Gator och miljö

Lättläst information
om gator
och miljö.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd, P-tillstånd, för personer med rörelsehinder Personer som har svårt att förflytta sig till och från sin bil kan få ett särskilt parkeringstillstånd. Det kallas också för P-tillstånd. Med ett P-tillstånd kan du parkera på andra platser än du har möjligheter att göra annars.

Vad är ett P-tillstånd?

Tillståndet ger rätt till undantag från lokala trafikföreskrifter och regler. Det gäller parkering på allmän plats i hela Europa.

Så här ansöker du om P-tillstånd

Du ansöker om P-tillstånd på en blankett
som finns i kontaktcenter.
Blanketten till ansökan hittar du i vår e-tjänster: 

E-tjänster och blanketter

Du som söker fyller i blankettens förstasida.
Du måste beställa tid för läkarundersökning
eftersom en läkare ska fylla i baksidan av blanketten.
När både du och läkaren
har fyllt i blanketten
ska du skicka den till kommunen.
När vi har fått en rätt ifylld blankett
kan vi ta beslut om du kan få ett P-tillstånd.
Tänk på att vi måste ha alla uppgifter
ifyllda på blanketten.
Annars måste vi skicka tillbaka blanketten till dig
och det kommer ta längre tid
innan vi kan fatta beslut om P-tillståndet.

Vem kan få P-tillstånd?

Personer som är svårt rörelsehindrade
och därför har svårt att ta sig till sitt fordon
kan få P-tillstånd.

En person som är rörelsehindrad
men som inte kör fordonet själv
kan bara få p-tillstånd om det finns särskilda skäl.
Det kan till exempel vara
om personen behöver förarens hjälp
när den är utanför fordonet.
Vem får inte ett P-tillstånd?
Personer som har svårt att bära, men inte svårt att flytta sig
får inte P-tillstånd.
Det får inte heller personer med enbart mag- och tarmproblem
som gör att en person snabbt behöver gå på toaletten.

Blinda personer som inte har något rörelsehinder,
personer som bara har svårt att ta sig ur fordonet,
och de personer som har kortvariga rörelsehinder
får inte heller ett P-tillstånd.

Att tänka på om du har fått ett P-tillstånd

P-tillståndet gäller i hela landet
där det finns lokal trafikföreskrift om parkering.

P-tillståndet gäller på allmänna platser
såsom gator, vägar och offentliga parkeringsplatser
som kommunen förvaltar.
Det gäller också på parkeringsplatser för rörelsehindrade.
Dessa platser har en skylt med handikappsymbol.
P-tillståndet gäller också på gator som har parkeringsförbud
och där det är tidsbegränsad parkering.
Du måste följa reglerna i vägtrafikförordningen
P-tillståndet gäller inte i parkeringshus
om inte ägaren har sagt att det gäller där.
Det gäller inte heller på privat mark
om inte markägaren har sagt att du kan parkera där.
P-tillståndet gäller inte där det är förbud att stanna
eller i zoner som till exempel lastzon,
taxizon och vändzon.
Du kan inte använda P-tillstånd på hållplats
för buss eller spårvagn
eller på parkeringsplats som är markerad med reserverad.

Så här länge får du parkera med P-tillstånd

  • Högst 3 timmar där det är parkeringsförbud.
  • Högst 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar.
  • Högst 24 timmar där parkering är tillåten i 3 till 24 timmar.
  • Högst 24 timmar på parkeringsplats för rörelsehindrad
    om det inte finns annan information på informationsskylten.

Ska jag betala för parkeringen?

Ja, du ska betala avgift för att parkeringen
om du inte har fått beslut om att du inte ska betala.

När gäller P-tillståndet?

Det är bara du personligen som kan använda tillståndet
när du själv kör bilen,
eller om du följer med som passagerare
och behöver hjälp av föraren när du är utanför fordonet.
P-tillståndet gäller bara om det ligger på insidan
av fordonets vindruta
och är lätt att se utifrån.
Om du inte följer reglerna
kan du bli av med ditt tillstånd.

Kompostera

Det finns många fördelar med
att använda en kompost.
Här är lite tips och råd om
hur du får din kompost att fungera.
Du ska anmäla att du har en kompost
Om du ska lägga hushållsavfall som innehåller kött eller fisk
i din kompost
ska du anmäla det till miljöfunktionen.
Blanketten till ansökan hittar du i vår e-tjänster: 

E-tjänster och blanketter

Detta händer i din kompost

Bakterier, svampar och andra mikroorganismer
bryter ner avfallet i en kompost
så att det blir fin jord.

Varför ska du kompostera?

Du får fin och värdefullt jord
i en kompost.
När du lägger avfall i komposten
blir det mindre avfall på soptippar och förbränningsanläggningar.
Då blir det förstås också färre transporter av avfall.
Om du lägger hushållsavfall i en kompost
så luktar det mindre runt din soptunna,
Du betalar också en lägre renhållningstaxa.
Det blir billigare att ha kompost!
Med en kompost är det enklare att förstå
hur det ekologiska kretsloppet fungerar.

Att tänka på när du komposterar

Du ska vattna komposten ibland.
Det är särskilt viktigt
om du har trädgårdsavfall i kompost
i en öppen behållare.

Håll rent vid komposten,
då blir det trevligare.

Varje gång du lägger matavfall
ska du täcka över det med strömaterial
som finfördelat trädgårdsavfall, sågspån, torv eller halm.
Då är det mindre risk
att du får problem med flugor.

Barrträdsspån är särskilt bra
eftersom det innehåller ämnet harts
som flugorna inte tycker om.

Om det luktar illa om din kompost
får komposten antagligen för lite luft.
Rör om i komposten
och häll på mer strömaterial.

Det här är vanliga problem med komposter
och lösningar
:
Om komposten är för torr.
Du ska vattna komposten.
Den ska kännas som en urkramad tvättsvamp,
då innehåller den tillräckligt med vatten.

Om komposten är för blöt.
Gräv i komposten och blanda med material
som suger till sig fuktighet,
till exempel torv eller sågspån.

Om det du lägger dit inte bryts ner
behöver komposten kanske mer kväverikt material.
Lägg i gräsklipp, köksavfall eller stallgödsel
och blanda ordentligt.

Om det är råttor och möss vid komposten
ska du se till att den är tät.
Komposten ska ha både lock och botten.

Om komposten luktar illa
kan det vara för lite luft i komposten.
Lägg i torv och grovt material.

Om det är flugor i komposten
ska du täcka matresterna med strömaterial,
till exempel sågspån från barrträd.

Om du har gråsuggor i komposten
ska du vara glad. De gör stor nytta i komposten.

Det är bra med hög temperatur i komposten
Ju varmare en kompost är
desto snabbare förökar sig de organismer
som bryter ner komposten till jord.
Många ogräsfrön dör
när temperaturen är 60 grader.
I en isolerad behållare
kan komposten bli 60 till 70 grader varm.

Uppdaterad: 2021-05-27

Navigera vidare