Bygga och bo

Lättläst information
om bygga
och bo.

Sopsortering

Du ska lämna förpackningar och tidningar
till någon av kommunens återvinningsstationer.

Det här räknas som förpackningar av papper:
kartonger, pastaförpackningar, mjölkpaket,
juicepaket, bärkassar och påsar av papper.

Så här gör du när du sorterar

Dela på material som går lätt att dela på, som till exempel
förpackningar för bordsmargarin.
Lämna förpackningen i behållaren för pappersförpackningar.
De förpackningar som du lämnar till återvinning
blir nya förpackningar eller gipsskivkartong
som är ett byggmaterial.

Förpackningar av hård och mjuk plast

Du kan återvinna förpackningar
som är av hård och mjuk plast.

Du kan återvinna dunkar,
flaskor, burkar, lådor och askar.
Du kan också återvinna plastpåsar
och påsar av plast
som finns till exempel i flingpaket.

Ta bort sådant som inte är av plast,
till exempel kapsyler.

Förpackningar av metall

Konservburkar, aluminiumburkar,
aluminiumformar och tomma sprayburkar
är sådana förpackningar av metall som du kan återvinna.
Läskburkar och ölburkar som det är pant på
ska du lämna till en butik.

Dela på sådana förpackningar som är lätta att ta bort,
till exempel lock och kapsyler.
På kaviartuben och andra tuber som har innehållit mat
ska du låta locket sitta kvar.
Lämna förpackningarna
i behållaren för metallförpackningar på återvinningsstationen.

Glasförpackningar

Du kan återvinna burkar och flaskor av glas.
Sortera glasförpackningarna i färgat och ofärgat glas.
Lämna i behållare för glas på återvinningsstationen.
Du ska lämna glödlampor till Karlbergs avfallsstation!

Färgburkar

Stora färgburkar eller burkar som har innehållit lim
kan du lämna till återvinningsstationen i rätt behållare
om de är torra och rena.
Färgburkar och limburkar med rester i
ska du lämna som farligt avfall på Karlbergs avfallsstation.

Riskavfall

Förpackningar som innehåller rester av läkemedel,
gifter, bekämpningsmedel, och sjukvårdens riskavfall
ska du lämna till Karlbergs avfallsstation som farligt avfall.
Det ska du också göra med avfall som smittar
och andra miljöfarliga varor.
Producentansvar fungerar
när konsumenterna är aktiva
och sorterar ut allt som går att återvinna.
Det är också viktigt
att vi lämnar rena förpackningar
i rätt behållare.

Om du har frågor om insamling av förpackningar
kan du kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen
på telefonnummer 0200-88 03 11
eller besöka deras hemsida
www.ftiab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad får du spola ner?

För att reningsverk, pumpar och ledningar ska fungera
måste vi tänka noga på
vad som hamnar i avloppet.
Det finns en enkel regel:
Du får bara spola ner toapapper
och det som kommer från kroppen
i toaletten.

Detta får spolas ner i avloppet:

 • Toapapper och det som kommer från kroppen
 • Diskvatten
 • Vatten från tvättmaskiner
 • Duschvatten med tvål och schampo

Det bästa för oss och för miljön
är att använda miljövänliga produkter.
Då kan kommunen enklare
rena vattnet i avloppet.
Två vanliga märkningar
på produkter som är bättre för miljön är
Svanen och Bra Miljöval.

Det här får du inte spola ner i avloppet:

 • Tops, bindor, tamponger och tvättlappar
 • Matfett. Det stör nedbrytningen av bakterier i vattnet.
  Torka istället ur stekpannan med ett papper
  och lägg pappret bland det brännbara avfallet.
 • Starka rengöringsmedel
 • Aceton
 • Syror
 • Överblivna läkemedel
 • Färgrester

Om du spolar ner fasta föremål
kan det bli stopp och skador i avloppssystemet.
Ett reningsverk kan inte ta bort alla ämnen i vattnet.
Men vi tar bort så mycket som möjligt.

Ett steg i reningen är
att bakterier bryter ner näringsämnen i vattnet.
Främmande ämnen i vattnet
kan skada de viktiga bakterierna
så att det reningssteget slås ut.
Och det värsta är
att de skadliga ämnena
till slut hamnar i sjön Vänern.

Uppdaterad: 2022-06-01