Gator och miljö

Lättläst information
om parkeringtillstånd.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd, P-tillstånd,
för personer med rörelsehinder.

Personer som har svårt att förflytta sig
till och från sin bil
kan få ett särskilt parkeringstillstånd.
Det kallas också för P-tillstånd.

Med ett P-tillstånd kan du parkera
på andra platser än du har möjligheter att göra annars.

Vad är ett P-tillstånd?

Tillståndet ger rätt till undantag från lokala
trafikföreskrifter och regler.
Det gäller parkering på allmän plats i hela Europa.

Så här ansöker du om P-tillstånd

Du ansöker om P-tillstånd på en blankett
som finns i kontaktcenter.
Blanketten till ansökan hittar du i vår e-tjänster: 

E-tjänster och blanketter - parkeringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som söker fyller i blankettens förstasida.
Du måste beställa tid för läkarundersökning
eftersom en läkare ska fylla i baksidan av blanketten.

När både du och läkaren
har fyllt i blanketten
ska du skicka den till kommunen.

När vi har fått en rätt ifylld blankett
kan vi ta beslut om du kan få ett P-tillstånd.

Tänk på att vi måste ha alla uppgifter
ifyllda på blanketten. Annars måste vi skicka tillbaka blanketten till dig
och det kommer ta längre tid
innan vi kan fatta beslut om P-tillståndet.

Vem kan få P-tillstånd?

Personer som är svårt rörelsehindrade
och därför har svårt att ta sig till sitt fordon
kan få P-tillstånd.

En person som är rörelsehindrad
men som inte kör fordonet själv
kan bara få p-tillstånd om det finns särskilda skäl.

Det kan till exempel vara
om personen behöver förarens hjälp
när den är utanför fordonet.

Vem får inte ett P-tillstånd?

Personer som har svårt att bära, men inte svårt att flytta sig
får inte P-tillstånd.
Det får inte heller personer med enbart mag- och tarmproblem
som gör att en person snabbt behöver gå på toaletten.

Blinda personer som inte har något rörelsehinder,
personer som bara har svårt att ta sig ur fordonet,
och de personer som har kortvariga rörelsehinder
får inte heller ett P-tillstånd.

Att tänka på om du har fått ett P-tillstånd

 • P-tillståndet gäller i hela landet
  där det finns lokal trafikföreskrift om parkering.
 • P-tillståndet gäller på allmänna platser
  såsom gator, vägar och offentliga parkeringsplatser
  som kommunen förvaltar.
 • Det gäller också på parkeringsplatser för rörelsehindrade.
  Dessa platser har en skylt med symbol för tillgänglighet.
 • P-tillståndet gäller också på gator som har parkeringsförbud
  och där det är tidsbegränsad parkering.
 • Du måste följa reglerna i vägtrafikförordningen
 • P-tillståndet gäller inte i parkeringshus
  om inte ägaren har sagt att det gäller där.
 • Det gäller inte heller på privat mark
  om inte markägaren har sagt att du kan parkera där.
 • P-tillståndet gäller inte där det är förbud att stanna
  eller i zoner som till exempel lastzon,
  taxizon och vändzon.
 • Du kan inte använda P-tillstånd på hållplats
  för buss eller spårvagn
  eller på parkeringsplats som är markerad med reserverad.

Så här länge får du parkera med P-tillstånd

 • Högst 3 timmar där det är parkeringsförbud.
 • Högst 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar.
 • Högst 24 timmar där parkering är tillåten i 3 till 24 timmar.
 • Högst 24 timmar på parkeringsplats för rörelsehindrad
  om det inte finns annan information på informationsskylten.

Ska jag betala för parkeringen?

Ja, du ska betala avgift för att parkeringen
om du inte har fått beslut om att du inte ska betala.

När gäller P-tillståndet?

Det är bara du personligen som kan använda tillståndet
när du själv kör bilen,
eller om du följer med som passagerare
och behöver hjälp av föraren när du är utanför fordonet.

P-tillståndet gäller bara om det ligger på insidan
av fordonets vindruta
och är lätt att se utifrån.

Om du inte följer reglerna
kan du bli av med ditt tillstånd.

Uppdaterad: 2022-06-01