sjukdom, försvagad hälsa, funktionshinder eller liknande behöver hjälp med bevakande av rättigheter, ekonomi eller personlig omvårdnad.

Kontakta oss så får du veta mer:
054-17 20 00 (måndag-onsdag 10.00–12.00, torsdag 13.00–15.00)
ofn@forshaga.se

Gemensam överförmyndarnämnd

Uppdaterad: 2019-11-26

Se även

Under stöd och omsorg kan du läsa mer om vad det innebär att vara god man, förvaltare eller förmyndare:

God man, förvaltare och förmyndarelänk till annan webbplats