Äldreomsorg

I omsorgen om äldre ingår nedanstående verksamheter. I menyn till vänster kan du läsa mer om varje verksamhet.

En boende på promenad med en personal

Foto: Øyvind Lund

 • hemtjänst
 • hemsjukvård (från 7 års ålder)
 • särskilda bostäder (äldreboende)
 • kommunrehabilitering
 • hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning och bidrag till bostadsanpassning
 • korttidsenheten Linden
 • betalningsansvar för utskrivningsklara
 • trygghetstelefon
 • varuhemhandling
 • anhörigstöd
 • dagverksamheten Violen

För mer information om verksamheterna, se respektive rubrik i menyn till vänster.

Äldreguiden

Äldreguiden är Socialstyrelsens webbplats där du kan jämföra äldreboenden och äldreomsorg. Den riktar sig främst till dig som är närstående eller äldre och ska välja äldreomsorg.

Klicka här för att komma till Äldreguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2020-08-12

Navigera vidare