Stöd & omsorg

Som invånare ska du få den hjälp och det stöd som du behöver, oavsett om du är ung eller äldre. Här finner du information om sociala frågor.

Fontän utan för äldrebostäderna på Järpegatan

Foto: Øyvind Lund


Sektor socialtjänst

Kommunen har ett ansvar att ge god omsorg, hälso- och sjukvård och service till dig som är äldre, som har funktionsnedsättning eller behöver samhällets stöd av någon annan orsak. Socialchef är Lotta Österlund Jansson.

Uppdaterad: 2021-03-17

Navigera vidare